Dokumentai | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Dokumentai

LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 2012.04.21 – 2014.05.10

Kviečiame susipažinti su LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 2012.04.21 – 2014.05.10. Ši ataskaita pristatyta XIII LMS suvažiavime. Dokumentai: Tarybos_ataskaita-2014.pdf.

Pateikite pasiūlymą dėl kandidatų 2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui "Tarnaukite Lietuvai" gauti

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai" kandidatų vertinimo komisija 2013 m. lapkričio 18 d. priėmė kreipimąsi dėl kandidatų 2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui "Tarnaukite Lietuvai" gauti siūlymo. Būsime Jums dėkingi, jeigu Jūs iki 2013 m. gruodžio 31 d. pateiksite pasiūlymą dėl kandidatų 2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui "Tarnaukite Lietuvai" gauti ir reikalingus dokumentus atsiųsite adresu: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio Dokumentai: Gabrieles Petkevicaites-Bites konkursas.pdf.

ŠMM atsakymas LAMPSS "Dėl aukštųjų mokyklų ir mokslo tiriamųjų institutų darbuotojų atlyginimo didinimo"

Kviečiame susipažinti ką apie aukštųjų mokyklų ir mokslo tiriamųjų institutų darbuotojų atlyginimo didinimo galimybes LAMPSS atsako ministerijos. Dokumentai: ŠMM, FM, SADM atsakymai.

Kvietimas mokslininkams ir studentams teikti DAAD paraiškas

Vokietijos akademinė mainų tarnyba (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) kviečia teikti paraiškas įvairioms stipendijų programoms ir moksliniams tyrimams bei  teikti paraiškas įvairioms stipendijų programoms studijoms Vokietijoje 2014/2015 mokslo metais.

 

Dokumentai: Kvietimas mokslininkams, Kvietimas studentams.

LIETUVOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SUTARTIS

Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3), 2013 m. gegužės 30 d., 15 val., Lietuvos nevyriausybinės organizacijos pasirašo sutartį atstatyti valstybės nepriklausomybės atkūrimo metais buvusį gyventojų skaičių, siekti visuomenės moralinio atgimimo, ugdyti Tautos intelektą ir kūrybines galias. Kviečiame susipažinti su Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sutartimi ir dalyvauti jos pasirašymo renginyje. Dokumentai: LIETUVOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SUTARTIS.doc.

Lietuvos mokslo premijų laureatų KREIPIMASIS

Kviečiame susipažinti su Lietuvos mokslo premijų laureatų kreipimusi "Dėl mokslinės ir inovacinės veiklos formalizavimo keliamos grėsmės Lietuvos ateičiai". Taip pat renkame Jūsų palaikymo mintis ir idėjas kaip iškeltas problemas reikia spręsti. Prašome rašyti komentarus. Kreipimosi tekstas prisegamas. Dokumentai: Lietuvos_mokslo_premijų_laureatų_kreipimasis.pdf.

Dėl galimos aukštųjų mokyklų dėstytojų diskriminacijos amžiaus pagrindu

Kviečiame susipažinti su Lygių galimybių kontrolierių tarnybos išvada dėl LAMPSS užklausimo aukštųjų mokyklų dėstytojų diskriminacijos amžiaus pagrindu. Dokumentai: LGKT išvada.

LAMPS Kreipimasis dėl dialogo ir švietimo sektoriaus darbdavio identifikavimo

Kviečiame susipažinti su LAMPS raštu Vydui Gedvilui, Algirdui Butkevičiui, Dainiui Pavalkiui. Dokumentai: LAMPS rastas.

Dėl bendradarbiavimo skleidžiant informaciją apie valstybines stipendijas

Švietimo mainų paramos fondas nuo 2008 m. administruoja valstybines stipendijas, skiriamas Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų atstovų dalinėms (iki 10 mėn. trukmės) studijoms... Dokumentai: Dokumento tekstas.

ETUC nuomonė dėl Europos Komisijos pasiūlymo "Erasmus visiems"

Kviečiame susipažinti su Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) nuomone dėl Europos Komisijos pasiūlymo "Erasmus visiems". Čia kalbama ir apie Aukštojo mokslo komercializavimo pavojus. Dokumentai: ETUC nuomonė, anglų k..

Valstybinė darbo inspekcija. Dėstytojų atleidimo iš darbo tvarka esant neterminuotai darbo sutarčiai

Kviečiame susipažinti su Valstybinės darbo inspekcijos atsakymu į Giedrės Kmitienės paklausimą: Dokumentai: VDI atsakymas.

LAMPS raštas Europos švietimo profesinių sąjungų komitetui

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPS) ieško dialogo su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija prašydamas Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto tarpininkauti. Prašome susipažinti su LAMPS raštu.

Dokumentai: LAMPS raštas.

Studija: Mokslo populiarinimo sistema

Kviečiame susipažinti su Lietuvos mokslų akademijos parengta studija: "Mokslo populiarinimo sistema".

Dokumentai: Mokslo_populiarinimo_sistema.pdf.

Lietuvos mokslininko etikos kodeksas

Lietuvos mokslininkų sąjungos priimtas Lietuvos mokslininko etikos kodeksas.

Dokumentai: Etikos kodeksas.

Seimas įsteigė plagiatų medžiotojų įstaigą

Ketvirtadienį Seimas uždegė žalią šviesą plagiatorių ir sukčiautojų akademinėje sferoje tramdymui – pritarė akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimui. Dalis parlamentarų abejojo, ar tarnyba bus pajėgi kovoti su akademine korupcija.

Už naujos tarnybos steigimą pasisakė 71 parlamentaras, 8 buvo prieš, 29 susilaikė. Prieš metus šios įstaigos steigimui Seimas buvo nepritaręs.

Nuorodos: Visas straipsnis Delfi.lt.

„NE“- PRIVAČIŲ (NEVALSTYBINIŲ) AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ FINANSAVIMUI

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS), išanalizavęs Lietuvos Respublikos Konstituciją, 2009 m. gruodžio 18 d. LR Konstitucinio Teismo sprendimą dėl LR Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimo, 2009 spalio 28d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. kovo 20 d., 2002 m. vasario 5 d.

Dokumentai: LAMPSS peticija .

MOKSLO SRIČIŲ, KRYPČIŲ IR ŠAKŲ KLASIFIKACIJOS projektas

Pateikiame jūsų dėmesiui naują mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos projektą. Jis paremtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1840 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“, kuriame rekomenduojamos šešios mokslo sritys: humanitariniai, socialiniai, fiziniai, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslai. Šio nutarimo pagrindu buvo parengtas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. Nr. V-231 įsakymas „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“.

Dokumentai: Mokslo_Klasifikacijos_Projektas.pdf.

Lietuvos pažangos strategija "Lietuva 2030"

Kviečiame susipažinti su rengiama Lietuvos pažangos strategija "Lietuva 2030"

Dokumentai: Lietuvos pažangos strategija.

Tyrėjų atlyginimai viešąjame ir privačiame sektriuose

Tyrėjų atlyginimai yra viena svarbiausių mokslo politikos grandžių. Šio klausimo nagrinėjimui, vertinimui ir sprendimų darymui išskirtinai svarbu yra turėti informacijos ir duomenų apie tarptautinę patirtį. Jūsų dėmesiui siūlome EK užsakymu atlikto tyrimo rezultatus "Renumeration of Researchers in the Public and Private Sectors".

Dokumentai: Tyrėjų atlyginimų studija.

Dėl visuotinės dotacijos priemonės vedimo tvarkos

Lietuvos mokslininkų sąjunga parengė siūlymus dėl Visuotinės dotacijos priemonės vedimo tvarkos, kviečiame susipažinti.

Dokumentai: LMS kreipimasis.

Lietuvos Mokslininkų Sąjungos pareiškimas

Š.m. gegužės 28 d. Švietimo ir Mokslo Ministerijoje veikusi darbo grupė paruošė mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos projektą. Pareiškime aptariama ši metodika ir jos ruošimo procedūra.

