Stasys (Stanley) Bačkaitis

Išsilavinimas
 • BS - Rensselaer Polytechnic Institute
 • MS - Chrysler Graduate School - University of Michigan
 • Ph.D. - California Western University
 • Specialios profesinio pagilinimo studijos - Oakland University, Wayne State University
 • Specialus profesinis vadybos pasiruošimas - Federal Management Institute.
Moksliniai ir visuomeniniai interesai
 • Automobilių inžinerija ir eismo sauga
 • Smūgių mechanika, žmogaus atsparumas smūginiams sužeidimams
 • Energetika ir jos plėtra naujų technologijų perspektyvoje
 • Maži reaktoriai energijos gamyboje
 • Akademiniai ryšiai su aukštojo mokslo įstaigomis
 • Bendravimas akademiniu lygiu tarp Lietuvos ir užsienio lietuvių
 • Lietuvos ir Baltijos valstybių bei jų išeivijos interesai JAV, jų Kongrese ir vykdomojoje valdžioje
 • Lietuvių išeivijos tyrimų ir studijų centro skatinimo veikla
 • Dalyvavimas JAV "Proto bankų" veikloje
 • Dalyvavimas JAV ir Pasaulio lietuvių bendruomenių valdybų veikloje
 • Ekonominis ir politinis Lietuvos išsivystymas.