Prieš naują darbymetį - pokalbis pas Premjerą | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Prieš naują darbymetį - pokalbis pas Premjerą

Prasidedant naujiems mokslo metams Lietuvos akademinės bendruomenės nariai susitiko su LR Premjeru Algirdu Butkevičiumi. Susitikime aptartos aukštojo mokslo aktualijos, pasidalyta mintimis apie galimybes gerinti specialistų rengimo kokybę, didinti aukštojo mokslo konkurencingumą ir tarptautiškumą, skatinti dėstytojų kūrybinį suinteresuotumą.

 

Susitikime dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų katedros profesorius Lauras Bielinis, Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Premjero visuomeninis konsultantas švietimo ir mokslo klausimais prof. Andrius Bielskis, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas prof. Šarūnas Liekis, Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėjas prof. Gintautas Mažeikis, Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimo centro direktorė prof. Rita Šerpetytė, Mykolo Riomerio universiteto studijų prorektorius doc. Giedrius Viliūnas, humanitarinių mokslų daktarė prof. Dalia Staponkutė. Profesinėms sąjungoms atstovavonaujasis Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkas, KTU profesorius Edmundas Kibirkštis.

 

Pokalbio metu buvo aptarta klasikinio universitetinio išsilavinimo reikšmė ir paskirtis, Lietuvos universitetinio lavinimo ribotumai ir svarbiausios problemos. Atkreiptas dėmesys į Lietuvos humanitarinių mokslų problemas Europos humanitarinių mokslų kontekste. Analizuoti fundamentiniai humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai bei jų reikšmė Lietuvos aukštosioms mokykloms, aptarti universitetų finansavimo, viešųjų pirkimų, struktūrinių fondų paramos socialiniams ir humanitariniams mokslams, Lietuvos universitetų tarptautiškumo klausimai. Diskutuota ir apie tai, kaip pritraukti aukščiausio lygio tarptautinius mokslininkus į Lietuvos universitetus ir mokslinių tyrimų centrus.

 

LAMPSS pirmininkas E. Kibirkštis atkreipė dėmesį į tai, kad Mokslo ir studijų įstatymą reikia taisyti, nes jame nėra numatyta socialinių garantijų pedagogams ir mokslininkams. Tarp profesinių sąjungų ir aukštųjų mokyklų administracijų nevyksta socialinis dialogas. Profesinėms sąjungoms nesuteikta teisė atstovauti aukštųjų mokyklų Tarybose ir Senatuose. Dialogas yra imituojamas ir formalus. Neidentifikuotas profesinių sąjungų darbdavys. Apgailėtini dėstytojų, mokslinių darbuotojų ir studijas aptarnaujančio personalo atlyginimai, nors pedagoginis krūvis nuolat didinamas. Tarp ES šalių Lietuvos universitetų dėstytojų atlyginimai yra vieni mažiausių.

 

Prof. E. Kibirkštis perdavė Premjerui A. Butkevičiui LAMPSS kreipimąsi dėl Aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų darbuotojų atlyginimo didinimo. Premjeras A.Butkevičius pabrėžė, kad išgirstos mintys, kuriomis dalijosi akademinės bendruomenės atstovai, bus naudingos rengiant svarbius vyriausybinius dokumentus, ruošiant aukštojo mokslo strategiją bei plėtojant Lietuvoje universitetinį lavinimą.“

 

 LAMPSS inf.

Dokumentai: LAMPS_kreipimasis.pdf.