Lietuvos mokslininkų sąjungos vykdoma apklausa | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Lietuvos mokslininkų sąjungos vykdoma apklausa

LMS, vykdydama "Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektą 2015 metais", kurį administruoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdo apklausą, kurią atlikus tikimasi sužinoti Lietuvos mokslo, verslo bei NVO atstovų nuomonę apie naujas mokslines paslaugas bei jų teikimo galimybes. Mokslinės paslaugos taptų svarbios stiprinant mokslininkų finansinį savarankiškumą, gerinant verslo ir mokslo bendras veiklas bei plėtojant antreprenerystę. Tam reikia atlikti poreikių analizę. Kviečiame prisidėti prie Lietuvos mokslo populiarinimo veiklos. Iš anksto dėkojame už Jūsų įnašą – sąžiningai atsakytus anketos klausimus. Anketa yra anoniminė.

               

Nuorodos: Anketa.