Marijus Bernotas

Gyvenimo aprašymas
 • Gimimo data: 1948 01 02, Šiaulių raj. Verbūnų km.
 • Išsilavinimas: Inžinierius-matematikas. Specialybė – Elektroninės skaičiavimo mašinos, Kauno politechnikos institutas, Automatikos fakultetas, 1971 m.
 • Pedagoginis vardas ir (ar) mokslinis laipsnis: Technologijos mokslų daktaras. Tezės: „Kompiuterinė sistema žmogaus - operatoriaus žvilgsnio judesiams registruoti ir tirti inžineriniuose - psichologiniuose uždaviniuose“. Kauno technologijos universitetas, 1994 m. vadovas - prof. habil. dr. K. Kriščiūnas. Docentas. Kauno technologijos universitetas, 1999 m.
 • Mokslo sritis: Technologijos mokslai
 • Mokslo šaka: Informatikos inžinerija (07T)
 • Mokslinių interesų kryptis: Duomenų apdorojimo algoritmų tyrimas. Žmogaus akių judesių modeliavimas ir tyrimas. Kompiuterinis modeliavimas.
 • Pagrindinė darbo vieta: Šiaulių universitetas
 • Dėstomi dalykai: Programavimo įvadas, Objektinis programavimas, Informacinių technologijų valdymo pagrindai, Atviro kodo informacinės technologijos
 • Ankstesnė profesinė veikla: 1987 – 1997 KTU ŠF prodekanas, 1997 – 2003 ŠU TF prodekanas, 1982 – 1997 KTU vyr. mokslinis bendradarbis, asistentas, docentas
 • Dalyvavimas įvairiose organizacijose: Dalyvavimas Lietuvos kompiuterininkų sąjungos LIKS veikloje, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys
 • Kvalifikacijos kėlimas: 1997, 1998, 2000, 2001 m. - CNRS Collège de France, Prancūzija, 2007 m. – Raining Data Germany GmbH, Vokietija