Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos

LMS skyrius Geologijos ir geografijos instituto profesinė sąjunga

Skyriaus narių pagrindinės darbo kryptys:

  • ginti institute, kitose mokslo ir studijų institucijose dirbančių mokslininkų, kitų darbuotojų darbo, ekonominius ir socialinius interesus LR Profesinių sąjungų įstatymo numatytomis priemonėmis;
  • atstovauti savo nariams ir instituto kolektyvui, pasirašant kolektyvinę sutartį bei kontroliuoti jos vykdymą;
  • prisidėti prie geografijos ir geologijos mokslo krypčių plėtojimo planų kūrimo bei jų gyvendinimo, mokslinio paveldo propagavimo, mokslininkų ir mokslo darbų jubiliejų paminėjimo;
  • rūpintis instituto, kitų institucijų geografijos ir geologijos mokslininkų profesiniu pasirengimu, remiant jaunų mokslininkų kūrybinę veiklą, teikiant perspektyviems mokslo darbuotojams informacinę, mokslinę-metodinę, pagal galimybes ir materialinę paramą;
  • ginti geografijos ir geologijos mokslininkų, kitų darbuotojų atliktų darbų autorines teises, siūlyti reikšmingus geografijos ir geologijos mokslo darbus premijavimui, kitokiam įvertinimui ar paskatinimui;
  • teikti rekomendacijas bei siūlymus instituto, kitų institucijų vadovybei aktualiais mokslo, studijų, technologijų, taip pat teisės ir socialiniais klausimais;
  • prisidėti prie asociacijos “Lietuvos mokslininkų sąjunga” programoje numatytos veiklos įgyvendinimo.

Nariai: 42 nariai (8 habil. dr., 37 dr.)
Pirmininkas - dr. Arūnas Galkus
Asmuo ryšiams - dr. Vaida Šeirienė

logotipas

Kontaktai:
Adresas: Geologijos ir geografijos institutas
T. Ševčenkos 13
LT-03223 Vilnius
Telefonas: (8 5)2104712
Faksas: (8 5)2104695
El. paštas: galkus@geo.lt; seiriene@geo.lt