Kiti | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Kiti

Kviečiame paremti Lietuvos mokslininkų sąjungą

Gerbiami kolegos, kviečiame Jus paremti Lietuvos mokslininkų sąjungą (LMS) - skirti jai savo sumokėto pajamų mokesčio 2 % dalį. Tai galite padaryti iki gegužės 1 d. Nuorodos: Kaip paskirti 2 % paramą LMS.

Donatas Januta. Lithuania Minor, a Vanished Land

By the holy cross, to which you swore love and compassion, tell me: of what were these people guilty, who sought neither riches nor conquest, but in the shade of their sacred oak groves, only worshiped their own gods?... Dokumentai: Visas straipsnis.

Donatas Januta. A review of “The History of Lithuania” by A.Eidintas, A. Bumblauskas, A. Kulakauskas, M. Tamošaitis

"The History of Lithuania", written by four Lithuanian historians, and commissioned by Lithuania 's Ministry of Foreign Affairs, is especially disappointing. After a short introduction to the prehistory of the Baltic tribes in that part of Europe, the book covers Lithuania's political, economic and cultural history from the beginning of the Lithuanian state in the thirteenth century under king Mindaugas, to its current membership in the European Union and NATO... Dokumentai: Visas straipsnis.

Donatas Januta. Užsienio reikalų ministerijos užsakytos „Lietuvos istorijos“ recenzija

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai proga Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) užsakė, finansavo ir išleido keturių Lietuvos istorikų knygą „Lietuvos istorija". URM pranešė, kad ši knyga skiriama užsienio diplomatams, politikams, valdininkams ir visiems, kurie domisi Lietuvos istorija. Knyga išversta į šešias kalbas: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų ir lenkų. Siekiant pristatyti Lietuvą visam pasauliui, šių vertimų egzemplioriai buvo išsiuntinėti Lietuvos ambasadoms ir konsulatams išplatinti... Dokumentai: Visas straipsnis.

Vilniaus deklaracija: būtina Europos socialinių ir humanitarinių mokslų integracija į visų socialinių iššūkių sprendimą

Pasibaigė vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai mokslo klausimais renginių, kuriame priimta Vilniaus deklaracija dėl socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) vaidmens Europos Komisijos remiamoje mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Horizontai 2020“.

Nuorodos: Vilniaus deklaracija LMT sveteinėje. Dokumentai: Vilniaus deklaracija.

Prieš naują darbymetį - pokalbis pas Premjerą

Prasidedant naujiems mokslo metams Lietuvos akademinės bendruomenės nariai susitiko su LR Premjeru Algirdu Butkevičiumi. Susitikime aptartos aukštojo mokslo aktualijos, pasidalyta mintimis apie galimybes gerinti specialistų rengimo kokybę, didinti aukštojo mokslo konkurencingumą ir tarptautiškumą, skatinti dėstytojų kūrybinį suinteresuotumą.

Dokumentai: LAMPS_kreipimasis.pdf.

Giedrius Viliūnas. Specialybė tampa vis labiau sąlygine sąvoka.

Lietuvoje jaunimas nori studijuoti vienus mokslus, politikai skirstydami krepšelius bando įsiūlyti kitus. Pasaulyje žengiama kita kryptimi – trinasi ribos tarp disciplinų, prioritetu tampa nebe žinios, o gebėjimai.

Nuorodos: Visas straipsnis veidas.lt.

Stasys Bačkaitis. Dangerous undertows erode the stability of Central and Eastern Europe

Political and social stability of the Central and Eastern European (CEE) region is being slowly eroded by dangerous undertows. They tend to undermine the confidence and trust of the people in their governments and in the European Union (EU). The undertows, originating mostly in Russia, are sowing seeds of political, economic, energy and ethnic discontent as a way of gaining influence in and dominance over the countries that were once controlled by the USSR. Dokumentai: Visas straipsnis.

Stasys Bačkaitis. Grėsmingos povandeninės srovės ardo Centro ir Rytų Europos stabilumą

Galingos povandeninės srovės jau kurį laiką bando suardyti politinį ir socialinį Centrinės ir Rytų Europos (CRE) valstybių stabilumą ir sukelti gyventojų nepasitikėjimą savo šalių vyriausybėmis ir Europos Sąjunga (ES). Ši banga, daugiausia kurstoma Rusijos, sėja ardomąsias sėklas kaip būdą sukelti politinį, ekonominį, energetinį bei etninį nepasitenkinimą, atgauti įtaką ir susigrąžinti kontrolę prarastose buvusios SSRS teritorijose. Dokumentai: Visas straipsnis.

Švietimo ministras: studijų programos – pagal rinkos poreikius

Dainius Pavalkis, švietimo ir mokslo ministras, tvirtina keliantis sau tris svarbiausius tikslus: pasiekti aukštesnę ugdymo ir studijų kokybę, išlaikyti bent jau esamą švietimo finansavimą ir tinkamai atstovauti Lietuvai pirmininkaujant ES.
 

Interviu VŽ jis žada Nuorodos: Visas interviu vz.lt.

Profesoriai Vytautas Daujotis ir Arvydas Janulaitis: „Nemokamas mokslas brangesnis už mokamą“

Pasaulyje aukštajam mokslui taikomas piramidės principas. Pačioje viršūnėje puikuojasi universitetai. Viduryje – kolegijos. O pagrindą sudaro profesinės mokyklos. Lietuvoje ši piramidė apversta, mat aukštasis mokslas prieinamas ne tik gerai besimokantiems, bet ir gerai mokantiems.

23 universitetai (14 valstybinių ir 9 nevalstybiniai), 24 kolegijos (13 valstybinių ir 11 nevalstybinių) ir beveik šimtas profesinių mokyklų – tokia yra šalies aukštojo mokslo įstaigų statistika. Nuorodos: Visas straipsnis 15min.lt.

Lietuvos aukštajam mokslui – iššūkių metas

Šalies universitetuose ir kolegijose mažėjant studentų skaičiui, siūloma jų prisivilioti iš užsienio – daugiausiai iš trečiųjų šalių. Kartu pranešama apie galimą britų aukštųjų mokyklų atėjimą į Lietuvą.

Nuorodos: Visas straipsnis atgimimas.lt.

Politologas Lauras Bielinis: studentai negali kvalifikuotai vertinti dėstytojų Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuota konferencija „Alma mater: aukštojo mokslo pertvarkai – treji“ prasidėjo studentų ir Seimo frakcijų atstovų susitikimu. Jame kaip ekspertas kalbėjęs politologas, Vilniaus universiteto (VU) dėstytojas Lauras Bielinis kaip vieną didžiausių aukštojo mokslo sistemos trūkumų įvardijo vadybinį požiūrį į universitetą, taip pat nevengė kritikos studentų pasyvumui ir nenorui diskutuoti su dėstytojais.

Nuorodos: Visas straipsnis 15min.lt.

Julius Šalkauskas. Liberalizmas ir krikščionybė

Liberalizmo terminas naudojamas įvairia prasme. Juo žymimų  politinių partijų, ir visuomeninių judėjimų ar organizacijų ideologijos anaiptol nesutampa. Čia liberalizmą aptarsime kaip praktinę pasaulėžiūrą, kuri pasaulyje ir Lietuvoje yra vyraujanti. Kaip matome, šiame termine pabrėžta laisvės sąvoka (libertas lotynų kalboje reiškia laisvę).

Nuorodos: Visas straipsnis tinklaraštyje gontis.eu.

Vincentas Lamanauskas. „MAKDONALDINIS“ IŠSILAVINIMAS: GREITAI, PIGIAI IR LENGVAI, BET NEEFEKTYVIAI

"Kai iš pašaukimo ar pagal profesiją esi daug mąstęs apie žmones, kartais imi ilgėtis primatų. Jie bent neturi slaptų minčių." (A.Kamiu)

 

Nuorodos: Visas straipsnis V. Lamanausko tinklaraštyje..

IBM išjudino mokslo ir verslo partnerystę

Šeši Lietuvos tyrimų centro (LTC) vykdomi projektai, kuriems skirta beveik 39 mln. Lt ES paramos, juda į priekį. LTC į stažuotes užsienyje šią vasarą išsiuntė pirmuosius studentus, gerokai pasistūmėjo projektas, kurį įgyvendinant kuriamas gerklės vėžio diagnostikos iš žmogaus balso prototipas.

LTC prieš metus buvo įsteigtas, kad įgyvendintų penkeriems metams pasirašytą Vyriausybės bendradarbiavimo su IBM mokslinių tyrimų ir plėtros srityje sutartį.

Nuorodos: Visas straipsnis vz.lt.

LSAS: minimalaus mėnesinio atlyginimo diferencijavimas skatintų jaunimo emigraciją

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) kritiškai vertina viešumoje jau nebe pirmą kartą pasirodžiusius pasisakymus apie minimalios algos diferencijavimą pagal amžių. LSAS įsitikinimu, toks siūlymas tolygus diskriminacijai pagal amžių, neatsižvelgiant į asmens gebėjimus ir patirtį, bei gali dar labiau paskatinti jaunų žmonių emigraciją.

Nuorodos: Visas pranešimas 15min.lt.

Leonidas Donskis. Universitetų galo pradžia

Klausimas, ar universitetas išliks XXI amžiuje kaip atpažįstama klasikinė edukacijos ir mokslo institucija, šiandien anaiptol nebeatrodo nei naivus, nei nekorektiškai suformuluotas. Manau, kad stebint tai, kas šiuo metu vyksta Europoje ir ypač Didžiojoje Britanijoje, galima drąsiai svarstyti ateities intelektualines strategijas. Ką darome? Stebime lėtą universiteto mirtį ar kuriame kažkokias alternatyvas, kurios būtų tvaresnės nei politikų kadencijos parlamentuose ir vyriausybėse?