Dokumentai: LMSpareiskimas20100707.doc.

Lietuvos Matematikų Draugijos pareiškimas

Lietuvos Matematikų Draugijos pareiškimas dėl institucijų mokslo darbų vertinimo principų.

Dokumentai: LMDpareiskimas3[1].doc.

LAMPSS pranešimas

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) atstovai 2010 m. birželio 29 dieną 14 val. dalyvaus Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijoje (ŠMM) (Volano g. 6, Vilnius) rengiamame pasitarime su ministru G. Steponavičiumi, kuriame bus aptartos galimybės pratęsti „Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009 - 2011 mm. programą“.

Dokumentai: LAMPSS pranešimas.

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ VERTINIMO METODIKA (Projektas 2010 05 28)

Švietimo ir mokslo ministerijoje veikusi darbo grupė yra parengusi Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos projektą, su kuriu galima susipažinti ir teikti siūlymus. Pateikiame Jums minėtą dokumentą.

Dokumentai: Mokslo darbų vertinimo metodikos projektas.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos taryba absoliučia balsų dauguma išreiškė nepasitikėjimą ministru G. Steponavičiumi

Gegužės 11 d., Lietuvos švietimo profesinės sąjungos taryba absoliučia balsų dauguma išreiškė abejones švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus sugebėjimu toliau vadovauti Švietimo ir moklso ministerijai ir paskelbė nepasitikėjimą juo. Šį sprendimą pagrindžiantis pareiškimas pridedamas. Kreipiamasi į Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą kviečiant jį palaikyti iniciatyvą.

Dokumentai: LSPS nepasitikėjimas.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2010 METŲ SUTRUMPINTAS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Kviečiame susipažinti su ŠMM 2010 m. strateginiu veiklos planu.

Dokumentai: ŠMM 2010 m. strat. planas.

LMS XI suvažiavimo dokumentai

Kviečiame susipažinti su XI Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimo dokumentais: protokolu ir pareiškimu.

Dokumentai: XI LMS suvažiavimo pareiškimas, XI LMS suvažiavimo protokolas.

LAMPSS raštas Lietuvos Respublikos Prezidentei

Kviečiame susipažinti su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungo susivienijimo raštu Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Dokumentai: LAMPSS raštas.

Europos mokslininkų chartija ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksas

Skatindami diskusijas dar kartą publikuojame Europos mokslininkų chartiją ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksą.

Dokumentai: Europos mokslininkų chartija.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO KONSTITUCINGUMO

LR Konstitucinis Teismas spalio 18 d. ir gruodžio 12 d. paskelbė sprendimus dėl kai kurių nuostatų, susijusių su aukštuoju mokslu. Seimo narių grupė kreipėsi į LR Prezidentę, Ministrą Pirmininką, Seimo Pirmininkę, Švietimo ir mokslo ministrą, Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetą, Seimo Teisės departamentą, Lietuvos studentų atstovybių sąjungą, Rektorių konferenciją, prašydami pateikti savo poziciją DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO KONSTITUCINGUMO.
Kviečiame susipažinti su Seimo NUTARIMO
DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR KAI KURIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI projektu, Konstitucinio Teismo sprendimais dėl aukštųjų mokyklų autonomijos ir finansavimo, taip pat LR Seimo Teisės departamento bei Studentų atstovybių sąjungos atsakymais.

Dokumentai: KT sprendimas 2009 10 28, KT sprendimas 2009 12 18, Seimo narių kreipimasis 2009 12 21, Teisės departamentao atsakymas, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atsakymas, Seimo nutarimo dėl kreipimosi į KT projektas.

Mokslo doktorantūros nuostatų projektas

Lietuvos mokslo taryba kviečia susipažinti ir diskutuoti dėl Mokslo doktorantūros nuostatų projekto, dokumentas pridedamas. Dokumentai: Doktorantūros nuostatų projektas 2010 01 14.

Informacija dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų

Lietuvos mokslo taryba gauna užklausimų dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų. Kviečiame susipažinti su LMT paaiškinimais dažniausiai užduodamais klausimais. Dokumentai: LMT paaiškinimai dėl reikalavimų.

KREIPIMASIS DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ MOKSLO DARBUOTOJAMS

Kviečiame susipažinti su LAMPSS ir LMS bendru pareiškimu dėl LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ MOKSLO DARBUOTOJAMS. Dokumentai: LAMPSS ir LMS kreipimasis.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas dėl aukštųjų mokyklų autonomijos 2009 10 28

Kviečiame susipažinti su LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMU DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2008 M. KOVO 20 D. NUTARIMO MOTYVUOJAMOSIOS DALIES II SKYRIAUS 13 PUNKTO NUOSTATOS IŠAIŠKINIMO, 2009 m. spalio 28 d. Vilnius. LRKT nustatė: Konstatuotina, kad, nepaneigdamas aukštųjų mokyklų autonomijos principo, įstatymų leidėjas įstatymais gali nustatyti aukštųjų mokyklų valdymo struktūroje esančių institucijų, kurios vykdo kontrolės ir priežiūros funkcijas ir kurių paskirtis – užtikrinti aukštosios mokyklos atsakomybę ir atskaitomybę visuomenei, sudarymo tvarką ir būdus. Dokumentai: LRKT sprendimas dėl AM autonomijos.

LMT nutarimas DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 59 straipsnio 6 dalimi, spalio 12 d. plenariniame posėdyje patvirtino minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašą. Kviečiame susipažinti. Dokumentai: LMT nutarimas.

LAMPSS raštas Seimo nariams V. Gedvilui ir V. Mazuroniui

Kviečiame susipažinti su LAMPSS raštu Seimo nariams V. Gedvilui ir V. Mazuroniui, palaikančiu interpeliaciją G. Steponavičiui. Dokumentai: LAMPSS rastas V. Gedvilui V. Mazuroniui.pdf.

LAMPSS informacija apie Rektorių konferenciją

Kviečiame susižažinti su LAMPSS atstovų pateikt informacija apie Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferenciją, įvykusią 2009 09 24. Dokumentai: Informacija apie Rektorių konferenciją.

Vyriausybės nutarimo Nr.337 "Dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimai.

Švietimo ir mokslo ministerija teikia derinti skubos tvarka (iki 2009-07-31) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr.337 "Dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo" projektą. Dokumentai: Nutarimo projektas, Lyginamasis projektas, Ministro raštas, Bazinis vertinimas.

Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas

Kviečiame susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu. Nuorodos: Mokslo ir studijų įstatymas.

LIETUVOS MOKSLIN I NKŲ SĄJU NGOS PAREIŠKIMAS

Kviečiame susipažinti su Lietuvos mokslininkų sąjungos pareiškimu dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto ir neremti mokslo ir studijų kontrreformos. Dokumentai: LMS pareiškimas.

ŠMM. DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ

Pagal moksliniams tyrimams skiriamą bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį Lietuva užima aukštesnę vietą nei ES šalių vidurkis, tačiau šių lėšų panaudojimo efektyvumu ir pasiektais rezultatais nuo ES vidurkio smarkiai atsilieka. Tokius 2009 metais Pasaulio banko pateiktus duomenis ir kitus statistinius duomenis apibendrina Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), apžvelgianti tarptautinių tyrimų duomenis apie mokslo ir studijų būklę Lietuvoje. Pasaulio banko vertinimu, Lietuva sukuria mažiau patentų nei būtų galima tikėtis pagal investuotas nacionalinio biudžeto lėšas, teigia ŠMM. Dokumentai: ŠMM dokumentas.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo protestas Dėl mokslo ir studijų įstatymo XP-2905 (2) projekto

Kviečiame susipažinti su naujausiu LAMPSS protestu dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto. Dokumentai: LAMPSS protestas.

