Lietuva prie Europos integracijos vairo - naujas žvilgsnis į Europą! | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Lietuva prie Europos integracijos vairo - naujas žvilgsnis į Europą!

2013 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose įvyko  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) grupės III  "Įvairūs interesai" konferencija pavadinimu „Lietuva prie Europos integracijos vairo - naujas žvilgsnis į Europą!“. Šis renginys sulaukė itin didelio pasisekimo, kadangi buvo paliestos Lietuvai ir Europai aktualios temos. Konferencijos metu buvo diskutuojama, kaip Lietuvos pilietinė visuomenė suvokia Europos Sąjungąir Lietuvos vaidmenį joje.

Konferencijos dalyvių kalbas bei pranešimus  galite rasti šiuo adresu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-lithuania-driving-integration-speeches.29599 Dalyvavo daugiau nei 160 užsiregistravusių konferencijos dalyvių iš visos Lietuvos,  atstovaujančių platų pilietinės visuomenės skerspjūvį  bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) grupės III  "Įvairūs interesai"  delegacijos.  Dalyviai keitėsi nuomonėmis dėl dabartinių ir būsimų galimybių bei  iššūkių ES. Artėjant 2014 m. rinkimams į Europos Parlamentą buvo pabrėžiama būtinybė kurti teisingą, socialinę ir savo piliečiams atskaitingą Europą. Vaisingos diskusijos tarp pilietinės visuomenės atstovų, pranešėjų bei EESRK delegacijos dalyvių buvo įtrauktos į galutines konferencijos  išvadas. Mielai kviečiame Jus susipažinti  su šiomis išvadomis.

Galutines konferencijos išvadas rasite šiuo adresuhttp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-lithuania-driving-integration-conclusions.29769 ,  arba prikabintoje byloje.

Konferencija buvo tiesiogiai stebima per Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai  Parlamentinio matmens svetainę. Kviečiame peržiūrėti konferencijos video  įrašus lietuvių, anglų ar prancūzų kalbomis - juos rasite čia (spustelkite ant mėlynų raidžių).

Šio renginio dalyvių spaudos konferencijos įrašą galite peržiūrėti čia .

Konferencijos metu  parengtą pranešimą spaudai galite rasti čia .  

Daugiau informacijos apie reginio organizatorius rasite  šiuo adresu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3

 

 

Dokumentai: Konferencijos išvados.