Nuorodos: Leonido Donskio tiklaraštis.

Doktorantūrai vykdyti – mokslo kompetencijos kartelė

Norintys priimti studentus į doktorantūrą universitetai ir institutai turės būti perėję kokybės patikrą ir atitikti aukštus mokslo standartus. Mokslo ir studijų institucijos nuo šių metų rudens taip pat galės rengti doktorantus drauge su Lietuvos ar užsienio partneriais. Šiais sprendimais tikimasi sudaryti sąlygas Lietuvos mokslui siekti kuo geresnių rezultatų pagal tarptautinius kriterijus. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė įsakymą dėl pirmųjų įvertintų doktorantūros teisių suteikimo.

Nuorodos: Visas straipsnis Universiteto naujienose.

S. Backaitis, R. Slavickas. Lithuania’s Energy at Difficult Energy Crossroads: Planning for the Future

On January 1, 2010 Lithuania has powered down and decommissioned the Ignalina atomic energy plant’s (IAE) only remaining nuclear reactor, which supplied nearly 80% of the country’s electrical needs. Until late in 2007 very little attention was given as to what would happen in the aftermath of the shutdown except for considerable rhetoric that a new nuclear power plant would be built in the 2016-2018 timeframe. However, nothing was done to initiate any activity in this direction...

Dokumentai: Visas straipsnis.

Stan Backaitis. Russian Nuclear Projects: a Deadly Threat to Energy Independence of the Baltic States

Russia can turn the lights out on Lithuania and the other two Baltic states any time it pleases. And they can't turn them back on without Russia’s permission...

Dokumentai: Full text.

Stasys Bačkaitis. Rusijos branduoliniai projektai – gyvybinė grėsmė Baltijos kraštų energetikai

Rusija gali nutraukti elektros tiekimą Lietuvai bet kokią minutę, o Lietuva prie to jungiklio prieiti negali. Lietuva ne tik prie jo negali prieiti, bet net ir yra priklausoma nuo jai Rusijos pateikiamų energetinių žaliavų, kad galėtų generuoti jai reikiamą elektros energiją ir šilumą. Jos yra valstybei reikalingos užsitikrinti ekonominę bei energetinę nepriklausomybę...

Dokumentai: Straipsnio tekstas.

Švietimo sistemoje per daug užkalkėjimo ir neskaidrumo

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius tiki, kad aukštojo mokslo reformą po kelerių metų vadinsime visiškai pavykusia, tačiau kol kas jai pagreitį įgauti esą trukdo akademinės nomenklatūros sustabarėjimas. Apie pačią reformą, jos ateitį ir kliuvinius kalbamės su ministru.

– Reformos vertinimų esama labai įvairių. Tačiau kaip Jūs pats asmeniškai ją vertinate?

Nuorodos: Visas straipsnis www.veidas.lt.

J. E. Stiglitzas: Mauricijaus stebuklas

Įsivaizduokite mažą valstybę, kuri visiems savo piliečiams suteikia nemokamą aukštąjį mokslą, nemokamą sveikatos apsaugą, transportą moksleiviams.

Greičiausiai manytumėte, kad tokia šalis yra nepaprastai turtinga arba sparčiai artėja prie finansų krizės.

Nuorodos: Visas straipsnis ekonomika.lt.

Vygintas Gontis. Kitas požiūris į „Lietuvos krizės anatomiją“

2010 metų pabaigoje leidykla Kitos knygos išleido finansų analitiko Stasio Jakeliūno knygą Lietuvos krizės anatomija. Knyga pasirodė labai laiku, nes krizės priežasčių ir pasekmių teisingas suvokimas yra svarbus ne tik ateities sprendimams priimti, bet ir ieškant kelių kaip galėtume krizės pasekmes sušvelninti ir vėl grįžti į normalų ūkio augimą. Nuorodos: V. Gončio tinklaraštis.

Antanas Kulakauskas. Apie valstybės namo pamatus

A. Kulakauskas„Jeigu susvetimėjimą ir abejingumą pakeis bendruomeniškumas ir noras padėti šalia esančiam, greičiau sukursime geresnę Lietuvą“, – taip Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ragino valdžią imti pavyzdį iš bendruomenių.

Nuorodos: Straipsnis vz.lt.

Dveji metai neoliberalios politikos švietime – ar dar yra ką griauti?

Šiandien, po dvejų metų Gintaro Steponavičiaus vadovavimo ministerijai, jau galima teigti, jog šis neoliberalas švietimo ministro poste atstovauja ne visų Lietuvos žmonių, o tik stambaus verslo interesams. Tą rodo Ministro tikėjimas, jog šiandienos švietimo sistemos problemas geriausiai išspręs laisvos rinkos principai, kuo mažiau valstybiškai reguliuojant viešojo sektoriaus finansavimą ir vadybą.

Nuorodos: http://svietimoprofsajunga.lt.

Croatian Science and University Legislation Ignites 'Stormy' Debate

Over the past few months, the academic and scientific communities of Croatia have been voicing their displeasure with proposed revisions to the national legislation governing the country's universities and its science and higher education organizations. Critics have argued, for example, that the changes would take away university autonomy and freedom of scientific expression because universities and research priorities would come under direct governmental control.

Nuorodos: Visas straipsnis žurnale "Science".

Fondai pinigus dalinasi draugų ratelyje

Demokratinės politikos instituto vykdomuose projektuose susikerta Gintaro Steponavičiaus, Manto Adomėno ir Andriaus Kubiliaus keliai

Pinigus aukštųjų mokyklų reitingams kurti pa(si)skirstė bendraminčių kultūrininkų grupė, šiuo metu įsitvirtinusi ne tik Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, bet ir ministro pirmininko bei švietimo ir mokslo ministro pašonėje.

Pakako “Veidui” užkabinti įtakingą konservatorių, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narį dr. Mantą Adomėną, kurio įsteigtas ir vadovaujamas Demokratinės politikos institutas laimėjo 2,5 mln. Lt vertės Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) konkursą dėl Aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos kūrimo, ir pasipylė mūsų skaitytojų skambučiai bei laiškai, siūlantys atidžiau pasidomėti šia tema.

Nuorodos: Visas straipsnis veidas.lt.

Slėnių peizažas dar skurdokas, bet horizontai – platūs

Mokslo, studijų ir verslo centruose, kitaip – slėniuose, prasideda realūs darbai, mokslo idėjos netrukus bus verčiamos verslu. Tai gera žinia. Kita prastesnė žinia – kelerius metus slėniuose buvo daugiau kalbų negu darbų.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje kuriamų slėnių plėtra – vienas iš tų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos remiamų procesų, kuriuos vertinant vardijami jau ne paramos milijonai, o milijardai. Apie 1 mlrd. Lt slėniams atseikėta iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, dar 1 mlrd. Lt mokslo ir verslo projektams įgyvendinti skiria Ūkio ministerija.

Nuorodos: Visas straipsnis portale vz.lt.

Giedrė Kmitienė. O man rūpi Universiteto ateitis!

Su Vilniaus pedagoginiu universitetu mane sieja tolimi 1976 metai. Tais metais baigusi vidurinę mokyklą įstojau į tuometinio Pedagoginio instituto Gamtos ir geografijos fakulteto Biologijos ir žemės ūkio pagrindų pirmąjį kursą. 1981 metais įgijau biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojos specialybę, likau dirbti botanikos katedroje, kurioje dirbu iki šiol. Per 34 metus mačiau pedagoginio instituto metamorfozę ir man svarbu, koks tolimesnis likimas ištiks pedagoginio universiteto bendruomenę.

Kadangi darbe praleidžiame trečdalį savo gyvenimo, tai VPU tapo mano antraisiais namais. Per 34 darbo metus dirbau laborante, asistente, vyr. dėstytoja, lektore, docente, todėl man žinomos ir studijas aptarnaujančio ir pedagoginio personalo problemos. Tai paskatino stoti į Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą. Profesinių sąjungų veikla yra svarbus Lietuvos visuomeninio gyvenimo veiksnys kuriant atvirą demokratinę visuomenę, kurios kiekvienas narys naudojasi darnia socialinių – ekonominių garantijų sistema, teikiančia kiekvienam dirbančiajam tokį darbo užmokestį, darbo sąlygas ir teisines garantijas, kurios užtikrina: gerovę, sveikatą, žmogaus orumą ir profesinę pagarbą.

LAMPSS atstovai susitiko su LR Prezidentės patarėja V. Būdiene

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) tarybos pirmininkė doc. A.Lapinskienė (KU), nariai: doc. G. Kmitienė (VPU), doc. V. Kubilius (KTU), lekt. V. Skėruvienė (KK), doc. A. Stimbirys (LVA) 2010 m. balandžio 9 d. LR prezidentūroje susitiko su LR Prezidentės vyriausiąja Švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupės patarėja V. Būdiene.

Susitikimo metu buvo svarstomi šie klausimai:
1. Blogėjanti dėstytojų ir mokslininkų socialinė ir ekonominė padėtis Lietuvos aukštosiose mokyklose bei mokslo institutuose;
2. Studijų reforma ir jos pasekmės Lietuvai;

Nuorodos: http://svietimoprofsajunga.lt.

