Laikraštis "Mokslo Lietuva" | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Laikraštis "Mokslo Lietuva"

Vienintelis šalies mokslininkų laikraštis, leidžiamas du kartus per mėnesį nuo 1989 m. Apimtis - 4 spaudos lankai (16 puslapių).

Skelbiama informacija apie mokslo ir studijų institucijas, jų veiklą, tos veiklos tobulinimą, reformas, apie laboratorijas ir mokslininkus, jų darbus. Nuolat informuojama apie doktorantūrą, disertacijų gynimus, konkursus darbo vietoms užimti, konferencijas, simpoziumus, seminarus. Laikraštis atviras visų skaitytojų mintims ir nuomonėms.

Nuo 1998 m. leidžiamas ir elektroninis laikraščio variantas.

Vyriausiasis redaktorius - Jonas Jasaitis.

Buvęs vyr. redaktorius Gediminas Zemlickas "Mokslo Lietuvoje" nebedirba ir jai nebeatstovauja.

Redakcijos adresas:

J. Basanavičiaus g. 6
LT-01118 Vilnius
Tel.: (8-5) 2121235
Faks.: (8-5) 2121235
El. paštas: mokslolietuva@takas.lt
Interneto svetainė: http://mokslolietuva.lt/