Vaclovas Tričys

  • Profesorius, daktaras. Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, medžiagų inžinerija.
  • Žurnalo "Jaunųjų mokslininkų darbai" vyriausiasis redaktorius.
  • Tel. 841 393043; 8699 97177
  • jmd()cr.su.lt; eneko()su.lt
Gyvenimo aprašymas
  • Gimė Ukmergėje 1945 m. profesorius, technikos mokslų daktaras.
  • Kauno politechnikos institute 1968 m. įgijo inžinieriaus chemiko-technologo kvalifikaciją. Dirbo gamyboje įvairiose pareigose, studijavo KPI tikslinėje aspirantūroje. Technikos mokslų daktaro disertaciją apgynė KPI 1977 m. Nuo 1986 m. dirbo KTU Šiaulių fakultete docentu, katedros vedėju, o 2002 – 2008 m. Šiaulių universiteto mokslo prorektoriumi, nuo 2003 m. Statybos inžinerijos katedros profesorius. Parengė bakalauro studijų programą „Aplinkos ir profesinė sauga“, magistrantūros studijų programą „Aplinkosaugos technologijos“ parengė ir vedė studijų modulius pirmosios ir antrosios pakopos studijoms: ekologiškai švarių technologijų kūrimo ir diegimo principai; žmogus ir aplinka; chemija; polimerų ir kompozitų mechanika; dažymo ir dangų technologija; aplinkos apsauga, aplinkos taršos prevencija, energetika ir aplinka. Parengė ir išleido mokomųjų knygų iš kurių svarbesnės „Statybinių rišamųjų medžiagų chemija“, „Polimerų ir kompozitų mechanika“, „Metalų elektrocheminis dengimas“.
  • Kvalifikaciją tobulino: Vilniuje Lengvosios pramonės vadovų kursuose 1984-1986 m. Danijos Technologijos institute 1997 m. Olandijoje, Bredos aukštojoje technikos mokykloje ir Etten-Leuro miesto įmonėse 2001m. Rusijoje, Maskvos Technologijų ir dizaino institute 2003 m.
  • Mokslinių interesų sritys: aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, medžiagų inžinerija, chemijos inžinerija. Šių sričių tematika organizavo ir vykdė Vyriausybės, savivaldybių ir pramonės įmonių užsakytus projektus, organizavo mokslines konferencijas. Parengė ir vadovavo ES Struktūrinių fondų remiamam projektui. Su bendraautoriais parengė mokslinę monografiją „Mokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos“.
  • Skaitė mokslinius pranešimus per 30 tarptautinių ir respublikinių mokslinių konferencijų. Mokslo leidiniuose paskelbė per 110 mokslinių publikacijų. Yra 13 išradimų (iš jų vienas užregistruotas Europos patentų biure) ir 5 pramonės pavyzdžių autorius. Įsteigė periodinį mokslo žurnalą „Jaunųjų mokslininkų darbai“. Yra šio žurnalo vyriausiasis redaktorius. Mokslo žurnalo „Aplinkos tyrimai, inžinerija, vadyba“ redaktorių kolegijos narys.
  • Mokslo programų EUREKA ir COST ekspertas. Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. Nuo 1995 m. LMS „Salduvės“ skyriaus valdybos pirmininkas.