V. Lamanauskas. Profesorių gausėjimo metas

Lietuva jau tokia šalis. Ne tik maža, palyginus su kitomis, bet ir savita daugeliu atžvilgiu. Neretai gebame nustebinti pasaulį. Šį kartą norisi pasidalinti kai kuriomis mintimis apie naujuosius mokslo ir pedagoginių darbuotojų atestavimo nuostatus ir reikalavimus. Pats šio straipsnio pavadinimas kiek pretenzingas. Reikėtų, atrodo, tik džiaugtis, kad kažkas kažkur gausėja. Nes kone kasdien girdime apie „mažėjimą“, „tuštėjimą“ ir panašiai. Vieni „tuštėjimai“ buvo priverstiniai Lietuvai, kurių vargu ar galima buvo išvengti. Gražiai tokią situaciją atskleidė J.Avyžius romane „Sodybų tuštėjimo metas“.

Nuorodos: Visas straispsnis V. Lamanausko bloge.

Lietuvoje dėstytojas gali uždirbti ir per 20 tūkst. Lt

20 tūkstančių litų per mėnesį atlyginimas – realybė ne tik klestinčios bendrovės vadovui, bet ir universiteto dėstytojui. Nors viešojoje erdvėje dažniau girdima apie dėstytojų atlyginimų mažinimus, DELFI kalbintų universitetų atstovai tikina, kad gerų rezultatų pasiekę specialistai uždirba keliolika tūkstančių siekiančias algas, o mažiausiais atlyginimais tenkinasi nenorintys daugiau užsidirbti.

Profsąjunga tikina, kad tūkstantines sumas daugiausia uždirba administracija, sudaranti vos kelis procentus mokslo darbuotojų.

„Esame sumodeliavę darbo užmokestį remiant geriausią. 20 tūkst. dar nė vienas nėra gavęs, bet realiai jei sudėtume projektus ir panašiai, jis gal ir galėtų tiek gauti. 10 tūkst. Lt atlyginimą gaunančių profesorių yra“, - DELFI teigė Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorius prof. Alvydas Pumputis.

Nuorodos: Visas straipsnis www.svietimoprofsajunga.lt.

Juras Požela. Fundamentiniai mokslai (fizikinių reiškinių atskleidimas ir supratimas) ir „praktiški (laisvos rinkos) žmonės“ (tezės)

Įvadas. Aštrios ir sudėtingos pasaulio žmonių visuomenės ir gamtinės aplinkos bei ekonomikos problemos XXI amžiuje pareikalavo ir iškėlė mokslui, kultūrai ir švietimui kaip niekada sudėtingų problemų ir jų neatidėliotinų sprendimų poreikį. Todėl būtina veikiančių mokslo ir švietimo sistemų reorganizacija.
2009 m. birželio 8 d. pranešime Lietuvos Nacionalinėje fizikų konferencijoje [1] kalbėjau apie JAV vykdomą mokslo ir švietimo reformą bei Nacionalinės mokslų akademijos vaidmenį joje, atskleistą JAV Prezidento Baracko Obamos kalboje, pasakytoje JAV Nacionalinėje mokslų akademijoje 2009 m. balandžio 27 d. [2], ir palyginau ją su Lietuvoje vykdoma reforma pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą. Konferencijos pranešime ir spaudoje [3, 4] pažymėjau, kad JAV mokslas ir švietimas grąžinamas į mokslininkų rankas, o Lietuvoje mokslas ir švietimas atiduodami į biurokratų („menedžerių“) rankas...

Dokumentai: Visas straipsnis.

Jungtinių tyrimų programos duoda startą mokslo, studijų ir verslo slėnių veiklai

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino tris jungtinių tyrimų programas, kurių pagrindu prasideda mokslo, studijų ir verslo slėnių steigimas. Institutai ir universitetai, bendradarbiaudami pagal Biomedicinos ir biotechnologijos, Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų bei Inžinerijos ir informacinių technologijų jungtinių tyrimų programas, atliks mokslinius tyrimus ir pritaikys juos šiuolaikinėms technologijoms kurti. Dar šiemet numatoma patvirtinti paskutinę, ketvirtąją – Gamtos išteklių ir žemės ūkio jungtinių tyrimų programą. Nuorodos: Visas pranešimas ŠMM svetainėje.

Darbą pradėjo Slėnių priežiūros taryba

Šiuo metu steigiamų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) veiklą derins ir kontroliuos Slėnių priežiūros taryba. Pirmajame tarybos posėdyje patvirtintas darbo reglamentas, numatytos veiklos kryptys. Taip pat buvo keturios jungtinių tyrimų programos, kurias rekomenduota tvirtinti švietimo ir mokslo ministrui. Jungtinės tyrimų programos numato rezultatus, kurie turės būti pasiekti už investicijas į slėnius iš ES struktūrinių fondų, valstybės bei verslo. Programų įgyvendinimo priežiūros tarybą sudaro vienuolika narių. Tarybos pirmininkė –švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė, Ministro Pirmininko patarėjas Mykolas Majauskas, ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas, Britų Tarybos projektų vadovė Danguolė Kiznienė, Ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas Arūnas Keraminas, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas Gintaras Valinčius, asociacijos „Futura Scientia“ valdybos pirmininkas Ramūnas Valiokas, DnB Nord banko vyriausiasis analitikas Rimantas Rudzkis, Žinių ekonomikos forumo Inovacijų skatinimo komiteto pirmininkas Aleksandras Abišala, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacijos atstovas Petras Balkevičius, asociacijos „INFOBALT“ Eksporto ir inovacijų komiteto narys Valdas Monkus. Nuorodos: Visas pranešimas ŠMM svetainėje.

Ar straipsnių spausdinimas Amerikoje išgelbės Lietuvos mokslą?

Ketvirtadienį, spalio 12 d. LŠMPSF būstinėje įvyko Vilniaus aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų darbo grupės susirinkimas, kuriame buvo aptariami svarbūs klausimai: Konstitucinio teismo (KT) nutarimo dėl aukštųjų mokyklų autonomijos išaiškinimo pasekmės, nederinto su mokslo bendruomene Lietuvos mokslo tarybos patvirtintų minimalių kvalifikacinių reikalavimų mokslo darbuotojams nutarimas, dėstytojų darbo krūvio paskirstymo, mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su studijomis susijusios veiklos vertinimo problemos. VPU profsąjungos pirmininkė dr. G. Kmitienė konstatavo, jog KT išaiškinimas dėl autonomijos gali būti interpretuojamas dvejopai – priklauso nuo to, ką pasirinks universitetas. Kontroliuojanti institucija, kuria bus būsimoji taryba, negali būti ir valdanti. Pasisakiusieji aptarė tolesnės universitetų raidos, tampant VŠĮ sąlygas. Nuorodos: Visas pranešimas LŠMPSF svetainėje.

Sudaryta Studijų kokybės vertinimo centro taryba

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Studijų kokybės vertinimo centro tarybą. Į tarybą, susidedančią iš vienuolikos narių, įeina aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentų, verslininkų atstovai. Studijų kokybės vertinimo centro taryba sudaryta pirmą kartą, vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu bei Studijų kokybės vertinimo centro nuostatais. reklama Studijų kokybės vertinimo centro taryba yra kolegialus valdymo organas. Taryba paskelbs ir konkursą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigoms eiti. Direktorius viešo konkurso būdu bus renkamas penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi galės būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Nuorodos: Visas straipsnis portale verslosavaite.lt.

Rengiamasi pasirašyti pirmąsias mokslo pažangos proveržio projektų sutartis

Švietimo ir mokslo ministerijoje prasidėjo mokslo slėnių projektų paraiškų aptarimas. Pernai Vyriausybė patvirtino Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje steigiamų penkių integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų plėtros programas. Planuojama, kad gruodžio mėnesį bus pasirašomi pirmosios Jūrinio, „Nemuno“, „Santakos“, „Santaros“ ir „Saulėtekio“ slėnių projektų sutartys. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pažymi, kad bus pradėta įgyvendinti dešimt skirtingų projektų, kuriems skiriama apie 1 mlrd. Lt, iš kurių 706,5 mln. Lt sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. „Efektyviai įsavinę tokią didelę finansinę injekciją, suteiksime akivaizdų postūmį mokslo, informacinių technologijų plėtrai, sukursime tarptautinio lygio tyrimų centrus, – sako ministras. – Tai padės sustiprinti ir Lietuvos ekonomikos konkurencines galias“. Nuorodos: Visas pranešimas ŠMM svetainėje.

2010 metais didės švietimui skiriamos lėšos

Seimui pateiktame 2010 metų valstybės biudžeto projekte asignavimai švietimui sudaro 2,9 mlrd. Lt ir bus 363,8 mln. Lt (arba 14,2 proc.) didesni nei šiemet. Finansavimo augimą lemia daugiau nei dvigubai išaugusi ES struktūrinių fondų parama. Iš bendro nacionalinio biudžeto – valstybės ir savivaldybių biudžetų – švietimui planuojama skirti 1,4 proc. mažesnę sumą – 6,6 mlrd. litų. Didėja ir švietimui tenkanti bendrojo vidaus produkto (BVP) dalis. 2009 m. ji sudaro 7,35 proc., o kitais metais – 7,9 proc. BVP. 2010 m. mokinio krepšeliui (valstybės nustatytos ugdymo lėšos vienam sutartiniam mokiniui – pinigai mokytojų algoms, kvalifikacijos tobulinimui, vadovėliams, mokinių profesiniam konsultavimui ir kt.) iš viso skiriama 1,98 mlrd. Lt, o vieną krepšelį sudarys 3 310 Lt. Bendra mokinio krepšelio suma mažėja, nes yra sumažintas visų iš biudžeto išlaikomų darbuotojų (tarp jų – ir pedagoginių) darbo užmokesčio fondas. Nuorodos: Visas pranešimas ŠMM svetainėje.

