Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos

LMS skyrius Tribologija

Skyriaus narių pagrindinės darbo kryptys:

  • naujų tribomedžiagų, dangų užnešimo bei paviršių sustiprinimo technologijų kūrimas, tyrimas ir panaudojimas mašinų tribologiniam patikimumui didinti;
  • nedilumo efekto tyrimas bei tribomedžiagų ir technologijų, realizuojančių šį efektą kūrimas ir tyrimas;
  • tribologinių medžiagų panaudojimas trinties nuostoliams ir aplinkos užteršimui mažinti;
  • procesų, vykstančių trinties poroje tyrimas bei modeliavimas.

Nariai: 29 nariai (1 - akad., 5 - prof. habil. dr., 23 - doc. dr)
Pirmininkas - doc. dr. Juozas Padgurskas

logotipas

Kontaktai:
Adresas: Mechanikos katedra
Lietuvos žemės ūkio universitas
53362 Kaunas-Akademija
Tel.: 370 37 397553
Faksas: 370 37 397531
El. paštas: juozas@tech.lzuu.lt
Svetainės adresas: http://www.lzuu.lt/intern/Tribolog/tribollt.html