Konferencijos „Lietuvos mokslo politika Europos tyrimų erdvėje“ REZOLIUCIJA

2009 m. kovo mėn. 18 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko konferencija „Lietuvos mokslo politika Europos tyrimų erdvėje“. Konferencijos tikslas: aptarti Lietuvos mokslo politiką siekiant šalies ekonomikos konkurencingumo bei kultūros tapatumo išsaugojimo, ir pateikti siūlymus dėl šios politikos reguliavimo rengiamame Mokslo ir studijų įstatyme. Jūsų dėmesiui pateikiame konferencijos rezoliuciją, jos priedą ir nuorodą į konferencijos medžiagą. Nuorodos: Konferencijos medžiaga. Dokumentai: Konferencijos rezoliucija, Priedas - pasiūlymai MSĮ.

Profesorių viešas pareiškimas

Šių metų kovo 10 d. prie LR Seimo įvyko sankcionuotas mitingas, kurio metu buvo protestuojama prieš neapgalvotą ir rizikingą šalies aukštojo mokslo reformą. Mitingo metu iš LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Seimo nario G. Steponavičiaus lūpų nuskambėjo frazės ir vertinimai, kurie gali būti traktuojami kaip diskriminacija pagal esminius socialinę padėtį apibūdinančius požymius – amžių ir pareigas. Pasisakymo citata: "Ar jus tenkina seni profesoriai, 20 metų iš senų konspektų skaitantys paskaitas?" Vaizdo įrašas publikuotas DELFI leidinyje (http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=20925061). Nuorodos: Visas pareiškimas BNS.

Arimantas Raškinis. Siūlymai Aukštojo mokslo įstatymui (Tezės)

Įprastas svarbių įstatymų rengimo kelias yra toks: pirmiausiai yra suformuojama įstatymo koncepcija – pagrindinės rengiamo įstatymo nuostatos, jos yra aptariamos su visuomene ir suinteresuotomis jos grupėmis, o po to, jų pagrindu formuluojami įstatymo straipsniai. Atkūrus Lietuvos valstybę, aukštojo mokslo reforma buvo vykdoma remiantis tradicine Europine universitetų samprata, o reformos nuostatos buvo suderintos su visomis politinėmis jėgomis ir akademine bendruomene. Dabar pateikti ŠMM siūlymai keisti Aukštojo mokslo įstatymą esmingai keičia padėtį: yra siūloma keisti daug konkrečių įstatymo straipsnių, o tie pakeitimai iš esmės įtvirtina visai kitą Aukštojo mokslo Lietuvoje koncepciją. Dokumentai: Raskinio siūlymai - tezės.

Konferencijos „Lietuvos mokslo ir studijų įstatymas: motyvai, tikslai, perspektyvos“ REZOLIUCIJA

Konferencijos „Lietuvos mokslo ir studijų įstatymas: motyvai, tikslai, perspektyvos“ dalyviai, atstovaujantys Lietuvos mokslo ir akademinei bendruomenei, išklausę Lietuvos rektorių konferencijos, valstybinių mokslo institutų, studentijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų, LR Seimo frakcijų ir komitetų, LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovus, priėmė rezoliuciją. Kviečiame susipažinti. Nuorodos: Visi konferencijos pranešimai. Dokumentai: Konferencijos Seime rezoliucija.

LPSIGK PAREIŠKIMAS Dėl neatidėliotinos būtinybės stabdyti Lietuvos demokratijos pagrindų griovimą ir apginti demokratines valstybės piliečių teises bei laisves.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pareiškimu Dėl neatidėliotinos būtinybės stabdyti Lietuvos demokratijos pagrindų griovimą ir apginti demokratines valstybės piliečių teises bei laisves. Dokumentai: LPSIGK kreipimasis.

LAMPSS ir studentai kovo 5 d. kviečia į mitngą ir kelia naujus reikalavimus

VISUS, VISUS, VISUS, kurie neabejingi aukštojo mokslo likimui, kviečiame 2009 kovo 5 d. Į PROTESTO AKCIJĄ. ATEIK 12 val. prie LR Seimo (Gedimino pr. 53), DALYVAUK Eitynėse ir mitinge prie LR Vyriausybės (Gedimino pr. 11). Priminkime Lietuvos valdžiai LR KONSTITUCIJOS nuostatas SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS IR SOCIALINIO DIALOGO principus; SVEIKO PROTO ir ESAMOS PADĖTIES suvokimą. Vairuotojau, kur bebūtum kovo 5 d. 12 val. sustok ir garsiniu signalu palaikyk mitinguojančius! Jei tuo metu dirbi, universitetuose, kolegijose, mokyklose, darbovietėse organizuok palaikymo akcijas, nes ne tik Tu, bet ir tavo vaikas gali tapti nevykusio socialinio eksperimento auka. Dokumentai: Organizacinė anketa, Kvietimas į mitingą, LAMPSS reikalavimai, LAMPSS kreipimasis į prezidentą.

LAMPSS ir LMS KREIPIMASIS DĖL MOKSLO TYRIMO ĮSTAIGŲ RESTRUKTŪRIZACIJOS BEI MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas ir Lietuvos mokslininkų sąjunga kreipiasi į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą bei Švietimo ir mokslo ministeriją dėl mokslo tyrimo įstaigų restruktūrizacijos. Kviečiame susipažinti su dokumentu. Dokumentai: LAMPSS ir LMS Kreipimasis.

VDU parengtas Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų pareiškimas dėl LR Mokslo ir Studijų įstatymo pataisų

Kviečiame susipažinti su VDU profesinės sąjungos parengtu kreipimusi dėl Mokslo ir studijų įstatymo pataisų, kurį LAMPSS ragina pasirašyti visas aukštųjų mokyklų profesines sąjungas. Dokumentai: Pareiškimas dėl MS įstatymo pataisų.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio klubo Kreipimąsis dėl aukštojo mokslo reformos

Sąjūdžio logoŠ.m. sausio 23 d.įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo organizuotas visuomenės susitikimas su LR Švietimo ir mokslo ministru p. G. Steponavičiumi. Susitikimo metu vyko diskusija dėl ketinamos įgyvendinti aukštojo mokslo reformos principų ir krypčių. Buvo aptartos Seimui pateiktas svarstyti Mokslo ir studijų įstatymo pataisų projekto pagrindinės nuostatos. Pasibaigus susitikimui įvykusiame Klubo narių pasitarime buvo išsamiai aptarti susitikimo rezultatai. Jie apibendrinti Klubo Kreipimesi į Lietuvos Respublikos Seimą, kuriame atsispindi pamatinės Klubo nuostatos dėl aukštojo mokslo reformos.

Nuorodos: Kreipimąsis.

LIETUVOS UNIVERSITETŲ REKTORIŲ KONFERENCIJOS NUOMONĖ DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO

Rektorių konferencija 2009 m. sausio 22 d. posėdyje detaliai nagrinėjo LR Seime svarstomo Mokslo ir studijų įstatymo projektą (toliau – Projektas). Buvo išklausyta Konferencijos komitetų pirmininkų, dalyvaujančių Projekto rengimo darbo grupėse, informacija studentų priėmimo, studijų finansavimo studentų krepšelio forma klausimais. Dokumentai: Rektorių nuomonė.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo protestas "Dėl mokslo ir studijų įstatymo projekto"

Kviečiame susipažinti su LAMPSS nuomone dėl skubiai, nesitariant priimamo Mokslo ir studijų įstatymo. Dokumentai: LAMPSS protestas.

Nuorodos į svarstomus Mokslo ir studijų bei AM turto disponavimo įstatymus

Kadangi Seimas pradeda skubų Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo bei Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektų svarstymą, pateikiame nuorodas į šiuos projektus, kad visi galėtų sekti įvykių eigą. Nuorodos: Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo projektas, LR AM Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektas, Vyriausybės siūlymai svarstomiems įstatymams.

Vyriausybė forsuoja, Rektoriai protestuoja

Vyriausybė prašo Lietuvos Respublikos Seimo svarstyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo projektą Nr. XP-2905(2) su Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktais pasiūlymais dėl šio projekto Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. sausio 12-20 d. rengiamoje neeilinėje sesijoje. Dokumentai: Vyriausybės raginimas ir Rektorių nuomonė.