Tęsiama studentų registracija valstybės remiamoms paskoloms

Fondo internetinėje svetainėje: http://www.vmsfondas.lt paskoloms galima registruotis iki spalio 4 d., teigiama išplatintame pranešime spaudai. Šiemet į mokamas studijas aukštosiose mokyklose įstojo per 20 000 studentų. Lengvatinėms studijų paskoloms yra skirtas 120 mln. litų paskolų limitas. Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė pastebi, kad palyginti su praėjusiais metais lengvatinių paskolų fondas padidėjo šešis kartus. „Šiemet pirmą kartą studentams sudaryta galimybė pasiskolinti mokesčiui už mokslą, o maksimali kredito suma, kurią studentas gali gauti gyvenimo išlaidoms padengti išaugo trečdaliu“, – sako viceministrė. Nuorodos: Visas straipsnis 15min.lt.

Po didinamuoju stiklu – Mokslų akademijos biblioteka

Trečiai didžiausiai pagal turimų fondų dydį Lietuvoje mokslų akademijos bibliotekai iškilo grėsmė būti barbariškai sunaikintai, įsitikinęs šios bibliotekos direktorius Juozas Marcinkevičius. Tuo tarpu Saulėlydžio komisijos pirmininkas Valentinas Milaknis sako, kad biblioteką ir jos fondus siekiama ne naikinti, o padaryti kuo labiau prieinamus visuomenei. Tik prieš keletą savaičių Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos vadovas J.Marcinkevičius iš neoficialių šaltinių sužinojo, kad Saulėlydžio komisija, švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui dar balandį pasiūlius, jau rudenį rengiasi svarstyti galimybę perkelti prie keturių milijonų saugojimo vienetų artėjančios bibliotekos fondus į senuosius Vilniaus universiteto rūmus ir statomą naują Vilniaus universiteto bibliotekos pastatą Saulėtekio miestelyje. Lietuvoje tik Nacionalinė Martyno Mažvydo ir Vilniaus universiteto bibliotekos saugo kiek daugiau knygų, rankraščių ir kitų dokumentų negu Mokslų akademijos biblioteka. „Siūlytume svarstyti galimybę konsoliduoti Vilniaus mieste esančias mokslo bibliotekas. <...> Svarstytina galimybė Mokslų akademijos bibliotekos senuosius leidinius perkelti į VU Centrinę biblioteką, kitus – į MKIC (Nacionalinį atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą – aut. past.)“, – rašoma G.Steponavičiaus pasirašytame laiške, siųstame Valstybės valdymo tobulinimo komisijai, žinomai Saulėlydžio komisijos vardu. Pastarasis cituotas laiško sakinys sukėlė pasipiktinimą Lietuvos mokslo visuomenėje ir bibliotekininkų bendruomenėje, mat niekas suinteresuotųjų grupių apie valdžios ketinamą „galimybę svarstyti“ neinformavo. Juolab kad ši „galimybė svarstyti“ tapo oficialia Saulėlydžio komisijos darbotvarkės dalimi. Nuorodos: Visas straipsnis savaitraštyje "Atgimimas".

JAB prezidento kalba Nacionalinės akademijos metiniame susirinkime

Jūsų dėmesiui pateikiame nuorodą į JAV prezidento B. Obamos kalbą Nacionalinės mokslų akademijos metiniame susirinkime. Nuorodos: Kalba Baltųjų rūmų tinklalapyje.

Susitarta dėl pagrindinių Europos aukštojo mokslo raidos krypčių

Europoje nubrėžtos aukštojo mokslo plėtotės gairės kitam dešimtmečiui. Dėl jų balandžio 27 – 29 d. Liuvene (Belgijoje) susitarė Europos aukštojo mokslo erdvės kūrime (Bolonijos procese) dalyvaujančių valstybių atstovai. Tarptautiniame renginyje – ministrų konferencijoje ir Bolonijos forume - taip pat dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Dainius Dikšaitis. Pagrindinės kryptys, kuriomis derėtų judėti, nustatytos priimtame komunikate „Bolonijos procesas 2020 – Europos aukštojo mokslo erdvė naujajame dešimtmetyje“. Dokumente suformuluota dešimt Europos bendros aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per ateinantį dešimtmetį prioritetų. Tarp jų: aukštojo mokslo kokybės geriniams ir prieinamumo visoms socialinėms grupėms didinimas, orientacija į studentų poreikius bei lūkesčius, studentų ir dėstytojų mobilumas, įvairialypių skaidrumo priemonių diegimas, aukštojo mokslo finansavimo šaltinių įvairovė ir kt. Nuorodos: Detali informacija LSS.lt svetainėje.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo Pareiškimas Dėl LR Seime svarstomo Mokslo ir studijų įstatymo

LR Seime svarstomas Mokslo ir studijų įstatymas lems ne tik aukštojo mokslo sektoriaus raidą, bet yra svarbus visos tautos ir valstybės ateičiai. Nuo to, kokiais principais bus grindžiama šalies aukštojo mokslo pertvarka, priklauso net tik intelektinio tautos potencialo išsaugojimo, bet iš dalies net ir fizinio jos išlikimo perspektyvos. Tačiau pagrindinės pateikto svarstyti įstatymo projekto nuostatos bei priemonės, kuriomis mėginama priversti Seimą jam pritarti, jau nepalieka jokių abejonių, jog Lietuvoje vykdoma ne aukštojo mokslo reforma, bet siekiama jaunųjų šalies piliečių ir jų šeimų sąskaita paremti šalyje veikiančius ir finansinių sunkumų patiriančius užsienio bankus. Nuorodos: Visas pareiškimas pilieciai.lt.

Dėl p. Dalios Grybauskaitės pritarimo imituojamai aukštojo mokslo reformai

Š. m. kovo 31 d. portale delfi.lt pasirodė publikacija „D. Grybauskaitė: aukštojo mokslo reforma pavėluota, bet neišvengiama“. Joje cituojama D. Grybauskaitė išreiškė palaikymą Vyriausybės siūlomai aukštojo mokslo „reformai“ ir pakvietė Seimą balsuoti už Mokslo ir studijų įstatymą, kuriuo bus uždegta žalia šviesa aukštojo mokslo sistemos destabilizacijai per „studijų krepšelio“ principą, diskriminaciniam studentų surūšiavimui į nemokančius ir mokančius pilną kainą ir jaunimo pavertimui bankų įkaitais, verčiant juos mokėti kelių arba keliolikos tūkstančių litų studijų kainą ir todėl imti paskolas iš bankų. Nuorodos: Visas pareiškimas www.nepriklausomybe.lt.

LPSIG klubo pranešimas dėl Seime svarstomo Mokslo ir studijų įstatymo

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas savo pareiškime Lietuvos Prezidentui ir Seimui dar kartą pateikė savo nuomonę dėl Seime svarstomo Mokslo ir studijų įstatymo pataisų. Pateikiame viešai Švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus partietės, Lietuvos liberalų sąjūdžio narės, buvusios šios partijos kandidatės į Seimą Jurgos Vidugirienės metodus – elektroninį laišką mūsų tautiečiams užsienyje, kuriam komentarų, manome, nereikia: Nuorodos: Visas pranešimas www.nepriklausomybe.lt.

Algirdas Butkevičius aukštojo mokslo reformoje įžvelgia spragų

LSDP frakcijos Seime narys, partijos pirmininkas, Algirdas Butkevičius Aukštojo mokslo ir studijų įstatymo projekte įžvelgia ne viena spragą. Seimo narys mano, kad reforma reikalinga, tačiau kai kuriuos jos punktus būtina pataisyti, kitaip liks nuskriaustas Lietuvos jaunimas. Anot Seimo nario, negalima reikalauti iš studentų grąžinti lėšas už nebaigtas studijas. Studijų kaina siekia nuo 5 iki 20 tūkstančių litų per metus. Grąžinamos sumos taptų nepakeliama našta jaunimui. A.Butkevičiaus nuomone, netinkamas ir krepšelio modelio taikymas, nes jis neužtikrintų aukštojo mokslo kokybės. Nuorodos: Visas pranešimas LSDP svetainėje.

Šveicarija skiria 24 mln. litų Lietuvos mokslo plėtrai

Balandžio 17 d. Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos atstovai susitinka su Šveicarijos ambasados bei Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros atstovais aptarti Šveicarijos paramos Lietuvos mokslinių tyrimų plėtrai. Lietuvos mokslo plėtrai Šveicarija skiria 24 mln. litų. Iš jų apie 2 mln. litų numatyti administracinių ir analitinių gebėjimų mokslo ir studijų sistemoje stiprinimui, beveik 15 mln. – bendriems mokslinių tyrimų ir institucinės partnerystės projektams, apie 8 mln. litų – antrosios ir trečiosios pakopos studentų stipendijoms. Programos įgyvendinimo trukmė – 2009-2017 m. Pirminį Šveicarijos remiamos mokslinių tyrimų ir ekperimentinės plėtros programos projektą parengė Švietimo ir mokslo ministerija. Nuorodos: Informacijos šaltinis ŠMM.

Vyriausybė patvirtino Nacionalinę lituanistikos plėtros programą

Šiandien Vyriausybė patvirtino Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą. Programą parengė Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa leis sustiprinti lituanistikos mokslinių tyrimų koordinavimą, pagerins lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą tarptautinėje erdvėje, užtikrins geresnį šios srities mokslinių tyrimų tarptautinį prieinamumą. Programos lėšos bus skiriamos lituanistikos mokslinių tyrimų projektams rengti ir įgyvendinti, lituanistiniams mokslo žurnalams remti, monografijoms, tęstinėms mokslo studijoms leisti, lituanistiniams mokslinių tyrimų ištekliams skaitmeninti, naujoms lituanistikos duomenų bazėms kurti bei palaikyti, lituanistinės mokslinės literatūros sklaidai lietuvių ir užsienio kalbomis ir kt. Nuorodos: Informacijos šaltinis ŠMM.

