dr. Alvydas Zagorskis

Apie autorių
Vardas: Alvydas

Pavardė: Zagorskis

Pareigos ir mokslinis laipsnis: Docentas, technologijos mokslų daktaras

Pagrindinė darbovietė:

Aplinkos apsaugos katedra
Aplinkos inžinerijos fakultetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223 Lietuva
tel. 8 5 274 47 26
faks. 8 5 274 47 26
El. paštas: alvydas()vgtu.lt
Išsilavinimas
 • 1996 m. – baigė Rimšės pagrindinę mokyklą;
 • 1999 m. – baigė Dūkšto vidurinę mokyklą.
 • 1999-2003 m. – studijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Aplinkos inžinerijos fakultete, kur įgijo aplinkos apsaugos technologijų specialybės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2003-2005 m. – studijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Aplinkos inžinerijos fakultete, kur įgijo aplinkos apsaugos specialybės magistro kvalifikacinį laipsnį su pagyrimu.
 • 2005-2009 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties (04T) doktorantas.
 • 2009 m. gegužės 15 d. – suteiktas technologijos mokslų daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Mažo našumo oro valymo biofiltrų tyrimai ir kūrimas“.
Profesinė patirtis
 • 2003–2005 m. Technikas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas);
 • 2005–2009 m. Asistentas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedra);
 • 2007–2008 m. Vyresnysis tyrėjas (UAB „Senasis Akvedukas“);
 • Nuo 2009 m. Jaunesnysis mokslo darbuotojas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas);
 • Nuo 2009 m. Docentas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedra).
Vykdyti ir vykdomi projektai
 • 2007.02–2008.07 - „Biofiltro prototipo kūrimo taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra“ (pagal BPD 3.1 priemonę);
 • 2008.10–2011.02 - „Mažų gabaritų bioreaktorius“ (pagal tarptautinę EUREKA programą);
 • 2008.10–2011.02 - „Organinių atliekų perdirbimo įrenginio (bioreaktoriaus), skirto mažiems ūkiams ir maisto pramonės įmonėms, prototipo kūrimo moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (pagal Intelektas LT priemonę).
Mokslinių interesų sritis
 • Aaplinkos oro tarša ir jos mažinimas;
 • Aplinkosauginės biotechnologijos;
 • Aplinkos procesų matematinis modeliavimas.
Apdovanojimai
 • 2005 m. skirta Vilniaus Gedimino technikos universiteto antrojo laipsnio Petro Vileišio stipendija;
 • Lietuvos mokslų akademijos rengiamo mokslinių darbų konkurso laureatas už darbą „Biologinio oro valymo su suaktyvinta eglių žievių įkrova tyrimai ir vertinimas“;
 • Tapus Vilniaus Gedimino technikos universiteto rengiamo doktorantų 2007 metų mokslo darbų konkurso laureatu skirta VGTU premija;
 • 2010 m. vasario 23 d. Lietuvos Mokslų akademijos prezidiumas skyrė 2009 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premiją už darbą „Mažo našumo oro valymo biofiltrų tyrimai ir kūrimas“;
 • 2010 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos prezidentūroje įteiktas apdovanojimas už geriausią 2009 metų disertaciją aplinkosaugos tema;
 • 2011 m. balandžio 12 d. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) apdovanotas aukso medaliu ir pažymėjimu už išradybinę veiklą.
Monografijos
 • Baltrėnas, P.; Baltrėnaitė, E.; Pliopaitė–Bataitienė, I.; Butkus, D.; Jankaitė, A.; Kazlauskienė, A.; Zagorskis, A.; Bernal, M.P.; Clemente, R.; Walker, D.J.; Shilev, S.; Sancho, E. D.; Benlloch, M.; Azaizeh, H.; Navarro-Aviñó, J.P.; Aguilar Alonso, I.; Lopez-Moya, J.R.; Hernández, Luis E.; Ortega-Villasane, C.; Carpena-Ruiz, R. O.; Schröder, P.; Khalvati, M.; Neustifter, J.; Gschlößl, T. 2009. Phytoremediation: the green salvation of the world. Castellon (Spain): Research Signpost. 275 p. ISBN 9788130802695.
 • Пушнов, А.; Балтренас, П.; Каган, А.; Загорскис, А. 2010. Аэродинамика воздухоочистных устройств с зернистым слоем. Вильнюс: Техника. 348 c. ISBN 978-9955-28-643-1.
Mokslinės publikacijos
ISI publikacijos
 • Baltrenas, P.; Zagorskis, A. 2007. Research into Biological Air Treatment, Ecology 53(3): 84–88. ISSN 0235-7224.
 • Baltrenas, P.; Zagorskis, A. 2007. Investigation into determining the humidity of charge used for biological air treatment. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 15(4): 193–199. ISSN 1648-6897 (print), ISSN 1822-4199 (online).
 • Baltrenas, P.; Zagorskis, A. 2008. Investigation of cleaning efficiency of biological air-treatment device with activated charge of different origin, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 16(3): 113–120. ISSN 1648-6897 (print), ISSN 1822-4199 (online).
 • Baltrenas, P.; Zagorskis, A. 2009. Investigation of cleaning efficiency of a biofilter with an aeration chamber, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 17(1): 12–19. ISSN 1648-6897 (print), ISSN 1822-4199 (online).
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2010. Investigation into the air treatment efficiency of biofilters of different structures, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 18(1): 23–31. ISSN 1648-6897 (print), ISSN 1822-4199 (online).
