Išsilavinimas
1980-1984
 • Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla, choro dirigavimas (dėstytoja Danutė Einikienė). Suteiktos choro dirigento ir muzikos mokytojo kvalifikacijos.
1984-1991
 • Lietuvos valstybinė konservatorija (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), choro dirigavimas (prof. Antanas Jozėnas). Suteiktos choro dirigento ir pedagogo kvalifikacijos.
1991-1992
 • Lietuvos muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Meno aspirantūra (vadovas prof. dr. Rimtautas Kašponis). Suteikta pedagogo metodininko kvalifikacija.
Darbovietės ir patirtis
1987-1993
 • Vilniaus Balio Dvarionio dešimtmetės muzikos mokyklos filialo mokytojas
1989-1992
 • Vilniaus medicinos darbuotojų dainų ir šokių ansamblio „Rūta” chormeisteris, vėliau choro vadovas
Nuo 1991 iki dabar
 • Lietuvos valstybinės konservatorijos (Lietuvos muzikos akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos – LMTA) choro dirigavimo katedros asistentas, vėliau lektorius, nuo 2010 m. docentas, nuo 2006 m. studentų priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius
Nuo 2006 m. iki dabar
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) valdybos narys
1991-2007
 • Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos (vėliau – Vilniaus konservatorijos, Vilniaus kolegijos, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos) dėstytojas, mokytojas
Nuo 1993 iki dabar
 • Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas, solinio ir chorinio dainavimo skyriaus vedėjas (solinio ir chorinio dainavimo specializacijų kuratorius), mokytojas metodininkas, nuo 2002 – mokytojas ekspertas, mokyklos atestacijos komisijos sekretorius, dainavimo ir dirigavimo mokytojas, jaunių choro meno vadovas ir dirigentas
2005-2007; nuo 2009 iki dabar
 • Vilniaus miesto avivaldybės administracijos Švietimo departamento muzikos dalyko metodinės komisijos narys ir sekretorius, nuo 2009 m. – pirmininkas
Nuo 1997 iki dabar
 • Lietuvos muzikos ir meno mokyklų tarptautinių mokslinių praktinių konferencijų, konkursų, festivalių organizatorius ir koordinatorius, renginių informacinių ir konferencijų pranešimų leidinių sudarytojas, redaktorius