Seime įvyko diskusija dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto

Padaryta Mokslo ir studijų įstatymo projekto Nr. XP-2905(3) svarstymo pertrauka, nes baigėsi darbotvarkėje numatytas laikas. Šio įstatymo projekto svarstymą Seimas ketina tęsti antradienį. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas – įgyvendinti aukštojo mokslo reformą, kuri užtikrintų Lietuvos mokslo ir studijų sistemos konkurencingumą, kokybę ir prieinamumą. Siekiant stiprinti konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų, projekte įgyvendinamas „lėšos paskui studentą“ principas. Studentų galimybės gauti valstybės pilną arba dalinį finansavimą studijoms priklausytų nuo jų brandos egzaminų rezultatų, o vėliau ir nuo studijų baigimo rezultatų. Projektas numato, kad bus sukurta efektyvi paskolų sistema, leidžianti kiekvienam studentui palankiomis sąlygomis gauti paskolą studijų įmokai ir gyvenimo išlaidoms padengti. Nuorodos: Detali informacija Seimo svetainėje.

Įregistruota Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija

Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimų, vasario 20 dieną, įsteigta Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija įregistruota Juridinių asmenų registre. Registracijos procedūra užtruko, nes siekiant pavadinime žodžio „Lietuvos“, reikia Teisingumo ministerijos sutikimo. Federacija įsteigta siekiant užtikrinti efektyvesnį savo narių gynimą ir solidesnį atstovavimą mokytojų ir dėstytojų interesams. Abi organizacijos išlaikys autonomiją, bet suvienys jėgas, veiks kartu, sprendžiant bendras švietimo problemas. Pagrindiniai Federacijos tikslai – vienyti Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojus, koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių profesinius, darbo, ekonominius, socialinius interesus. Federacijos nariai siekia aktyvinti socialinę partnerystę su darbdaviais, jų organizacijomis bei siekti konstruktyvesnio dialogo su valstybės ir savivaldybių institucijomis. Nuorodos: Pranešimo šaltinis.

Portalo technologijos.lt interviu. Mokslo populiarinimas Lietuvoje: nuo problemų iki perspektyvų

Tai viena iš mūsų skaitytojų pasiūlytų intervių temų. Kadangi mokslo populiarinimas Lietuvoje - aktuali ir pakankamai įdomi tema, nusprendėme pasigilinti į situaciją ir paklausinėti aktyviai mokslo populiarinimu užsiimančių žmonių. Tikimės, jog jų pateiktos mintis leis lengviau susigaudyti dabartinėje situacijoje, kodėl Lietuvoje mokslas ir požiūris į jį yra toks, koks yra.

Primename, jog didžioji dalis klausimų buvo pasiūlyta skaitytojų štai šioje temoje. Tiesa, dalis potencialių pašnekovų atsisakė sudalyvauti diskusijoje dėl laiko trūkumo, tačiau suradome tris pokalbio dalyvius, galinčius ir turinčius ką pasakyti apie mokslo populiarinimo situaciją Lietuvoje.

Nuorodos: Visas straipsnis portale technologijos.lt.

N.Putinaitė: Piliečių grupės kritika dėl mokslo ir studijų reformos yra nepagrįsta ir klaidinanti

Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė šiandien, vasario 13d., Seimo nariams, žiniasklaidai ir piliečių grupės „Už kokybišką ir prieinamą mokslą“ atstovams išplatino atsakymą į grupės narių išsakytą kritiką Mokslo ir studijų įstatymo projektui. Organizacija „Už kokybišką ir prieinamą mokslą“ nepritaria pagrindiniams mokslo ir studijų reformos principams ir kvietė visuomenę susirinkti į mitingą vasario 19d., tačiau tokiai protesto akcijai Vilniaus miesto savivaldybė leidimo neišdavė. Viceministrė išreiškė apgailestavimą, kad „nepagrįsta ar klaidinanti Mokslo ir studijų įstatymo projekto kritika galiausiai reiškia pačios reformos idėjos atmetimą ar nukėlimą į neapibrėžtą tolimą ateitį.“ Nuorodos: Pranešimas spaudai.

Seimo Pirmininkas išklausė rektorių nuogąstavimų dėl naujosios aukštojo mokslo reformos

Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas šiandien priėmė Rektorių konferencijos atstovus ir išklausė jų nuomonę apie naująją aukštojo mokslo reformą. Lietuvos mokslininkų sąjunga penktadienį įteikė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui savo siūlymą dėl "studentų krepšelių". Nuorodos: Seimo informacija. Dokumentai: LMS siūlymas.

Jüri Allik. Quality of Estonian science estimated through bibliometric indicators (1997–2007)

Skelbiame šį mokslotyros straipsnį, kiekybiškai vertinantį mokslo raidą Baltijos valstybėse. Dokumentai: Quality of Estonian science .....

Žurnalo "Veidas" publikacijos apie aukštojo mokslo revoliuciją

Čia pateikiame dvi publikacijas, paskelbtas žurnale "Veidas" 2009 / 01 / 19. Nuorodos: Po 18 metų – aukštojo mokslo revoliucija, Fokus marokus.

Nacionaliniame aukštojo mokslo kokybės forume numatyta studijų programas orientuoti į rezultatą

Gruodžio 18 d. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje vykusiame antrajame Nacionaliniame aukštojo mokslo kokybės forume dalyvavo gausus būrys akademinės visuomenės atstovų: universitetų rektoriai ir prorektoriai, kolegijų direktoriai ir jų pavaduotojai, studijų programų komitetų pirmininkai, aukštųjų mokyklų padalinių vadovai, studijų kokybės specialistai, dėstytojai ir studentai, taip pat darbdavių atstovai. Sveikinimo žodį forumo dalyviams tarė Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka ir švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Nuorodos: Visą pranešimą skaitykite VU naujienose.

Slėniai: mokslo kalvos ar bedugnės?

Lietuva – mokslininkų ir išradėjų valstybė. Tokią ateitį nupiešė valdžia. Tiesa, aukštasis mokslas gyvena ties skurdo riba, bet tai politikams nerūpi. Jų prioritetas – sukurti penkis mokslo, technologijų ir verslo slėnius. Slėniai – pagrindinis darbas Aukštasis mokslas niekaip neišlipa iš duobės: universitetai skendi skolose, vėluoja atlyginimai dėstytojams ir personalui, aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos rengiasi streikui, studentai nepatenkinti "gerai besimokančiojo" apibrėžtimi ir aštuoneto kartele, vis dar neaiškus tolesnis studijų finansavimas. Nuorodos: Visą straipsnį skaitykite "Vilniaus dienoje".

Egidijus Kūris. Visa valdžia taryboms?

Dauguma mūsų universitetų yra valstybiniai, finansuojami iš biudžeto. Metų metus nesant aukštojo mokslo politikos, aukštojo mokslo sistema sukosi kaip išmano, steigė naujas struktūras, vykdančias studijų programas, kurias ne visada pajėgė vykdyti. Šiandien sistema kaltinama tuo, kad mokymas neorientuotas į rinką, nekonkurencingas, nekokybiškas, o universitetų ir studentų per daug. Didesnio sistemos efektyvumo ir mažesnių administravimo išlaidų pasiektume tik "inventorizavę" mokymo bei mokslo resursus ir materialines vertybes ir kai kuriuos universitetus sujungę, prijungę prie pajėgesnių ar kitaip pertvarkę, kad akademinės pajėgos nebūtų išbarstomos palaikant viena kitą dubliuojančias ar neperspektyvias studijų programas. Nuorodos: Visas straipsnis "Veide".

Šiemet priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka nesikeis

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad 2008 metų studentų priėmimo į Lietuvos valstybines aukštąsias mokyklas tvarka nesikeis. Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose studijuoja valstybės remiami studentai, kurių studijas priklausomai nuo studijų rezultatų visiškai arba iš dalies (studentai moka 4 MGL semestro įmoką) apmoka valstybė, taip pat studentai, sutinkantys mokėti visą kainą... Nuorodos: Visas straipsnis.

Apdovanoti aukštojo mokslo vadovėlių autoriai

Birželio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius apdovanojo Aukštojo mokslo vadovėlių rengėjų konkurso nugalėtojus. Iš pateiktų premijuoti vadovėlių šeši įvertinti pirmąja premija (po vieną – humanitarinių ir meno, po du – socialinių ir technologijos mokslų studijų srities), šeši pripažinti verti antrosios premijos (po vieną – humanitarinių, socialinių ir fizinių, trys – biomedicinos mokslų studijų srities), šešiems skirta trečioji premija (dvi –socialinių, viena – fizinių ir trys technologijos mokslų studijų srities). Dviem socialinių mokslų studijų srities vadovėliams atiteko paskatinamoji premija... Nuorodos: Visas straipsnis.

Ministras siūlo kitų metų biudžete rasti papildomų lėšų aukštosioms mokykloms

Šiandien, birželio 20 d., švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą siūlydamas keisti aukštųjų mokyklų studentų vertinimo sistemą ir kitais metais skirti papildomų lėšų valstybės finansuojamoms studijoms. Švietimo ir mokslo ministro siūlomi Aukštojo mokslo taisymai parengti atsižvelgus ir į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, kad... Nuorodos: Visas straipsnis.

Švietimo ir mokslo ministras siekia spartinti aukštojo mokslo reformos pradžią

Šiandien, birželio 13 d., švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius susitiko su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos atstovais. Susitikimo metu aptarti aukštojo mokslo darbuotojams rūpimi klausimai, kalbėta apie svarbiausias skubiai spręstinas problemas. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovas pabrėžė, kad būtina tobulinti Mokslo ir studijų įstatymo projektą, spartinti aukštojo mokslo reformos strategijos kūrimo darbus... Nuorodos: Visas straipsnis.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos kviečiamos dalyvauti ES 7-ojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje

Siekdama paskatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas aktyviau dalyvauti Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektuose, Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektuose dalinio finansavimo aprašą“... Nuorodos: Visas straipsnis.

