Andriaus Juodagalvio svetainė

Mokslo sritis
Kvantinė fizika, daugiadalelės sistemos, elementariųjų dalelių fizika
Išsilavinimas
Gimimo ir gyvenimo vieta
Vilnius
Darbovietė
VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Branduolio teorijos skyrius
Mokslo pasiekimai
1994 BSc - Vytauto Didžiojo Universitetas (Kaunas)
1996 MSc - Vytauto Didžiojo Universitetas (Kaunas)
2000 PhD - Lundo Technologijos Institutas, Lundo Universitetas (Lundas)
Kiti pasiekimai
Dalyvaudamas BalticGrid-II projekte (2008-2010) patekau į didžiausių skaičiuotojų 20-tuką.
Darbo patirtis
2000-2004 ORNL Physics Division, JAV, podaktarinė stažuotė
2004-2005 GSI, Vokietija, podaktarinė stažuotė
2005- VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas
Stažuotės
2009.08-10 (2 mėn) stažuotė CERN'e. CMS duomenų analizė
Dalyvavimas projektuose
2006-2008
BalticGrid-I FP6 projektas. Dalyvavau NA3 grupės veikloje. Vykdžiau didelės apimties skaičiavimus
2008-2010
BalticGrid-II FP7 projektas. Dalyvavau SA3 ir NA3 grupių veikloje
2006
2006 Gamow-Teller rezonanso slopimas gds branduoliuose, Lietuvos valstybinio Mokslo ir studijų fondo projektas T-06162, vadovas ir vykdytojas
2002-2005
SciDAC: Terascale Supernova Initiative Vykdžiau kelias kryptis. Iš pradžių skaičiavau atomo branduolio spektrus. Vėliau modeliavau neutrinų sąveiką su branduoliais neutraliąja srove ir elektronų pagavimą branduoliais. Bendradarbiavimas tęsiasi.
Moksliniai straipsniai (nuo 2004)
1. A.Juodagalvis, K.Langanke, W.R.Hix, G.Martìnez-Pinedo, J.M.Sampaio. Improved estimate of stellar electron capture rates on nuclei. Nuclear Physics A 848, 2010, psl. 454-478.
2. A.Deveikis, A.Juodagalvis. A computer program for two-particle generalized coefficients of fractional parentage. Computer Physics Communications 179, 2008, psl. 607-613 .
3. K.Langanke, G.Martìnez-Pinedo, B.Müller, H.-Th.Janka, A.Marek, W.R.Hix, A.Juodagalvis, J.M.Sampaio. Effects of inelastic neutrino-nucleus scattering on supernova dynamics and radiated neutrino spectra. Physical Review Letters 100, 2008, psl. 011101.
4. A. Juodagalvis, J.M. Sampaio, K. Langanke, W.R. Hix. pool of electron-capture rates for core-collapse supernovae simulations. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 35, 2008, psl. 014031.
5. A. Juodagalvis, I. Ragnarsson, S. Åberg. Pairing and Signature Splitting in pf-Shell Nuclei. Physica Scripta T125 , 2006, psl. 198-199 .
6. A. Juodagalvis, I. Ragnarsson, S. Aberg . The Cranked Nilsson-Strutinsky versus the Spherical Shell Model: A Comparative Study of the pf Shell Nuclei. Physics Review C 73, 2006, psl. 73-85.
7. A. Juodagalvis, D.J. Dean . Gamow-Teller GT+ distributions in nuclei with mass A=90-97. Physical Review C 72, 2005, psl. 024306.
8. J. Shergur, D.J. Dean, D. Seweryniak, W.B. Walters, A. Wohr, P. Boutachkov, C.N. Davids, I. Dillmann, A. Juodagalvis, G. Mukherjee, S. Sinha, A. Teymurazyan, I. Zartova . Identification of low-spin states in 111Sb: Test of spin-orbit coupling in light nuclei. Physical Review C 71, 2005, psl. 064323 .
9. A. Juodagalvis, K. Langanke, G. Martìnez-Pinedo, W.R. Hix, D.J. Dean, J.M. Sampaio . Neutral current neutrino-nucleus cross-sections for A ~ 50-65 nuclei. Nuclear Physics A 747, 2005, psl. 87-108.
10. T.Papenbrock, A.Juodagalvis, D.J.Dean . Solution of large scale nuclear structure problems by wave function factorization. Physical Review C 69, 2004, psl. 024312.
Mokslo populiarinimas
Pranešimai
  • 1. 2011m. sausio 27d. „Pamatyti nematomą,“ pranešimas moksleiviams and Elitinės asmenybės akademijos organizuotos “Jaunojo mokslininko programos dalyviams” (VU FF, Vilnius).
  • 2. 2010m. rugsėjo 24d. „Medžiagos sandara ir CERN“ and pranešimas renginyje „Tyrėjo naktis – 2010“, Molėtų astronominė observatorija.
  • 3. 2009m. gruodžio 16d. „Ar jau atsisakysime Monte Carlo duomenų?“ and bendradarbiavimo su CERN‘u tarybos 2009m. ataskaitinis susitikimas „Karštasis“ mokslas CERN‘e“, VU MIF.
  • 4. 2008m. lapkričio 17d. „Mokslininkų galimybės bendradarbiaujant su CERN'u“. Pranešimas Lietuvos Mokslų Akademijos renginyje „Ryškiausiose mokslo orbitose: Lietuva ir CERN“, Vilnius.
  • 5. 2008m. rugsėjo 26d. „Naujo mokslo belaukiant: didysis hadronų greitintuvas CERN'e“. Kviestinis pranešimas renginyje „Tyrėjo naktis – 2008“, Molėtų astronominė observatorija.
  • 6. 2007m. rugsėjo 28d. „Branduolinė fizika ir supernovos“. Kviestinis pranešimas renginyje „Tyrėjo naktis – 2007“, Molėtų astronominė observatorija.
  • 7. 2006m. rugsėjo 22d. „Žvaigždės ir branduolinė fizika“. Kviestinis pranešimas renginyje „Tyrėjo naktis – 2006“, Molėtų astronominė observatorija.
Mokslinės veiklos interesai
Fizikinės temos
- Sferiškai simetrinis atomo branduolio sluoksnių modelis, atomo branduolio sandara ir savybės
- Elektronų ir neutrinų sąveika su branduoliais terminėje kolapsuojančių žvaigždžių (supernovų) aplinkoje
- Protonų priešpriešiniuose susidūrimuose užregistruotų duomenų analizė (CERN‘o CMS eksperimentas)
- Matematinės statistikos taikymai analizuojant CMS duomenis ir modeliuojant įverčių tikslumą
Didelės apimties skaičiavimai
  • Programuodamas C++, Fortran bei bash vykdau didelės apimties skaičiavimus (daugiausiai modeliuoju neutrinų ir elektronų sąveiką su atomo branduoliais)
  • Programuodamas C++, CINT (ROOT), CMSSW, bash bei python vykdau CERN CMS eksperimento duomenų analizę
  • Nuoseklus ir paskirstytas skaičiavimas, grid'as, kompiuteriniai klasteriai