 • Zagorskis, A.; Baltrėnas, P. 2010. Air treatment efficiency of biofilter with adsorbing zeolite layer, Ecology 56(1–2): 72–78. ISSN 0235-7224.
ISI Proceedings
 • Baltrėnas, P.; Vaiškūnaitė, R.; Zagorskis, A. 2005. Experimental Studies of Air Flow Rate and Aerodynamic Resistance of Biological Air Purification Device that Contains Activated Fir Bark Charge. The 6th Conference Faculty of Environmental Engineering, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius ,,Technika”, p. 25–29. ISBN 9986-05-850-3.
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2008. Quantitative microbiological investigation of activated foam and zeolite charges used for biological air treatment, in The 7th International Conference “Environmental Engineering”: Selected Papers (26–27 May 2008 Vilnius, Lithuania) 1: 57–64. ISBN 978-9955-28-263-1.
TD bazėse
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2005. Experiments on small Biofilters containing activated spruce Bark, Chemical and Petroleum Engineering 41(9–10): 492–495 (in USA), translation of the author's 7th publication. ISSN 0009-2355 (Springer Link).
 • Baltrėnas P.; Zagorskis. A. 2006. Simulating Aerodynamics Processes in a Biofilter, Chemical and Petroleum Engineering 42(5–6): 278–281 (in USA), translation of the author's 8th publication. ISSN 0009-2355 (Springer Link).
recenzuojamuose žurnaluose
 • Балтренас, П.; Загорскис, А. 2005. Экспериментальные исследования малогабаритных биофильтров с активированной еловой корой, Химическое и нефтегазовое машиностроение 9: 35–37. ISSN 0023-1126.
 • Балтренас, П.; Загорскис, А. 2006. Очистка воздуха биофильтром с активированной еловой корой, Экология и промышленность России август: 16–19. ISSN 1816-0395.
 • Балтренас, П. Загорскис, А. 2006. Моделирование аэродинамических процессов в биофильтре, Химическое и нефтегазовое машиностроение 5: 41–42. ISSN 0023-1126.
Recenzuojamuose leidiniuose
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2006. Bioįkrovų taikymas valant orą nuo lakiųjų organinių junginių, iš Aplinkos inžinerija. 9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios 2006 m. kovo 30 d. Vilniuje, pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 439–441. ISBN 9955-28-037-9.
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2007. Biofiltro, užkrauto aktyvuota ceolito ir medienos pjuvenų įkrova, eksperimentiniai tyrimai, iš Aplinkos inžinerija. 10-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios 2007 m. kovo 29 d. Vilniuje, pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 94–101. ISBN 978-9955-28-162-7.
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2008. Biofiltro užkrauto skirtingos kilmės įkrovomis aerodinaminio pasipriešinimo tyrimai, iš Aplinkos inžinerija. 11-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios 2008 m. balandžio 3 d. Vilniuje, pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 73–80. ISBN 978-9955-28-385-0.
 • Baltrėnas, P.; Čepanko, V.; Zagorskis, A.; Kvasauskas, M. 2009. Development of new environmental technologies in Vilnius Gediminas technical university in The International Forum of “R&D for Eco-innovation: Research for combining environmental priorities with economic opportunities”: In CD (22–23 October, Katowice, Poland): 5 p.
 • Lekšaitis, J.; Zagorskis, A. 2010. Oro valymo nuo amoniako efektyvumo tyrimai, taikant plokštelinį biofiltrą, iš Aplinkos apsaugos inžinerija. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios 2010 m. kovo 25 d. Vilniuje, pranešinų medžiaga. Vilnius: Technika, 200–205. ISSN 2029-5456 (Index Copernicus).
 • Verikaitė, V.; Zagorskis, A. 2010. Eksperimentiniai Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos dirvožemio užterštumo tyrimai, iš Aplinkos apsaugos inžinerija. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios 2010 m. kovo 25 d. Vilniuje, pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 278–283. ISSN 2029-5456 (Index Copernicus).
Populiarinimo leidiniuose
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2007. Taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra. Mokslas ir technika. Nr. 7-8, psl.: 28-29. ISSN0134-3165.
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2008. Oro valymo biotechnologijų tyrimai ir kūrimas. Mokslas ir gyvenimas. Nr. 8, psl.: 6-7. ISSN 0134-3084.
 • Zagorskis, A.; Kvasauskas, M. 2009. Tarptautinis projektas „Mažų gabaritų bioreaktorius“. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 17(4) kronikoje: IIIa. ISSN 1648-6897 (print), ISSN 1822-4199 (online).
 • Zagorskis, A. 2009. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedra. Vilniaus aplinkosaugos forumas – 2009. Psl. 31.
Patentai
 • Baltrėnas, P.; Zagorskis, A. 2008 08 25. Biofiltras – adsorberis. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5528;
 • Pateikta paraiška Europos ir Lietuvos patentui „Plokštelinis biofiltras su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema“ gauti.