Europos mokslinių tyrimų erdvė: pradėtas Liublianos procesas

Gegužės 29-30 d. įvykusioje ES Konkurencingumo taryboje jos mokslinių tyrimų dalies ministrai priėmė tarybos išvadų tekstą ir taip patvirtino savo tvirtą norą pradėti Liublianos procesą, kuriuo siekiama iki galo įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) uždavinius. Mintis pradėti šį procesą kilo Neformalioje konkurencingumo taryboje, vykusioje Liublianoje 2008 m. balandį, tačiau jo šaknys glūdi Lisabonos strategijos nuostatose... Nuorodos: Visas straipsnis.

Lietuvos mokslo tyrimams atsiveria didelės perspektyvos

Lietuvoje moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsiveria didelės perspektyvos. Lisabonos procesas paskatino mokslo ir studijų reformą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 2007-2013 m. atvėrė didesnes finansines galimybes gerinti aplinką mokslininkams ir mokslo ir studijų institucijoms. Todėl iškilo būtinybė optimizuoti mokslo institutų infrastruktūrą bei stiprinti mokslinį potencialą universitetuose ir institutuose. Siekdama įvertinti veiksmingiausias turimo mokslinio potencialo galimybes... Nuorodos: Visas straipsnis.

Šiandien Algirdas Monkevičius pradėjo eiti švietimo ir mokslo ministro pareigas

Šiandien, birželio 3 dieną, 11.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas ministerijos darbuotojams pristatė naująjį ministrą Algirdą Monkevičių. Seimo narį, socialliberalą Algirdą Monkevičių švietimo ir mokslo ministru paskyrė Prezidentas Valdas Adamkus savo dekretu, pasirašytu gegužės 27 dieną. A.Monkevičius gimė 1956 m. kovo 29 d. Plungės rajone, Rietave. 1974 m. baigęs Rietavo vidurinę mokyklą, įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą, įgijo matematikos ir fizikos mokytojo specialybę... Nuorodos: Visas straipsnis.

Priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka nesikeis

Įpusėjus brandos egzaminams Švietimo ir mokslo ministerija sulaukia vis daugiau klausimų apie 2008 metų studentų priėmimo į Lietuvos valstybines aukštąsias mokyklas sąlygas. Ministerija informuoja, kad balandžio mėnesį kartu su Lietuvos universitetų rektorių konferencija ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija aptarė šių metų priėmimo į aukštąsias mokyklas klausimus, susijusius su Konstitucinio teismo 2008-03-28 d. nutarimu „Dėl Aukštojo mokslo įstatymo nuostatų“. Vieningai nuspręsta, kad šių metų priėmimo sąlygos nebus keičiamos... Nuorodos: Visas straipsnis.

Dėstytojų atlyginimai didėjo tris kartus

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarnybiniai atlyginimai per pusantrų metų laikotarpį buvo didinami tris kartus. Atlyginimus planuojama didinti ir 2009 metais. Švietimo ir mokslo ministerija ketina parengti ir pateikti Vyriausybei ilgalaikę programą, pagal kurią būtų didinami dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai... Nuorodos: Visas straipsnis.

Šešiasdešimt antroji įtakingo Europos mokslo fondo plenarinė sesija pirmą kartą vyko Lietuvoje

Vakar Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, baigėsi tris dienas trukęs Europos mokslo fondo plenarinis posėdis. Šešiasdešimt antroji Europos mokslo fondo Humanitarinių mokslų komiteto plenarinė sesija gegužės 7-9 dienomis pirmą kartą vyko Lietuvoje ir apskritai pirmą kartą naujojoje Europos Sąjungos narėje. „Šis Europos mokslo fondo komitetas vertina reikšmingus ES humanitarinių mokslų projektus. Nuorodos: Visas straipsnis.

Nuo šiol mokyklos skelbs apie laisvas mokytojų darbo vietas

Pakeistas nuo 2005 metų galiojęs švietimo ir mokslo ministro įsakymas, apibrėžiantis, kokią informaciją apie savo veiklą turi pateikti mokykla. Ministro įsakymas „Dėl informacijos apie mokyklos veiklą viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildytas nuostata, kad mokykla savo interneto svetainėje turi skelbti apie laisvas mokytojų darbo vietas. Nuorodos: Visas straipsnis.

Pristatyti tyrimai apie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo eksperimentą

Švietimo ir mokslo ministerijoje, dalyvaujant pedagogų profesinių sąjungų, mokyklų vadovų, savivaldybių atstovams, pristatyti dviejų nepriklausomų tyrėjų atlikti tyrimai (kokybinis ir kiekybinis) apie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo eksperimentą. Buvo tirta etatinio darbo apmokėjimo eksperimente dalyvaujančių, taip pat nedalyvaujančių mokyklų mokytojų nuomonė. Apklausos rodo, kad... Nuorodos: Visas straipsnis.

Švietimo ir mokslo ministerija pritaria siekiui kurti Europos socialinio dialogo komitetą švietimo srityje

Vakar, balandžio 10 d., švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė susitiko su Europos profesinių sąjungų Švietimo komiteto (ETUCE) generaliniu sekretoriumi Martinu Rømeriu, komiteto patarėju politikos klausimais Davidu Poissonneau ir Europos asociacijos, atstovaujančios viešojo intereso paslaugas teikiančias įmones ir įstaigas, Socialinių reikalų komiteto pirmininku Charlesu Nolda. Susitikimo metu svečiai pristatė savo iniciatyvą įkurti Europos socialinio dialogo komitetą švietimo srityje (šiuo metu Briuselyje veikia per 30 tokių europinių komitetų, tačiau... Nuorodos: Visas straipsnis.

Vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymui sustiprinti – dviejų ministerijų ir Šaulių sąjungos trišalė iniciatyva

Šiandien, balandžio 9 d., švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas pasirašė trišalę sutartį. Dokumentu abi ministerijos ir Šaulių sąjunga įsipareigoja bendradarbiauti ugdydamos vaikų ir jaunimo pilietiškumą bei patriotiškumą krašto apsaugos (valstybės gynybos) klausimais... Nuorodos: Visas straipsnis.

Programa „Renkuosi mokyti!“ pradeda mokyklų registraciją

Jauni, talentingi, iniciatyvūs ir motyvuoti mokytojai – tokių darbuotojų sulauks programoje „Renkuosi mokyti!” dalyvausiančios mokyklos. Nuo šiandien norinčios priimti geriausius Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventus mokyklos gali registruotis ir dalyvauti programoje. Šiais metais pirmoji verslo partnerių inicijuota ilgalaikė švietimo programa planuoja atrinkti 10 mokyklų. „Prieš kelias savaites prasidėjusi būsimų jaunų mokytojų atranka jau sulaukė didelio susidomėjimo – daugiau kaip 200 anketų, iš kurių atrinksime 20 geriausiųjų. Todėl tikimės, kad mokyklų komandas papildys išties stiprūs nariai“, – sakė programą organizuojančio „Mokyklų tobulinimo centro“ direktorė Eglė Pranckūnienė... Nuorodos: Visas straipsnis .

Ministerijoje vyko diskusija apie dvikalbį ugdymą

Balandžio 4 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko diskusija, kurioje buvo aptarti dvikalbio ugdymo klausimai. Renginio dalyviams Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys pristatė Pagrindinio ugdymo ir brandos egzaminų raidos 2008-2012 metais gairių nuostatas bei tarptautinių PISA IR PIRLS tyrimų rezultatus. Renginio metu kalbėta apie Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategijos nuostatas dėl sąlygų tautinių mažumų atstovams mokytis valstybinės kalbos ir išsaugoti gimtąją kalbą, buvo nagrinėjamos Europos Komisijos...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Šiemet didžiosios dalies mokytojų atlyginimai pasieks 2000-3000 litų

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad pagal 2008 m. kovo 5 dienos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, šiais metais didžiosios dalies mokytojų atlyginimai pasieks 2000-3000 litų. Planuojamas mokytojų atlyginimų didėjimas nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.:..

Nuorodos: Visas straipsnis.

Lietuvos mokyklai padovanota kompiuterių klasė

2008 m. balandžio 1 d. švietimo ir mokslo viceministrė Virginija Būdienė susitiko su kompanijos „Apple“ Europos, Vidurio Azijos ir Afrikos regionų padalinio generaliniu direktoriumi Pascaliu Cagni. Susitikime taip pat dalyvavo kiti kompanijos Apple atstovai, Autorizuotos „Apple“ kompiuterių pardavėjos –bendrovės „AVAD Baltic“ direktorius Tomas Palšis...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Vyksta Lietuvos ir Ukrainos derybos dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių abipusio pripažinimo

Kovo pabaigoje Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Ukrainos ir Lietuvos ekspertų konsultacijos. Buvo tartasi dėl abipusio kvalifikacijų ir mokslinių laipsnių pripažinimo sutarties, siekiant suteikti galimybę asmenims, įgijusiems išsilavinimą vienoje iš valstybių, pradėti arba tęsti studijas kitoje valstybėje, bei palengvinti studentų, dėstytojų ir mokslininkų judrumą. Derybose dalyvavo Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos švietimo ministerijų atstovai Vilniuje tariasi dėl švietimo kokybės ir kitomis aktualiomis temomis

Kovo 27-28 dienomis Vilniuje vykstančiame Lietuvos, Latvijos ir Estijos švietimo ministerijų atstovų bendrame pasitarime svarstoma, kaip gerinti mokinių pasiekimus, kaip naudoti tarptautinių PIRLS ir PISA moksleivių pasiekimų tyrimų duomenis švietimo kokybei gerinti. Paskelbti PISA duomenys liudija, kad Estijos moksleivių pasiekimai smarkiai pralenkė Lietuvos ir Latvijos mokinių pasiekimus. Estijos ir Latvijos atstovai informavo apie savo šalies...