Vyriausybė pritarė Mokslo ir studijų įstatymo pataisoms, numatančioms esminę aukštojo mokslo sistemos pertvarką

Šiandien, sausio 7 d., Vyriausybė pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos teikiamoms Seime užregistruoto Mokslo ir studijų įstatymo projekto pataisoms, numatančioms esminius pokyčius mokslo ir studijų srityje. Reformos pagrindinis tikslas – modernizuoti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą ir siekti ženklaus studijų kokybės pagerėjimo. Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus iniciatyva parengtos pataisos numato mokslo ir studijų finansavimo tvarkos pakeitimus, įvedant „studijų krepšelį" ir išplečiant paramą studentams naujos valstybės remiamų paskolų sistemos pagalba; naujas valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo ir disponavimo turtu taisykles; efektyvius studijų kokybės užtikrinimo būdus. Dokumentai: Vyriausybės nutarimo dokumentai.

LAMPSS sustikimas su ŠMM viceministre N.Putinaite

Sausio 9 dieną įvyko LAMPSS atstovų susitikimas su ŠMM viceministre N. Putinaite. Jau pati susitikimo pradžia prasidejo audringai viceministrei pareiškus, kad jau paruoštas, bet dar nepasirašytas trišalis susitarimas tarp LAMPSS, universitetų rektorių konferencijos ir ŠMM, kuris buvo parengtas G. Kirkilo vyriausybės gyvavimo metu, «turi būti užmirštas, nes ši vyriausybė neprisiima jokių anos vyriausybės susitarimų ir geriau būtų iš anksto pradėti tartis, kaip sušvelninti socialinius padarinius, kurie iškils vyriausybei įvedus studento krepšelį». Pagal ši principą, kai kurie universitetai, nesurinkę pakankamo krepšelių skaičiaus, bankrutuos arba iš jų liks tik kolegijos ar fakultetai, o jų darbuotojai bus atleidžiami iš darbo. Tai esą svarbiausias ŠMM primtas politinis sprendimas. Dokumentai: Informacija apie susitikimą.

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NACIONALINIŲ CENTRŲ KOORDINACINIS CENTRAS rengia akcijas

Lietuvos profesinės sąjungos nesutinka su valdančiosios daugumos ir jos Vyriausybės ekonomine, finansine ir socialine politika, kuri skurdina daugumą šalies gyventojų ir žlugdo verslą. Nors Vyriausybė tikina, kad tokia politika padės įveikti prasidėjusią ekonominę, finansinę ir socialinę krizę, bet tai daro tik verslo, viešojo sektoriaus žlugdymo ir gyventojų skurdinimo sąskaita. Tokie valdžios veiksmai nesuderinami su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos direktyvomis bei kitais tarptautiniais įsipareigojimais. Lietuvos profesinės sąjungos kviečia solidariai pasipriešinti tokiai naujos valdžios politikai ir dalyvauti protesto akcijose. Pirmoji akcija rengiama 2009 metų sausio 16 dieną 12 val. Vilniuje ir kituose šalies miestuose (informacija apie akciją pridedama). Dokumentai: Kreipimasis, Dėl piketo, Akcijos reikalavimai, Dalyvių anketa.

Švietimo ir mokslo ministro atsakymas atsiliepiant į LAMPSS organizuotą įspėjamąjį streiką

Jūsų dėmesiui pateikiame Švietimo ir mokslo ministro A. Monkevičiaus atsakymą į LAMPSS įspėjamojo streiko reikalavimus. Dokumentai: ŠMM atsakymas į streiko reikalavimus.

Mokslo ir studijų įstatymo projektas 2008 11 04

Šį Mokslo ir studijų įstatymo projektą, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pateiktą Seimui, paliko visuomenės svarstymui savo kadenciją baigęs 2004-2008 m. Seimas. Nuorodos: Mokslo ir studijų įstatymo projektas.

LAMPSS rezoliucija dėl Vyriausybės ir ŠMM įsipareigojimų nevykdymo

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) jau antrą kartą vykdo protesto akcijas prieš LR Vyriausybės vykdomą aukštųjų mokyklų skurdinimo politiką. Į birželio mėnesį organizuotą akciją nesulaukta jokio atsako. Spalio 7 dieną buvo suorganizuotas visuotinas 2 val. įspėjamasis streikas. LAMPSS nariai 2008 m. spalio 10 d., aptarę streiko rezultatus visuotiniame susirinkime ir įvertinę padėtį, priėmė rezoliuciją su išdėstytais reikalavimais, į kuriuos lauks atsakymo. Kviečiame susipažinti su LAMPSS rezoliucija. Dokumentai: LAMPSS rezoliucija.

LAMPSS skelbia įspėjamąjį streiką

Kviečiame susipažinti su Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pranešimu apie įspėjamąjį streiką. Dokumentai: Streiko reikalavimai.

LAMPSS mokslo metų pradžios informacija

2008m rugpjūčio 27d įvyko Lietuvos Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) Tarybos posėdis. Jame buvo konstatuota, kad LAMPSS praėjusiais metais aktyviai dirbant pavyko pasiekti kai kurių profesijų aukštųjų mokyklų kategorijų darbuotojų atlyginimo padidinimo daugiau kaip 50 proc. ( priklausomai nuo universiteto). Atlikus analize, paaiškėjo, kad visuose universitetuose ir mokslo tyrimo institutuose dėstytojų ir mokslininkų tarnybinis atlyginimas yra iš esmes panašus. Be to, LAMPSS spaudžiant, Vyriausybe numatė ilgalaikę (2009-2011m) dėstytojų ir mokslininkų atlyginimų kėlimo programa, kurioje numatyta atlyginimus padidinti 72 proc.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) rezoliucija

LAMPSSLietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) nariai gegužės 22–28 d. vykdė protesto akcijas prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą aukštųjų mokyklų skurdinimo politiką. Protesto akciją gegužės 22 d. surengė Klaipėdos universiteto dėstytojai, gegužės 27 d. analogiška akcija įvyko Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Gegužės 28 d. protesto konferencijos vyko Šiaulių universitete ir Kaune. Į jungtinę Kauno aukštųjų mokyklų protesto konferenciją, pavadintą „Aukštasis mokslas – visų piliečių reikalas“, susirinko maždaug 90 Kauno ir Vilniaus aukštųjų mokyklų (VGTU, LMTA, VPU, MRU) atstovų. Dokumentai: LAMPSS rezoliucija.

Seimo Mokslo, švietimo ir kultūros komitetas melagingai ignoravo 4500 mokslo ir studijų institucijų darbuotojų parašų.

Herbas2008 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimas svarstė Aukštojo mokslo įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.XP-2872, kuriuo būtų panaikinta neteisėta terminuotų darbo sutarčių su mokslininkais ir dėstytojais praktika. Primename, kad to reikalavo 4500 mokslo ir studijų institucijų darbuotojų savo parašais paremdami Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) ir Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) reikalavimus . Dokumentai: Seimo posėdžio stenograma.

Pastabos Mokslo ir studijų įstatymo projektui

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete vyksta Mokslo ir studijų įstatymo dveijų projektų, pateiktų Seimo narių G. Steponvičiaus ir A. Kubiliaus bei Švietimo ir mokslo ministerijjos, svarstymas. Komitetas surinko įvairių institucijų bei asmenų pastabas bei pasiūlymus. Jūsų dėmesiui pateikiame Seimo komiteto išvados projektus. Dokumentai: Išvados dėl G. Stepinavičiaus ir A. Kubiliaus projekto, Išvados dėl ŠMM projekto.

Rusijos Federacijos mokslo ir švietimo apžvalga rusų k.

EK delegacijos Maskvoje pavedimu buvo atliktas Rusijos mokslo ir švietimo politikos apžvalgos vertimas į anglų k., tai dideles apimties darbas su asignavimais, prioritetais, lėšų skyrimo programa keliems metams i priekį. Dokumentai: Rusijos mokslo ir švietimo apžvalgos anglų k. .pdf byla.

