LMS pirmininkas tapo Galimybių akademijos globėju | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

LMS pirmininkas tapo Galimybių akademijos globėju

Gontis Beriozovas2013 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslininkų sąjungos būstinėje vyko susitikimas tarp Galimybių akademijos vadovo Olego Beriozovo bei Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininko Vyginto Gončio. Susitikimo metu buvo aptarta Galimybių akademijos veiklos strategija, tikslai, uždaviniai naujiems mokslo metams. Taip pat buvo pasirašytas susitarimas dėl Galimybių akademijos globėjo statuso suteikimo Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkui. Tokiu būdu Galimybių akademija užmezgė glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkų sąjungos mokslininkais.

,,Galimybių akademijoje atsiveria naujas veiklos etapas. Atsižvelgiant į tai, kad projekte geriausi studentai rašo teisinius mokslinius darbus, manome, kad būtent bendradarbiavimas su šia nevyriausybine organizacija mus atvers kelią stiprinti Galimybių akademijos veiklą moksliniu aspektu. Mokslinių darbų tikrai labai trūksta, šio trūkumo negalime nepaisyti, todėl dėsime visas pastangas, kad Galimybių akademijoje parašyti moksliniai darbai būtų aukšto lygio ir galėtų būti panaudoti tiek akademinėje veikloje, tiek visuomeninėje" - mintimis dalinosi Galimybių akademijos vadovas Olegas Beriozovas.

"Teisininko profesija reikalauja iš jaunų teisininkų panašių charakterio savybių kaip ir pasiryžimas dirbti mokslinį darbas. Todėl sunku pervertinti jaunųjų pastangas nuo pat savo karjeros pradžios skirti deramą dėmesį mokslinių įgūdžių tobulinimui. Tik moksliniu konceptualumu grindžiamas požiūris į teisinę sistemą leis būsimiems teisininkams nuolat tobulėti ir reikšmingai prisidėti prie pačios teisinės sistemos tobulinimo. Lietuvos mokslininkų sąjunga sieks skleisti sukauptą patirtį, kad jaunųjų teisininkų pasiryžimas eiti mokslinio pažinimo keliu būtų gilus ir ilgalaikis" - kalbėjo LMS pirmininkas Vygintas Gontis.