Algio Garliausko svetainė

Darbovietė
Prof. habil. dr. Algis GARLIAUSKAS
Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas
Sistemų analizės skyriaus Optimizavimo sektorius
Pareigos: Vyresnysis mokslo darbuotojas
Akademijos g. 4, Vilnius,
Telefonas: (8~5) 2109 333
Elektroninis paštas: Algis.Garliauskas()vu.mii.lt
Išsilavinimas
1951-1955 m. Vilniaus pedagogins institutas (Vilniaus pedagoginis universitetas) ir jį 1955 m. įgyta fizikos – matematikos pedagogo kvalifikacija (su pagyrimu).
1960 m. SKB prie Vilniaus skaičiavimo gamyklos skaičiavimo mašinų perkvalifikavimo kursai: „Matematinės mašinos ir skaičiuotinieji – sprendžiantieji prietaisai“, Maskvos energetiniame institute (su pagyrimu).
1961-1967 m. Visasąjunginio gamtinių dujų tyrimo instituto aspirantūra (VNIIGaz) aspirantūra. 1967 m. įgytas Technikos mokslų kandidato laipsnis
Profesinė karjera
1955 m. Miškų ūkio technikumo dėstytojas. Vilniaus pedagoginio instituto laborantas
1955-1957 m. karinė tarnyba, įgytas karininko laipsnis
1958 m. Statybos technikumo fizikos dėstytojas
1959-1961 m. SKB prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos vyresnis inžinerius
1961-1962 m. VNIIKANefteGaz (Maskva) vedantysis konstruktorius
1962-1968 m. VIIGaz (Maskva) vyresnis mokslo darbuotojas
1967 m. dirbau VNIIEGazProm, TSRS MA Aukštųjų temperatūrų institute, TSRS MA Skaičiavimo centras, laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas
nuo 1982 m. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto sektoriaus,
skyriaus, laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Mokslo laipsniai ir vardai
1967 m. – technikos mokslų kandidato laipsnis (VNIIGAZ,Maskva),
1977 m. – technikos mokslų daktaro laipsnis (TSRS MA Sibiro skyriaus Skaičiavimo centras, Novosibirskas), 1993 m. nostrifikuotas į habilituoto mokslų daktaro, technikos mokslai, laipsnį;
1985 m. – suteiktas profesoriaus vardas (Lietuvos liaudies specialistų kvalifikacijos kėlimo institutas).
Mokslo ir pedagoginė veikla
Mokslo sritis: Fiziniai mokslai, Informatika

Moksliniai interesai

Mokslo tyrimai energetikos, ekologijoje, imunologijoje srityse.
Neuroinformatikos ir smegenų mokslo tyrimo sritis.
Neurosistemų analizė ir sintezė.
Chaoso reiškinių dirbtinuose neuroniniuose tinkluose tyrimas.
Saviorganizacijos principų neurotinkluose tyrimas.
Stochastinių sistemų ir dirbtinių neurotinklų algoritmų sudarymas sintezė.
Heksagonalinės topologijos metodologijos tyrimas ir taikymas.
Teorinės statistinės fizikos Izingo teorijos interpretacija neuroninių tinklų paradigmoje.

Pedagoginė veikla

Miškų ūkio ir staybos tchnikumai, dėstytojas
Maskvos valdymo institutas, docentas
Vadybos Akademija, profesorius
Vilniaus universitetas, profesorius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, profesorius
Mykolo Riomerio universitetas, profesorius

Kita veikla
Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys.
LMS Informatikos skyriaus pirmininkas.
Tarptautinės intelektinių sistemų tyrimo laboratorijos prie Kanados Saskatčevano universiteto narys.
Tarptautinės netiesinės dinamikos specialių interesų grupės (SIS/NL, JAV) narys.
Neuromokslo grupės (SIS/NL, JAV) narys.
ABI tyrimo patarėjų tarybos narys

Dalyvavimas konferencijose
Dalyvavo su pranešimais tarptautiniuose moksliniuose kongresuose, simpoziumuose, konferencijose, seminaruose Vokietijoje (5 k.), Lenkijoje (3 k.), Vengrijoje, Anglijoje (2 k.), Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje (10 k.), Belgijoje, Prancūzijoje, JAV (3 k.), Japonijoje (5 k.), Vietname, Australijoje (3-se konf.). Viso per 50 mokslinių priemonių.