Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Žinomos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos

LMS skyrius Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"

Centro narių pagrindinės darbo kryptys:

  • švietimo politika ir vadyba;
  • gamtamokslinis ugdymas (gamtos didaktika, aplinkosauginis-ekologinis švietimas, gamtos dalykų mokytojų rengimo teorija ir praktika ir kt.);
  • tautinis ir religinis ugdymas.

Nariai: 14 narių (1 prof. dr., 6 dr.)
Pirmininkas - prof. dr. Vincentas Lamanauskas
Asmuo ryšiams - dr. Laima Railienė

logotipas

Kontaktai:
Adresas: Donelaicio g. 29, LT-78115 Šiauliai
Telefonas: 8 687 95668
El. paštas: vincentas@osf.su.lt; lamanauskas@projektas.lt
Svetainė internete: http://www.gu.projektas.lt/indeks_en.htm