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ ĮRANGOS, ŽMOGIŠKŲJŲ BEI KITŲ IŠTEKLIŲ KONCENTRACIJOS TERITORIJŲ ANALIZĖ

Nacionalinės plėtros instituto vardu atliktas tyrimas, kurį užsakė Švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinis ekspertas dr. Gintaras Valinčius. Ekspertai: hab. Dr. Vytautas Daujotis, Romuald Urbanovič, Vytautas Ruolia, Vilija Jankauskienė; Rimantas Rauleckas, Laura Šerytė, Gailė Sakalaitė, Renata Navikaitė, Jūratė Zabielaitė. Dokumentai: IV ataskaitos .pdf byla.

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VIDINĖS STRUKTŪROS, JŲ TINKLO ANALIZĖ. GALIMAS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VALDYMO PERTVARKOS MODELIS

Nacionalinės plėtros instituto vardu atliktas tyrimas, kurį užsakė Švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinis ekspertas hab. dr. Vytautas Daujotis, Ekspertai: Romuald Urbanovič, dr. Gintaras Valinčius, Vytautas Ruolia. Projekto vadovas Mindaugas Kiznis Dokumentai: III ataskaitos .pdf byla.

VIEŠOJO SEKTORIAUS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS ANALIZĖ

Nacionalinės plėtros instituto vardu atliktas tyrimas, kurį užsakė Švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinis ekspertas dr. Gintaras Valinčius. Ekspertai: hab. Dr. Vytautas Daujotis, Romuald Urbanovič, Vytautas Ruolia, Vilija Jankauskienė; Rimantas Rauleckas, Laura Šerytė, Gailė Sakalaitė, Renata Navikaitė, Jūratė Zabielaitė. Projekto vadovas Mindaugas Kiznis Dokumentai: II ataskaitos .pdf byla.

SISTEMIŠKO VIEŠOJO SEKTORIAUS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ TINKLO PERTVARKYMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ

Nacionalinės plėtros instituto vardu atliktas tyrimas, kurį užsakė Švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinis ekspertas hab. dr. Vytautas Daujotis, Ekspertai: Romuald Urbanovič, dr. Gintaras Valinčius, Vytautas Ruolia. Projekto vadovas Mindaugas Kiznis Dokumentai: I ataskaitos .pdf byla.

Konstitucinio teismo nutarimas dėl Aukštojo mokslo įstatymo

Konstitucinis Teismas 2008 m. kovo 20 d. paskelbė nutarimą byloje dėl yriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos (toliau - Metodika) ir kai kurių Aukštojo mokslo įstatymo nuostatų konstitucingumo. Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsnio (2006 m. liepos 18 d. redakcija), reglamentuojančio priėmimą į valstybines aukštąsias mokyklas, 4 dalis, pagal kurią bendrą maksimaliai leistiną priimamų į aukštąsias mokyklas studentų skaičių pagal studijų pakopas, ormas ir finansavimo pobūdį kasmet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. virtina Vyriausybė, atsižvelgdama į specialistų poreikį, konkrečios aukštosios mokyklos specialistų parengimo kokybę, taip at aukštosioms mokykloms skirtas valstybės biudžeto lėšas, prieštarauja Konstitucijai. Nuorodos: Konstitucinio teismo nutarimas. Dokumentai: Konstitucinio teismo nutarimo Word byla.

Seime įregistruoti Mokslo ir studijų įstatymo projektai

Lietuvos Respublikos herbasLietuvos Respublikos Seime įregistruoti du Mokslo ir studijų įstatymo projektai. Pirmuoju įregistruotas A. Kubiliaus ir G. Steponavičiaus projektas, Švietimo ir mokslo ministerijos parentas ir Vyriausybės aprobuotas projektas yra įregistruotas ministrės R. Žakaitienės vardu. Kviečiame susipažinti su įstatymo projektais ir aiškinamaisiais raštais. Nuorodos: A. Kubiliaus ir G. Steponavičiaus MSĮ projektas, R. Žakaitienės MSĮ projektas. Dokumentai: A. Kubiliaus ir G. Steponavičiaus aiškinamasis raštas, R. Žakaitienės aiškinamasis raštas.

LAMPSS dokumentai įteikti Seimui ir Vyriausybei

LAMPSSLietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) savo Tyliąja protesto akcija, trukusia nuo š.m. sausio 15 d. iki kovo 15 d., išplatino savo reikalavimus, kuriuose nurodė priemones mokslo ir studijų problemoms spręsti. Šią iniciatyvą savo parašais parėmė apie 4500 universitetų, akademijų, kolegijų, mokslinio tyrimų institutų darbuotojų. Organizuota pilietinė akcija tik dar kartą patvirtino, jog būtina visoms suinteresuotoms pusėms pradėti konstruktyvų dialogą. Dokumentai: Rekomendacijos dėl MSI, Paraiška kreipimasis, Lydimasis rastas, Pranešimas spaudai.

Tyrėjų karjeros programa

Jūsų žianiai pateikiame Švietimo ir mokslo ministrės 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335 patvirtintą Tyrėjų karjeros programą.

Dokumentai: Tyrėjų karjeros programa.

Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programa

Jūsų žianiai pateikiame Švietimo ir mokslo ministrės 2008 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK-563 patvirtintą Bendrają nacionalinę mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programą

Dokumentai: Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programa.

Bendroji nacionalinė kompleksinė programa

Jūsų žiniai pateikiame Bendrąją nacionalinę kompleksinę programą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministrės 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336

Dokumentai: Bendroji nacionalinė kompleksinė programa.

V. Gontis. Skundas Seimo kontrolierių įstaigai dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo nutraukimo

2008 m. sausio 23 d. Seimo kontrolierių įstaigai įteikėme skundą dėl neteisėto Lietuvos mokslo tarybos darbo nutraukimo ir netinkamo LMT pirmininko pareigų vykdymo, pažeidžiant Seimo patvirtintus LMT nuostatus. Kadangi Seimo kontrolierius R. Valentukevičius skundą nagrinėti atsisakė ir perdavė jį Vyriausybei, o Lietuvos mokslo taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija tinkamai nepaaiškino dėl teisės aktų pažeidimų ir LMT veiklos nutraukimo, manome, kad vienintelė galimybė spręsti problemas yra viešumas. Skelbiame visų institucijų atsakymus į V. Gončio skundą Seim

Dokumentai: Skundas Seimo kontrolieriams, R, Valentukevičiaus sprendimas, Vyriausybės kanclerio pavedimas, LMT kolegijos atsakymas , ŠMM atsakymas.

2008 03 05 Vyriausybės patvirtintas Mokslo ir studijų įstatymo projektas

Kviečiame susipažinti su Vyriausybės patvirtintu Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo projektu.

Dokumentai: Įstatymo projektas 08 03 04, LMA HSM Sk kreipimasis.

Lietuvos Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo REIKALAVIMAI

VDU PS logotimasLietuvos mokslininkų sąjunga remia Lietuvos Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo REIKALAVIMUS ir skatina savo narius prisidėti prie parašų rinkimo. Visą REIKALAVIMŲ tekstą, skirtą parašų rinkimui, galite atsisiųsti, paspaudę nuorodą žemiau. Dokumentai: LAMPSS REIKALAVIMAI, Informacija parašų rinkėjams.

Ministro pirmininko potvarkis: DĖL ATRANKOS GRUPĖS SUDARYMO (HSK)

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. X-1378 (Žin., 2007, Nr. 137-5571), Ministras pirmininkas savo potvarkiu sudarė atrankos grupę Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto nariams pasiūlyti.

Dokumentai: Ministro pirmininko potvarkis.

Ministro pirmininko potvarkis: DĖL ATRANKOS GRUPĖS SUDARYMO (GTK)

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. X-1378 (Žin., 2007, Nr. 137-5571), Ministras pirmininkas savo potvarkiu sudarė atrankos grupę Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariams pasiūlyti.

Dokumentai: Ministro pirmininko potvarkis.

