Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos

LMS skyrius Botanika

Skyriaus narių pagrindinės darbo kryptys:

  • Lietuvos botaninės įvairovės struktūra ir funkcionavimas;
  • augalų ir mikroorganizmų funkcinė organizacija; biologinio produktyvumo, augimą ir morfogenezę lemiančių genų bei fiziologinių determinantų tyrimai;
  • augalų, grybų ir mikroorganizmų sistematiniai tyrimai;
  • grybų ir kerpių rūšių įvairovė, paplitimas ir ektomikozių bei antropogeninių veiksnių įtaka fitocenozėms;
  • biologinės akumuliacijos vaidmuo technogeninių ir gamtinių radionuklidų migracijai vandens ir sausumos ekosistemose;
  • pramonės įmonių nuotekų, sunkiųjų metalų ir radioizotopų toksinis ir genotoksinis poveikis augalams;
  • ląstelės diferenciacijos ir morfogenezės procesai; cheminių ir fizinių aplinkos signalų priėmimo ir perdavimo mechanizmai;
  • mielių K2 tipo kilerinės sistemos, jos preprotoksino geno struktūros bei funkcijos tyrimai.

Nariai: 40 narių (3 - prof. habil. dr., 9 - habil. dr., 2 - doc. dr., 26 - dr.)
Pirmininkas - dr. Levonas Manusadzianas
Asmuo ryšiams - dr. Irena Zitikaitė

Kontaktai:
Adresas:
Žaliųjų ežerų 49,
LT-08406 Vilnius
Telefonas: (8 5) 729618; (8 5) 729837
El.paštas: izitika@botanika.lt