Nuorodos: Visas straipsnis.

„Sumegztas“ Lietuvos profesinio informavimo taškų tinklas

Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinami projektai, kurių bendras biudžetas yra apie 16 mln. litų – „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas“ ir „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ (POS) – sparčiai artėja finišo link. Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, tikslo siekiama..

Nuorodos: Visas straipsnis.

14-19 metų mokiniai 2008-2009 mokslo metais įgis daugiau galimybių rinktis mokymosi kryptį

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė patvirtino „Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašą“. Modelio tikslas – siekiant ugdymo kokybės, sudaryti mokiniams lygias mokymosi galimybes užtikrinant jiems mokymosi krypties pasirinkimą...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Švietimo ir mokslo ministrė pirmą kartą patvirtino Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo finansavimo tvarkos aprašą

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė patvirtino Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo finansavimo tvarkos aprašą. Toks aprašas, nustatantis ir užtikrinantis nuolatinį pedagogų ir kitų specialistų perkvalifikavimo finansavimą bei atranką, patvirtintas pirmą kartą. Ministrė taip pat patvirtino 2008 metų perkvalifikavimo kvotų, atrankos kriterijų ir dokumentų pateikimo terminus...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Naujas „Profesijos vadovas 2008“ – visa informacija apie profesinės kvalifikacijos ir aukštojo išsilavinimo įgijimo galimybes

Išleistas naujas leidinys „Profesijos vadovas 2008“. Leidinyje pateikiama naujausia informacija, parengta pagal 2008-ųjų priėmimo į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigas duomenis. Knygą išleido Švietimo mainų paramos fondas...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Kalbantis ir tariantis kartu galima atrasti daugiau sprendimų

Gerbiami Mokytojai,
Apie švietimo problemas, susikaupusias per daugelį metų, išgirdo visi politikai, sukluso visuomenė. Mokytojai nori jaustis saugūs, gerbiami, dirbti ramiai ir kūrybingai geromis darbo sąlygomis, gauti gerą atlyginimą.
Vyriausybė įvykdė savo pažadą. Šią savaitę...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Vyriausybė patvirtino Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą

Vyriausybė patvirtino Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą. Joje numatyta, kad programos įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.) pedagoginių darbuotojų atlyginimai padidės vidutiniškai 92 procentais...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Apdovanoti Metų mokytojai

Kovo 6 d., 11 val. Vyriausybėje (Gedimino pr. 11, Vilnius) Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas bei švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė apdovanojo Metų mokytojus. 2007-ųjų Metų mokytojais išrinkti: Aušrelė Liucija Baublienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Alyda Daulenskienė, Vilniaus... Nuorodos: Visas straipsnis.

Pasirašytas susitarimas dėl pedagogų atlyginimo didinimo programos įgyvendinimo

Šiandien, vasario 29 d., Vyriausybę sudarančių Liberalų ir centro sąjungos, Socialdemokratų, Valstiečių liaudininkų, Naujosios sąjungos ir Pilietinės demokratijos partijų vadovai pasirašė susitarimą dėl Ilgalaikės pedagogų atlyginimų didinimo programos įgyvendinimo.
Numatyta pradėti Ilgalaikės pedagogų atlyginimų didinimo programos įgyvendinimą 2008 metais ir ne vėliau kaip nuo rugsėjo 1 d. esamus pedagogų atlyginimus padidinti vidutiniškai 20 procentų...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Pirmą kartą Lietuvoje rengiama programa „Renkuosi mokyti!“

Šiandien šalyje startuoja unikali ilgalaikė programa „Renkuosi mokyti!“, skirta pritraukti geriausius Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventus tapti mokytojais šalies mokyklose. Pasak šios privačios verslo iniciatyvos partnerių, programa padės Lietuvos mokykloms atsinaujinti, kelti mokytojo profesijos prestižą ir mažinti mokytojų stygių šalyje. Programą inicijuoja ir pagrindinį finansavimą skiria didžiausias Lietuvoje SEB bankas...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Finaliniame filme apie mokyklos gyvenimą – 10 geriausių mokinių filmų

Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame projekte „Mokykla be uniformos“ išrinkti geriausi mokinių sukurti filmai, kurie pasirodys didžiajame ekrane.
Projekto organizatoriai sulaukė apie 40 mokinių sukurtų trumpametražių filmų iš visos Lietuvos. Filmuose pasakojama apie tai, kas vyksta šiomis dienomis mokykloje ir mokyklos aplinkoje, kokie yra mokinių tarpusavio santykiai...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai per trejus metus turėtų išaugti 60 procentų

Šiandien, vasario 19 dieną, į penktąjį posėdį Vyriausybėje susirinkusi darbo grupė, rengianti Ilgalaikės pedagogų darbo užmokesčio didinimo programos projektą, toliau svarstė mokytojų atlyginimo padidinimo galimybes. Svarstyti siūlymai nuo 2009 metų sausio mokytojų tarnybinių atlyginimų koeficientus didinti 10 proc. Tiek pat būtų didinama nuo tų pačių metų rugsėjo 1-osios ir kartu įvedamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas. Taip pat siūloma, kad 2010 ir 2011 metais pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai būtų didinami vidutiniškai po 10 procentų...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Vasario 16-osios proga – dovanos mokykloms

Lietuvos aidasŠvietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, remia Lietuvos nacionalinio muziejaus vykdomą projektą „Lietuvos nacionalinis muziejus – besimokančiai visuomenei”. Vykdydamas projektą Lietuvos nacionalinis muziejus 2000 egzempliorių tiražu išleido plakatų rinkinį „1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai“... Nuorodos: Visas straipsnis.

Švietimo ir mokslo ministrės sveikinimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

Mieli mokiniai, studentai, tėveliai, mokytojai,

Šiais metais minime 90-ąsias mūsų valstybės atkūrimo metines. Nuoširdžiai visus sveikinu!
Kiekviena karta savaip prisideda prie valstybės, kalbos, kultūros, tapatybės puoselėjimo. Ką galime dovanoti sukaktį pažyminčiai savo valstybei? Ne visi gali dovanoti žygdarbius.

Nuorodos: Visas sveikinimas.

Aukštųjų mokyklų dėstytojams buvo pristatyti tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatai

Švietimo ir mokslo ministerijoje pastarosios iniciatyva surengtame susitikime su aukštųjų mokyklų, rengiančių būsimuosius pradinių klasių mokytojus, dėstytojais, buvo pristatytos tarptautinių PIRLS ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatai, ugdymo turinio naujovės...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Mokslo metai nepailgėjo

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams šiais mokslo metais mokslo dienų skaičius, palyginti su praėjusiais, nėra padidintas. Be to, atkreipia dėmesį, kad pažintinę, kultūrinę, kūrybinę, praktinę, meninę veiklą organizuoti birželio mėnesį nedraudžiama. Skirtumas tik tas, kad šiemet mokyklai suteikiama galimybė pačiai apsispręsti, kada organizuoti pamokas, ir kada – išvykas, ekskursijas ir pan...

Nuorodos: Visas straipsnis .

Pateikti siūlymai dėl pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų didinimo iki 2011 metų

Šiandien į ketvirtąjį posėdį Vyriausybėje susirinkusi darbo grupė, rengianti Ilgalaikės pedagogų darbo užmokesčio didinimo programos projektą, toliau svarstė mokytojų atlyginimo padidinimo galimybes. Pateiktas siūlymas nuo 2009 metų rugsėjo 1-osios mokytojų tarnybinių atlyginimų koeficientus didinti dar 15 proc. arba 20 proc. ir kartu įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą...

Nuorodos: Visas straipsnis.

B. Kaulakys. Mokslas ir studijos. Faktai, mintys, siūlymai.

Siūlome Jūsų dėmesiui B. Kaulakio Lietuvos mokslų akademijos konferencijoje, vykusioje Seime 2007-06-13, skaitytą pranešimą.

Dokumentai: B. Kaulakio pranešimo PDF byla .

Vienkartinėms priemokoms mokytojams – papildomai apie 4 milijonus litų

Švietimo ir mokslo ministrės Romos Žakaitienės vadovaujama darbo grupė, rengianti Ilgalaikės pedagogų darbo užmokesčio didinimo programos projektą, nutarė, kad būtų skiriama papildomų lėšų – apie 4 milijonus litų - priemokoms mokytojams už brandos egzaminų administravimą ir vertinimą...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Žinioms ir inovacijoms – Europos vadovų tarybos dėmesys

Besibaigiant Portugalijos pirmininkavimo pusmečiui, praėjusių metų gruodžio viduryje susirinkusi Europos vadovų taryba (EVT) dar kartą patvirtino, kad tebėra aktualios 2006 m. pavasarį EVT nustatytos keturios prioritetinės reformų sritys: žinios ir inovacijos, verslo aplinka, užimtumas ir energetika bei klimato kaita...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Pedagogų atlyginimai šiemet dar didės vidutiniškai 20 procentų

Šiandien Vyriausybėje vykusiame darbo grupės, rengiančios Ilgalaikę pedagogų darbo užmokesčio didinimo programą, posėdyje sutarta, kad nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. etatinis mokytojų darbo apmokėjimas nebus įvedamas, o pedagogų atlyginimų koeficientas bus didinamas vidutiniškai 20 procentų...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Šiandien į antrąjį posėdį renkasi darbo grupė, rengianti Ilgalaikę pedagogų darbo užmokesčio programą

Šiandien, sausio 16 dieną, 16 val. į Vyriausybę renkasi darbo grupė, rengianti Ilgalaikę pedagogų darbo užmokesčio programą. Darbo grupei vadovauja švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė. Posėdyje taip pat dalyvaus Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas, visų pedagogų profesinių sąjungų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovai... Nuorodos: Visas straipsnis.

