Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos

LMS skyrius Vionika

Skyriaus narių pagrindinės darbo kryptys:

 • kietojo kūno fizika;
 • kietojo kūno teorija;
 • kietojo kūno technologijos;
 • aukštatemperatūris superlaidumas;
 • kietojo kūno prietaisai ir jutikliai;
 • puslaidininkinių medžiagų analizė;
 • kinetiniai ir fliuktuaciniai reiškiniai;
 • chaosas;
 • mikroelektronika ir kvantiniai reiškiniai;
 • optika ir spektroskopija;
 • optinė elektronika.

Nariai: 72 nariai (8 - prof. habil. dr., 6 - habil. dr., 50 - dr.)
Pirmininkas - prof. habil. dr. Kostas Repšas

logotipas

Kontaktai:
Adresas: A. Goštauto g. 11,
LT-01108 Vilnius
Telefonas: (8 5) 2626780
Faksas: (8 5) 2627123
El. paštas: skaidra@uj.pfi.lt