Vilniaus deklaracija: būtina Europos socialinių ir humanitarinių mokslų integracija į visų socialinių iššūkių sprendimą | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Vilniaus deklaracija: būtina Europos socialinių ir humanitarinių mokslų integracija į visų socialinių iššūkių sprendimą

Pasibaigė vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai mokslo klausimais renginių, kuriame priimta Vilniaus deklaracija dėl socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) vaidmens Europos Komisijos remiamoje mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Horizontai 2020“.

Deklaracijos principams pritarė Vilniuje rugsėjo 23–24 d. tarptautinėje konferencijoje „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ pirmą kartą taip gausiai dalyvavę Europos Komisijos, mokslo ir inovacijų direktorato, Europos mokslo tarybos, kitų aukščiausio lygio ES institucijų atstovai, politikai ir mokslininkai.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkės prof. Rūtos Petrauskaitės, šiuo dokumentu siekiama kelerių metų sąjūdį už deramą SHM vietą ir teisingą jų indėlio bei poveikio visuomenei vertinimą iš įvairių Europos mokslo organizacijų perkelti į aukščiausiame lygyje sprendimus priimančias institucijas.

„Pritarta principams, kurie nusako socialinių ir humanitarinių mokslų svarbą visoje Europoje, būtinybę integruoti juos į bendrus mokslinius tyrimus bei palaikyti iniciatyvas, kurios padeda rasti šioms mokslo sritims deramą vietą bendrojoje mokslinių tyrimų programoje“, – teigia prof. R. Petrauskaitė.

Deklaracijoje atsispindi nuostatos, laikantis kurių artimiausią dešimtmetį SHM sritims būtų užtikrintas lygiavertis statusas bendroje mokslo sričių sistemoje ir būsimoje programoje „Horizontas 2020“. Pagal ją SHM sritys turėtų savarankiškai padėti įveikti vieną iš šešių iššūkių „Įtrauki ir novatoriška visuomenė“, be to, įsitraukti į visas kitas šios programos dalis. Įvertinus SHM indėlį į tyrimus sprendžiant visuomenės gerovės klausimus, siekiama, kad šios disciplinos būtų integruotos visuose etapuose – nuo tyrimo klausimo formuluotės iki įgyvendinimo.

Vilniaus deklaracija dėl socialinių ir humanitarinių mokslų vaidmens bus įteikta Europos Tarybai metų pabaigoje.

Nuorodos: Vilniaus deklaracija LMT sveteinėje. Dokumentai: Vilniaus deklaracija.