Lietuvos Aukštųjų Mokyklų Profesinių Sąjungų Susivienijimo (LAMPSS) piketas prie Seimo | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Lietuvos Aukštųjų Mokyklų Profesinių Sąjungų Susivienijimo (LAMPSS) piketas prie Seimo

Lietuvos Aukštųjų Mokyklų Profesinių Sąjungų Susivienijimo (LAMPSS) Tarybos nariai  2013 m. lapkričio 7 d. susirinkime nutarė 2013 m. lapkričio 18 d. organizuoti piketą prie Seimo.

Pagrindas piketui:

1. LAMPSS nuomone, šiuo metu aukštosiose mokyklose blogėja ne tik ekonominė, bet ir socialinė darbuotojų padėtis, didinami krūviai, stambėja studentų grupės, dėstytojams ir mokslininkams didinami kvalifikaciniai reikalavimai. Dėl šių priežasčių dėstytojams tenka dirbti savaitgaliais ir atostogų metu. Dar blogesnė Mokslo ir studijas aptarnaujančio, techninio – ūkinio personalo padėtis, nes jų darbo užmokestis net nebuvo įtrauktas į 2009-2011 m. darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programą. Daugelis jų dirbą už minimalų darbo užmokestį.

 Šiuo metu mokslo ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimas mažesnis nei atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų atlyginimas viešojo administravimo institucijose, versle, taip pat užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose.

2. 2013 m. rugsėjo mėn. kreipimasis į LR Vyriausybę dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo nedavė jokių rezultatų. LAMPSS narius papiktino ŠMM atsakymas, kuriame teigiama, kad aukštosios mokyklos gali pačios nusistatyti darbo užmokestį darbuotojams, nes tapo viešosiomis įstaigomis. Vyriausybė ne tik neturi lėšų 2014 m. darbo užmokesčiui didinti, bet ir atkurti sumažintą darbo užmokestį. Nors 2012-2016 m. LR Vyriausybės programos 208 dalyje numatyta :Atkurti mokslininko ir aukštosios mokyklos dėstytojo profesijos prestižą, pagal galimybes kelti dėstytojų ir mokslininkų darbo užmokestį, kad asistentų darbo užmokestis būtų ne mažesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį, o docentų ir profesorių – gerokai jį viršytų. Pertvarkyti dėstytojų darbo laiko apskaitą.

3. Socialinio dialogo ir socialinės partnerystės principų ignoravimas bei iš to išplaukiančios pasekmės Lietuvos mokslui ir studijoms.