Apie save
Vardas, pavardė
Egidijus Norvaišas
(Draugai vadina Sauliumi)
Gimimo laikas ir vieta
1949 05 04 Telšiai, Lietuva
Adresas
I. Šimulionio 5 - 81, Vilnius
El. paštas
egidijus.norvaisas(?)tfai.vu.lt
Darbovietė
VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Branduolio teorijos skyriaus vadovas, vyresnysis mokslinis darbuotojas.
Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos ir technologijos fakultetas, Teorinės fizikos ir informacinių technologijų katedra, profesorius 0,25 etato
Išsilavinimas ir profesija
1966 m. baigta Telšių 3-oji vidurinė mokykla
1971 m. Vilniaus universitete Fizikos fakultete įgyta fiziko specialybė
Mokslo laipsniai ir vardai
  • 1975 m. apginta fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertacija“Unitarinių ir ortogonalinių grupių kanoninės ir pusiaukanoninės bazių Clebsch‘o ir Gordan‘o koeficientų nagrinėjimas“
  • 1993 m. nostrifikuotas fizinių mokslų daktaro laipsnis
  • 2001 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas
  • 2008 m. praeita habilitacijos procedūra
  • 2008 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo vardas
Profesinė patirtis (darbovietės ir pareigos)
nuo 1974m. Fizikos ir matematikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis
nuo 1977m. Fizikos instituto instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis
nuo 1985m. Fizikos instituto instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis
nuo 1990m. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis
nuo 1998m. Vilniaus pedagoginio universiteto docentas 0,25 etato
nuo 2003m. Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius 0,25 etato
nuo 2008m. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Branduolio teorijos sektoriaus vadovas
Mokslinė veikla
Mokslinė veikla pradėta 1968 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos katedroje ir pirmas mokslinis straipsnis atomų spektroskopijos tematika atspausdintas 1970 m. Aspirantūroje vadovaujant A. Juciui ir S. Ališauskui buvo dirbama grupių teorijos metodų naudojamų fizikoje srityje. Šie darbai buvo tęsiami ir vėliau savarankiškai. Apie 1988 m. esminiai pakeista darbų tematika - susidomėta lauko teorija. Išsamiai pradėta studijuoti topologinių solitonų modelį stengiantis panaudoti Vilniaus fizikų teoretikų mokyklos išvystytą judėjimo kiekio momento tenzorinio skaičiavimo aparatą. Gauti matematinės fizikos rezultatai pritaikyti skaičiuojant elementariųjų dalelių – barionų bei lengvųjų branduolių fizikines charakteristikas.
Dalyvavimas rengiant mokslininkus
  • 1998 m. E.N. vadovaujant A. Acus apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją
  • 2008 m. E.N. vadovaujant D. Jurčiukonis apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją
  • nuo 2006 m. E.N. vadovauja V. Regelskio doktorantūrai