B. Kaulakio raštas ŠMM ir Vyriausybei: Dėl Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslo ateities

KaulakysŠvietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė savarsto naujos kadencijos Lietuvos mokslo tarybos vadovų kandidatūras. LMT pirmininku naujai kadencijai yra siūlomas prof. Eugenijus Butkus. VI kadencijos LMT nariai vertina pirmininko darbą ir teikia savo rekomendacijas ministrei. Kadangi naujos kadencijos Lietuvos mokslo taryba turės labai plačius įgaliojimus, o jos personalinė sudėtis sudaroma ne pačiu demokratiškiausiu būdu, LMT nariai jaučia pilietinę pareigą savo nuomonę išsakyti viešai. Dokumentai: B. Kaulakio raštas ŠMM ir Vyriausybei, SMM atsakymas BK 0306.

Pastabos įteiktos Vyriausybei dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto

2008 01 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo pasitarime svarstė Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Mokslo ir studijų įstatymo projektą. Daugelis institucijų, tik ne tos, kurioms privalu tai daryti pagal priskirtas funkcijas, pateikė savo pastabas Vyriausybei. Vyriausybė grąžino įstatymo projektą ministerijai tobulinti. Pateikiame šias pastabas, kad visi galėtume įvertinti ar bus atsižvelgta.

Dokumentai: Pastabos Mokslo ir studijų įstatymo projektui.

V. Gončio raštas ministrei R. Žakaitienei: Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Eugenijaus Butkaus veiklos vertinimo

GontisŠvietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė savarsto naujos kadencijos Lietuvos mokslo tarybos vadovų kandidatūras. LMT pirmininku naujai kadencijai yra siūlomas prof. Eugenijus Butkus. VI kadencijos LMT nariai vertina pirmininko darbą ir teikia savo rekomendacijas ministrei. Kadangi naujos kadencijos Lietuvos mokslo taryba turės labai plačius įgaliojimus, o jos personalinė sudėtis sudaroma ne pačiu demokratiškiausiu būdu, LMT nariai jaučia pilietinę pareigą savo nuomonę išsakyti viešai. Dokumentai: V. Gončio raštas R. Žakaitienei.

LMS raštas Vyriausybei dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo projekto

Mokslo ir studijų sistemos reforma Lietuvoje vyko nuo valstybės nepriklausomybės atgavimo, derinant ją su šalies teisiniais, ekonominiais, politiniais ir socialiais pertvarkymais. Įsivyrauja tendencija, kad naujos reformų bangos skelbiamos ir vykdomos be atliktų pertvarkymų ir jų padarinių analizės, neatsižvelgiant į realius pačios mokslo ir studijų sistemos poreikius bei joje dirbančių žmonių nuomonę. Tai veda prie neprognozuojamų eksperimentų, tokių kaip su mokslo ir studijų veikla nesusijusių Tarybų valdymas, universitetų institutų naikinimas ir taip trūkstamų veiklai finansuoti lėšų švaistymas per naujai paskubomis kuriamas institucijas bei platformas. Dokumentai: LMS raštas, Word byla.

LMA raštas G. Kirkilui dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, išnagrinėjęs pateiktą LR Vyriausybei Mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) projektą, pripažindamas reformos būtinumą ir jos svarbą, pareiškia, kad jame tebėra nemažai diskutuotinų ir taisytinų teiginių, iškraipančių reformos esmę. Kiekvienos reformos tikslas – gerinti padėtį, sudaryti palankesnes sąlygas veiklai (ar tai būtų mokymasis, ar darbas, ar kūryba), kelti jos efektyvumui, siekti minimaliomis sąnaudomis maksimalių rezultatų. Paanalizuokime šiuo požiūriu minėtojo įstatymo projektą. Iš karto galime tvirtinti, kad dalis siūlymų tikrai neprisideda prie mokslo ir švietimo tikrosios reformos įgyvendinimo. Dokumentai: LMA raštas, Word byla.

Mokslo ir studijų, Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų projektai, įteikti LRV

Žakaitienė Švietimo ir mokslo ministerija ketvirtadienį Vyriausybei įteikė Mokslo ir studijų, Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų projektus bei Viešųjų įstaigų įstatymo ir Žemės įstatymo straipsnių pakeitimo projektus. Šių įstatymų projektai pakoreguoti pagal socialinių partnerių komentarus. Šie teisės aktai būtų pagrindiniai dokumentai, kuriais remtųsi mokslo ir studijų sistemos pertvarka, jei Seimas juos priimtų. Dokumentai: Įteiktų įstatymų projektų ir raštų paketas, Mokslo ir studijų įstatymas pdf formatu.

Projektas. Lietuvos mokslininkų sąjungos pastabos Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo projektui

Kviečiame diskutuoti ir bendromis pastangomis tobulinti šį projektą. Tai yra tik svarbiausios mintys. Į visus Jūsų pasiūlymus stengsimės atsižvlegti, kad LMS vardu teikiama nuomonė atspindėtų daugeliui priimtiną požiūrį. Šio pradinio teksto autorius yra V. Gontis.

Plėtojant Lietuvos mokslo ir studijų teisinę bazę dar 1991metais buvo priimtas Mokslo ir studijų įstatymas, kuris suformavo visai naujus akademinės veiklos savivaldos ir valstybinio reguliavimo teisinius pagrindus. Šis įstatymas nuosekliai jungė įvairiose institucijose vykdomus mokslinius tyrimus ir studijas į vieningą sistemą, suteikdamas svarbiausius sistemos reguliavimo svertus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir jos institucijoms: Švietimo ir mokslo ministerijai bei Mokslo ir studijų fondui. Šis įstatymas savo nuoseklumu ir kokybe pralenkė daugelį kitų naujai atsikūrusioje valstybėje paskubomis kurtų įstatymų. Tai liudija ir tai, kad jo pagrindu ištisą dešimtmetį buvo plėtojama mokslo ir studijų teisinio reguliavimo bazė, vykdoma mokslo ir studijų sistemos reforma pagal Pasaulio ir Europos tendencijas, o pats įstatymas visą dešimtmetį išliko be pakeitimų, nors valstybės institucinė ir teisinė sistema buvo sparčia keičiama. Mokslo ir studijų įstatymas paliko neišspręstomis verslo ir mokslo sąveikos bei darbo rinkos ir rengiamų specialistų derinimo problemas, kadangi jos turėjo būti daugiau sprendžiamos mokesčių ir darbo įstatymų pagrindu. Galima sakyti, kad įstatymas dalinai skatino mokslo ir studijų sistemos uždarumą, tačiau dar labiau sistemos uždarumą skatino menkas visuomenės, verslo ir politikų domėjimasis mokslu ir studijomis. Nepakankamas sistemos finansavimas sukūrė įtampas ir pačios mokslo bendruomenės viduje, paskatinusias dar didesnį sistemos uždarumą ir keletą neapgalvotų reformos žingsnių. Didesnius sistemos prieštaravimus paskatino 2000 m. priimtas savarankiškas Aukštojo mokslo įstatymas, sukūręs alternatyvų reguliavimą veikiančiam labiau suderintam Mokslo ir studijų įstatymui. Blogiausia, kad Aukštojo mokslo įstatymas sukūrė ir paskatino ženklius mokslo ir studijų institucijų finansinės ūkinės veiklos savarankiškumo apribojimus. Mūsų nuomone, tolimesnės reformos planuojamos ir vykdomos be būtinos nueito kelio ir pasekmių analizės, tinkamai neatsižvelgiama ir į kitų artimų valstybių, taip pat vykdžiusių mokslo ir studijų reformas, patirtį.

Dokumentai: LMS pastabų projektas Word formate.

Lietuvos mokslo tarybos nuostatai

2007 m. gruodžio 13 d. LR Seimas patvirtino naujus Lietuvos mokslo tarybos nuostatus, Nr. X-1378. Dokumentai: Lietuvos mokslo tarybos nuostatai.

Kviečiame svarstyti Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektą

Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir teikia svarstyti Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektą.
Įstatymo projekto tikslas - užtikrinti aukštųjų mokyklų ūkio tvarkymo autonomiją. Projekte autonomijos ribos išplėstos, tačiau autonomija suprantama ne kaip nuosavybė, o kaip ūkinis savarankiškumas...