Ministerija informuoja, kad platinama neteisinga informacija apie mokytojų atsisakymą dirbti klasės auklėtojais bei atlygį už šį darbą

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) atstovų teiginiai, esą mokytojas už klasės auklėjimą gauna tik 100 litų, neatitinka tikrovės. Už vieną valandą, skirtą darbui su klase, mokytojas per mėnesį gauna 64 litus. Už 4 darbo valandas, neatskaičiavus mokesčių, klasės auklėtojas vidutiniškai gauna daugiau nei 250 litų... Nuorodos: Visas straipsnis.

Akademinis teroras

… Išgrūsti iš universiteto kuo nors neįtikusį dėstytoją proto nereikia. Štai tarptautinio audito intencija ar šiaip bevardės pertvarkos proga revizuojamos – rekonstruojamos – redukuojamos studijų programos. Ir niekam neįrodysi, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo studentui reikia taisyklingos tarties ugdymo, vaikų literatūros skaitymo ir analizės žinių bei įgūdžių... Nuorodos: Visas straipsnis.

Dėmesys pritrauktas, belieka pritraukti pinigų…

Trečiadienį (01 09) premjeras G.Kirkilas paskelbė apie kitą savaitę numatytą Vyriausybės ir pedagogų profesinių sąjungų atstovų susitikimą, kuriame pakviesti dalyvauti ir streikus bei kitas akcijas organizuojančios LŠDPS vadovai A.Bružas ir E.Jesinas. „Mes ir toliau derėsimės dėl ilgalaikės atlyginimų strategijos. Mūsų Vyriausybė po 1999 metų pradėjo didinti atlyginimus. Suprantama, kad po tiek metų mokytojų atlyginimai yra atsilikę, mes tai pripažįstame. Mes pradėjome didinti, didinsime ir toliau pagal esamas galimybes“, - sakė premjeras žurnalistams po Vyriausybės posėdžio. Nuorodos: Visas straipsnis.

Aurelijus Veryga. Kas krepšinį pavertė prostitute

VerygaLietuvoje prasidėjo eilinė masinė melo ir šantažo kampanija, kuri tik patvirtina visus įtarimus, kad melu ir pinigais galima valdyti viską. Per pačias Kalėdas per televiziją pradėta tautos šiurpinimo kampanija tikrai primena sovietmetį. Kaip gudru sukonstruoti taip Lietuvių sąmonei artimą raudonais kryžiais ir gedulo juostomis apjuostą video klipą, kuriame teigiama, kad Seimas uždraudė krepšinio transliacijas, nes ten reklamuojamas alus ir parodomi sporto žlugdytojai – Seimo nariai: A.Matulas ir B.Vėsaitė.

Nuorodos: Blaivus blogas.

Jonas Grikas. Nepataisomas plagiatorius?

Einšteinas Apie Albertą Einsteiną įvairiomis kalbomis parašyta daugybė knygų, kuriose jis vadinamas sąžinės žmogumi, mokslo titanu. Žmogus, reliatyvumo teorija parodęs, kaip užlenkti erdvę ir ištempti laiką, įrodęs, kad erdvė, laikas ir medžiaga yra neatskiriamai susiję ir viena sąvoka neturi prasmės be kitos, jau visas šimtmetis stebina mokslo pasaulį ir daugeliui yra neprilygstamas genijus. Jo idėjos pakeitė pasaulio sampratą. Minint Einsteino mokslinių straipsnių paskelbimo šimtmetį, 2005-ieji jo garbei buvo paskelbti Pasauliniais fizikos metais, tuo pabrėžta, kad niekas taip neatvėrė žmonijai akių ir taip nepagerino gyvenimo kokybės kaip fizika. Tačiau dažnai abejojama, ar visi tie nuopelnai teisėtai priskiriami Einsteinui. Nuorodos: Visas straipsnis "Šiaurės Atėnuose".

Pedagogo status quo

Atlaikiusi sovietinę okupaciją, džiaugsmingai sulaukusi Nepriklausomybės, Lietuvos mokykla išgyvena bene skaudžiausią ir gėdingiausią savo istorijos etapą. Žlugusi mokymosi motyvacija, vis didėjantis chuliganizmas ir nusikalstamumas, girtuoklystės, narkotikai, masinė emigracija į svečias šalis, nykstanti tradicinė šeima ir moralinės vertybės – tokia šiandieninė Lietuva.

Nuorodos: Visas straipsnis.

„Chirurgas“ nusprendė neoperuoti

„Švietimo sistema yra kaip pūlingas skaudulys, kuriam reikia ryžtingos chirurginės operacijos, o tas chirurgas gali būti tik Seimas“, - paskutiniame praėjusių metų Seimo posėdyje kalbėjo Eugenijus Jesinas ir ragino parlamentarus pareikšti nepasitikėjimą švietimo ir mokslo ministre Roma Žakaitiene. Tačiau „chirurgas“ operuoti atsisakė, ir ministrė išsaugojo postą. „Dialogas“ pristato tai, apie ką interpeliacijos metu buvo prabilta daug atviriau...

Nuorodos: Visas straipsnis.

Kodėl švietimo reforma neduoda lauktų rezultatų?

Prasidėjusi švietimo reforma pradžioje turėjo aiškesnius tikslus ir teikė daugiau vilčių. Be to, pradėtos reformos buvo būtinos ir reikalingos. Net sunku įsivaizduoti, kaip buvo galima žengti į priekį nereformavus ugdymo turinio ir neprisitaikius prie sparčios laiko kaitos. Iš esmės visos idėjos, kuriomis remiantis buvo pradėta reformuoti švietimo sistema, buvo geros ir prasmingos...

Nuorodos: Visas straipsnis.

„Dialogo“ interviu. AR ESAMA IŠEITIES?

Nei pinigais, nei pagarba

Ar sutiktumėte su teiginiu, kad dauguma inteligentų yra iš mokytojų šeimų?

Taip. Net turiu mažą, bet faktais pagrįstą teoriją, kad Lietuvos kultūrą, kuri išsilaikė ir sovietmečiu, sukūrė būtent mokytojų vaikai. Bet kurioje kompanijoje, kai išsišneki, sužinai, kad ir architektas, ir gydytojas, ir dailininkas – mokytojų vaikai. Aš ir pats esu mokytojų vaikas.

Taip buvo seniau. Dabartiniai mokytojai labiausiai jaudinasi, kad savo vaikų nebeišgali išleisti į mokslus.

Tai baisu. Pagal materialinę padėtį mokytojai yra beveik dugne. Žemiau jų gal tik „bomžai“, girtuokliai… Pridėsiu pavyzdį iš savo aplinkos: jaunų VU Filosofijos katedros dėstytojų pagrindinis atlyginimas yra apie 1200 Lt - panašiai kaip mokytojų, ar ne? Taigi jie tam tikra prasme baudžiauninkai. Jie dirba 5-7 darbus, nes turi išlaikyti šeimą, atidavinėti bankui paskolą. Kada jiems šviestis? Kada skaityti? Kada rašyti mokslinį darbą? Jie įvaryti į kampą, kaip ir mokytojai.

Nuorodos: Visą interviu skaitykite Dialoge.

B. Kaulakys, Mokslas ir studijos: Faktai, mintys

Kviečiame susipažinti su Broniaus Kaulakio pranešimų Lietuvos mokslų akademijos sesijoje, įvykusioje Seime 2007.11.13

Dokumentai: B. Kaulakio pranešimas.

Kas lėmė sprendimą dalyvauti rektoriaus rinkimuose?

Interviu su kandidatais į Vilniaus universiteto rektoriaus postą.

Nuorodos: Interviu....

Tomas Bakučionis. Kuo taps partijų susitarimas – gedulu ar viltimi mūsų studentams?

Birželio 14-ąją paskelbtas politinių parlamentinių partijų susitarimas dėl mokslo ir studijų sistemos pertvarkos principų. Skaitant šio susitarimo tekstą, pirmiausia kyla klausimas – kodėl dabar, jei apie rimtas studijų ir mokslo problemas aktyviausi akademinės visuomenės atstovai kalba jau ne pirmi ir ne antri metai. Bene paprasčiausias atsakymas – parlamentinės partijos jau pradėjo rengtis Seimo rinkimams ir puolė traukti į paviršių problemas, kurios yra aktualios didelei daliai visuomenės. Įžvelgti kitas priežastis būtų sunku....

Nuorodos: Visas straipsnis.

Jonas Okunis: bloga reforma - geriau negu jokios?

Jau kelintas mėnuo tautos atstovybės – Parlamento - kuluaruose uoliai brandinamas žūtbūtinis politinių partijų susitarimas, numatysiantis
pagrindinius studijų ir mokslo sistemos gydymo būdus. Gal panacėjų įsisenėjusioms studijų ir mokslo ligoms gydyti pasiilgusiems politikams
sunku patikėti, tačiau praktika rodo, kad prieš imantis gydytojo vaidmens dažnai pravartu bent medicinos elementorių pavartyti. Tad, ką sį kartą
žada “prieštvaninis“ politikų noras „susitarti“?...

Nuorodos: J. Okunio straipsnis.
Syndicate content