Nuorodos: Įstatymo projektas ŠMM tinklalapyje. Dokumentai: Kvietimas svarstyti projektą.

B. Kaulakio raštas Seimui Dėl Lietuvos mokslo tarybos bei Mokslo ir studijų politikos

Pateikiame Jūsų dėmesiui profesoriaus B. Kaulakio raštą adresuotą Seimui, tikėdamiesi, kad jis paskatins ir kitus mokslo bendruomenės atstovus veikti ryžtingiau.

Dokumentai: B. Kaulakio raštas Seimui.

Švietimo ir mokslo ministerija svarstymui teikia naują Mokslo ir studijų įstatymo projektą

Kviečiame susipažinti su nauju Mokslo ir studijų įstatymo projektu, kuris turėtų pakeisti dabar veikiančius Mokslo ir studijų bei Aukštojo mokslo įstatymus. Siūlomi radikalūs mokslo ir studijų sistemos teisinio reguliavimo pakeitimai gali turėti esminės įtakos šalies intelektinio potencialo likimui.

Dokumentai: MS įstatymo projektas, Aiškinamasis raštas.

Valstybinio mokslo ir studijų fondo pastabos svarstomam Mokslo ir studijų įstatymo projektui

Valstybinis mokslo ir studijų fondas pateikė savo pastabas Švietimo ir mokslo ministerijos parengtam Mokslo ir studijų įstatymo projektui. LMS šias pastabas gavo faksu todėl Jums galime pateikti šią informaciją tik .tif formatu, žiūrėkite prisegtą dokumentą.

Dokumentai: Valstybinio mokslo ir studijų fondo pastabos.

Galimybių studija „Programinis – konkursinis MTEP finansavimo modelis“

Kviečiame susipažinti su Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje” projekto BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0057 rezultatais. Šia galimybių studija remiamasi kuriant naują MTEP finansavimo tvarką ir institucijas. Visi skelbiami dokumentai paimti iš Lietuvos mokslo tarybos svetainės.

Dokumentai: Kryptingas programinis konkursinis fundamentinių tyrimų finansavimo modelis, Nuoseklus taikomųjų mokslinių tyrimų finansavimo modelis, Vieningas programinis konkursinis MTEP finansavimo modelis, Siūlymai parengtų modelių diegimui, Bendros išvados ir rekomendacijos, Studija, Analizė ir perspektyvos, kurią parengė Europarama ir CIRCA, B. Kaulakio pastabos studijai.

Naujas Lietuvos mokslo tarybos nuostatų projektas

Kviečiame susipažinti su prof. Marijos Aušrinės Pavilionienės Seimui svarstyti pateiktu Lietuvos mokslo tarybos nuostatų projektu ir patikslintu po Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio projektu Nr. 2.

Nuorodos: LMT nuostatų projektas, Teisininkų išvados, Patikslintas LMT nuostatų projektas Nr. 2, SŠMK komiteto išvada. Dokumentai: Prof. B. Kaulakio pastabos.

7BP mokymo kursas - Naujas sprendimas mokant 7BP dalyvius

Europa Media sukūrė naują mokymo kursą, pritaikytą jauniems mokslininkams ir projektų vadovams. Elektroninio mokymo seminaras vyks dvi savaites ir baigsis vienos dienos praktinėmis pratybomis. Daugiau informacijos apie šiuos mokymus pridedame dokumente anglų kalba.

Dokumentai: Mokymo kurso pristatymas.

Lietuvos MTEP, CREST ekspertų įvertinimo atasakaita

ES Komisijos CREST Mišriosios politikos grupės ekspertų įvertinimo ataskaita apie Lietuvos mokslo ir inovacijų sistemą bei rekomendacijos dėl šios sistemos pertvarkos.

Dokumentai: CREST ekspertų ataskaita lietuviškai 2007 07 11.doc, CREST ekspertų ataskaita angliškai 2007 06 28.doc.

ŠirM ministro įsakymas dėl atlyginimų nustatymo ... valstybinių kolegijų ir valstybės mokslo institutų direktoriams ...

Skelbiame Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus direktorių atlyginimų nustatymo principus.

Dokumentai: Šv. ir mokslo ministro įsakymas.

Lietuvos mokslo tarybos veiklą reglamentuojančio Mokslo ir studijų įstatymo 11 straipsnio keitimas

Jūsų dėmesiui pateikiame Mokslo ir studijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo projektą su jį lydinčiais dokumentais. Kviečiame atkreipti dėmesį į Teisės departamento pastabas.

Dokumentai: MS įstatymo 11 straipsnio pakeitimo projektas, Aiškinamasis raštas, Teisės departamento pastabos, Lyginamasis projektas.

Lietuvos mokslo tarybos kolegija siūlo naują tarybos nuostatų redakciją

Paskutiniame šios kadencijos Lietuvos mokslo tarybos posėdyje, liepos 2 d., numatoma tarybos narius supažindinti su nauju LMT nuostatų projektu. Kviečiame visus besidominčius susipažinti su šiuo projektu, nes jis yra sudėtinė šalies mokslo potencialo naikinimo scenarijaus dalis. Ši iniciatyva mus visus įtikina, kad tikrieji mokslo griovimo iniciatoriai yra pačioje mokslo bendruomenėje, jie ruošiasi uzurpuoti tiek mokslo politikos, tiek fianansinius instrumentus, manipuliuodami politiniais spendimais ir vengdami atsakomybės prieš savo kolegas mokslininkus. Kviečiame pareikš

Dokumentai: LMT nuostatų projektas 2007 07 02 Tarybai.doc.

Ministrė R. Žakaitienė atsisako didinti mokslininkų ir dėstytojų atlyginimus

Švietimo ir mokslo ministrės R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos mokslų akademijai, Lietuvos mokslo tarybai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencijai, Lietuvos mokslininkų sąjungai į jų reikalavimą ženkliai didinti mokslininkų ir dėstytojų atlyginimus reiškia, kad ministerija nesiruošia 2008 metais didinti atlyginimų. 2008 metams iš valstybės biudžeto numatoma skirti papildomai dar 35,6 mln. litų, tik tam, kad būtų galima įgyvendinti nuo 2007 metų liepos 1 d. paskelbtą 20 procentų atlyginimų didinimą. Tai reiškia, kad vykdomos mokslo ir studijų reformos gali tik sunaikinti likusius šalies mokslo potencialo likučius. Kyla pagrįstas klausimas: Kieno tai yra užsakymas? Skaitykite ministrės atsakymą ir patys įsitikinkite kaip skiriasi politikų žodžiai ir veiksmai. Dokumentai: Zakaitienes_atsakymas.doc.

Eurostat Pocketbooks. Science, technology and innovation in Europe

Naujausi Eurostat duomenys apie mokslo, technologijų ir inovacijų statistiką Europoje.

Dokumentai: Eurostat duomenys.

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos pozicija aukštojo mokslo reformos klausimais

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga džiaugiasi vis aktyvesnėmis diskusijomis ir iniciatyvomis spręsti aukštojo mokslo problemas, tačiau didelį nerimą kelia proceso spontaniškumas ir faktų bei situacijos analizių stoka...

Dokumentai: Pilnas tekstas, LSAS nuomonė apie aukštojo mokslo finansavimo sistemos reformą.

Lietuvos parlamentinių politinių partijų susitarimas dėl mokslo ir studijų sistemos pertvarkos principų

Lietuvos politinės partijos pripažįsta, kad sklandžiai veikianti, efektyvi ir konkurencinga mokslo ir studijų sistema yra esminė Lietuvos visuomenės ir ūkio klestėjimo, kiekvieno jos piliečio visaverčio gyvenimo sąlyga. Kad būtų užtikrintas tinkamas aukštojo mokslo prieinamumas, vykdomos geros kokybės studijos, kad moksliniai tyrimai atitiktų visuomenės ir ūkio reikmes, kad Lietuvos aukštosios mokyklos galėtų konkuruoti su geriausiomis Europos ir pasaulio aukštosiomis mokyklomis ir kad mokslo ir studijų sistema veiktų efektyviai, būtina nedelsiant atlikti ryžtingą mokslo ir studijų sistemos pertvarką. Mokslo ir studijų sistema turi būti pertvarkoma vadovaujantis išteklių koncentravimo bei efektyvaus naudojimo, autonomijos, atsakomybės ir atskaitomybės, valstybės reguliavimo racionalumo bei veiksmingumo, laisvos konkurencijos, asmeninio suinteresuotumo, mokslo ir studijų tinklo gerinimo principais. Dokumentai: MS pertvarkos principai_2007_06_14_susitarimas.doc.

Švietimo ir mokslo ministerijos projektinis pasiūlymas "Aukštojo mokslo reforma: studijų finansavimas"

Kviečiame susipažinti su Švietimo ir mokslo ministerijos projektiniu pasiūlymu. Tai papildoma informacija diskusijai dėl aukštojo mokslo reformų.

Dokumentai: ŠMM projektinis pasiūlymas.

Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ atsiliepimas apie projektą „Aukštojo mokslo reforma: studijų finansavimas"

Maloniai kviečiame Jus susipažinti su asociacijos “Žinių ekonomikos forumas” atsiliepimu apie Švietimo ir mokslo ministerijos paruoštą projektinį pasiūlymą “Aukštojo mokslo reforma: studijų finansavimas”.

Dokumentai: "Žinių ekonomikos forumo" pastabos.

Mokslo institucijų kreipimasis: Būtina žymiai padidinti mokslininkų ir dėstytojų atlyginimus

Pritardamos Lietuvos mokslininkų sąjungos iniciatyvai, mokslo institucijos kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę, ragindamos numatyti 2008 m. valstybės biudžete 230 mln. litų asignavimų mokslininkų ir dėstytojų atlyginimams didinti. Pradinis LMS tarybos siūlymas buvo numatyti ne 230, bet 300 mln. litų, tačiau tam pasipriešino Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus, cituojame:
"reikia pateikti realius skaičius, t.y. derinti su ŠMM numatomu 60% atlyginimų didinimu nuo 2008 m. Žinoma, galima nurodyti bet kokias sumas, kokios tik šauna į galvą, kad ir milijardą Lt, neprisiimant jokios atsakomybės ir toliau likti be nieko, prisimenant kai kurias iniciatyvas praeitais metais. LMT vis tik yra valstybės įstaiga, o ne visuomeninė organizacija ar pavienių asmenų pareiškimų vieta." Svarbiausia yra tai, kad vieningas mokslo institucijų kreipimais yra įteiktas.

Dokumentai: Mokslo institucijų kreipimasis.

Lietuvos mokslo tarybos funkcijų keitimo projektas

Lietuvos Respublikos Seime įregistruotas Mokslo ir Studijų įstatymo 11 straipsnio, reglamentuojančio Lietuvos mokslo tarybos funkcijas, keitimas. Paspausdami žemiau pateiktas nuorodas, galite susipažinti su siūlomais pakeitimais.

Nuorodos: Mokslo ir studijų įstatymo 11 straipsnio lyginamasis projektas , Aiškinamasis raštas.

Europos Komisijos Žalioji knyga

2007 metų balandžio 4 d. Europos Komisija (toliau - EK) paskelbė Žaliąją knygą – „Europos mokslinių tyrimų erdvė: naujos perspektyvos“. Žalioji knyga skirta diskusijų dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtros paskatinimui atnaujintos Lisabonos strategijos kontekste ir pasirengimui antrojo šios strategijos, skirtos augimui ir darbo vietų kūrimui, etapo startui 2008 metais. Žalioji knyga parengta remiantis situacijos pagrindinėse Europos mokslinių tyrimų erdvės (toliau - EMTE) srityse įvertinimu, kuris paskelbtas Žaliąją knygą lydinčiame EK tarnybų darbo dokumente. Dokumentai: EK Zalioji knyga trumpai.doc, EK Zalioji knyga angliškai.rtf.

LMS kreipimasis: tyrėjas – svarbiausia mokslo potencialo grandis

Vidutinių atlyginimų dinamika litais (Universitetų dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai nedidinami jau ketveri metai) Vidutinių atlyginimų dinamika
Vertinant šalių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) potencialą, tyrėjų skaičius yra svarbiausias intelektinių išteklių matas. Jis net geriau negu MTEP skiriamas finansavimas atspindi šalių mokslo potencialo galimybes, jo vaidmenį visos visuomenės raidai. MTEP finansavimą valingais sprendimais galima keisti gana sparčiai, o nauji tyrėjai yra ugdomi dešimtmečiais, prarasto potencialo atkūrimas reikalauja dar daugiau laiko. Todėl rūpestis šalies tyrėjais, jų socialine padėtimi, prestižu, darbo galimybėmis ir sąlygomis yra ne tik pačių tyrėjų interesas, bet ir visos visuomenės reikalas. Visos mūsų šalyje vykdomos mokslo ir studijų sistemos reformos pirmiausia turi būti įvertintos pagal jų poveikį tolesnei MTEP žmogiškųjų išteklių perspektyvai. Reformos, kurios vykdomos neatsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių poreikį ir kokybę, grindžiamos ne objektyviais, o greičiau išgalvotais siekiais, kelia didelį pavojų Lietuvos mokslo ir studijų sistemos egzistencijai. Dokumentai: LMS kreipimais su iliustracija.pdf, Vidutiniu atlyginimu dinamika.png.

Visuomnės vertybės, mokslas ir technologijos

Eurobarometro parengta studija "Visuomenės vertybės, mokslas ir technologijos" gali būti naudingas visiems, kurie yra susirūpinę mokslo padėtimi šiuolaikinėje visuomenėje. Nuorodos: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf. Dokumentai: Eurobarometro studija 225.

Europos mokslas ir technologijos

Europos Komisijos užsakymu atlikta gyventojų apklausa apie jų požiūrį į mokslą ir technologijas. Apklausa vykdyta šalyse ES narėse, Bulgarijoje, Rumunijoje, Kroatijoje ir Turkijoje, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Apklausta atlikta pagal Eurobarometro metodiką. Verta paanalizuoti kaip Lietuva atrodo ES mokslo erdvėje. Dokumentai: Eurobarometro studija.

Valstybės subsidijos mokslo ir studijų institucijoms 2007 m.

Pateikiame ištrauką iš valstybės biudžeto įstatymo apie subsidijas mokslo ir studijų institucijoms 2007 m. Dokumentai: Valstybės subsidijos MS institucijoms.

ES MTEP išlaidos 2004 metais

Pateikiame ES statistikos duomenys apie išlaidas MTEP 2004 metais lyginant su BVP. Dokumentai: ES R&D 2004.pdf.

Siūlymai dėl humanitarinių ir socialinių mokslų misijos, mokslinės veiklos vertinimo kriterijų ir šių mokslų valdymo principų

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 2006 m. spalio 5 d. dekretu Nr. 767 “Dėl darbo grupės sudarymo” sudarytos darbo grupės “Pasiūlymams dėl humanitarinių ir socialinių mokslų ir studijų misijos, mokslinės veiklos vertinimo kriterijų ir šių mokslų valdymo principų iki 2006 m. lapkričio 20 d. pateikti” parengti pasiūlymai. Dokumentai: hsm_pasiulymai.doc.

Lietuvos mokslininkų sąjungos pareiškimas

Dėl mokslininkų ir dėstytojų atlyginimo didinimo Dokumentai: Kreipimasis.

Bronislovas Kaulakys

Lietuvos mokslo instittucijų tarybų pirmininkų konferencijos prezidento pareiškimas "Dėl būtinumo atstatyti mokslo institutų finansavimą, padvigubinti mokslo ir studijų biudžetinį finansavimą bei tyrėjų ir dėstytojų atlyginimus". Dokumentai: Pareiškimas.
Syndicate content