Algimantas Juozapavičius

apie NGI.LT PASLAUGAS VERSLUI
Kompiuterių gridas
tai naujos rūšies tinklai jungiantys kompiuterius, duomenų saugyklas, instrumentus ir daugybę įrenginių.
Pagal savo paskirtį, kompiuterių gridas yra:
 • Skaičiavimų (Computational) – prisijungiama prie galingų kompiuterinių resursų dominantiems uždaviniams spręsti;
 • Duomenų (Data) – naudojamas duomenų saugojimui;
 • Žinių (Knowledge) – gaunama susisteminta ir automatiškai tikslingai išrūšiuota informacija iš viso pasaulio;
 • Paslaugų (Service) – dirbama virtualiose organizacijose: laboratorijose, bibliotekose ir t.t.
2010 m. įkurta EGI.eu organizacija, kurios misija: vystyti ir palaikyti Europos grid infrastruktūrą bendradarbiaujant su Nacionalinėmis Grid struktūromis (NGI) tam, kad būtų garantuota ilgalaikė galimybė Europos mokslininkams ir jų partneriams naudotis e.infrastruktūra ir jos teikiamomis paslaugomis.
EGI.eu veikla:
 • Operavimas saugia integruota grid infrastruktūra, kurią sudaro pasiūlyti įvairių šalių resursai;
 • Paramos tyrėjams koordinavimas;
 • Darbas su programinės įrangos tiekėjais tam, kad būtų sukurti aukštos kokybės inovatyvūs IT įrankiai patenkinantys naudotojų poreikius;
 • EGI.eu vystymosi užtikrinimas koordinuojant ir dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose projektuose, kurie tobulintų Europos paskirstytų skaičiavimų tinklą (European Distributed Computing Infrastructures (DCIs).‏
Strateginiai tikslai - sukurti sistemą,
 • kuri atlieka autonominius skaičiavimus — kompiuterinė sistema pati save valdo;
 • kurioje įdiegtas Klientų aptarnavimo modelis – kliento-serveris “kreipiasi” dėl paslaugų, kurios yra skirstomos tarp paslaugos tiekėjų (serverių) ir paslaugos naudotojų (klientų);
 • kurioje galima atlikti grid skaičiavimus — paskirstytų ir lygiagrečių skaičiavimų forma, kai yra sukuriamas virtualus superkompiuteris susidedantis iš tarpusavyje susijusių kompiuterių esančių skirtingose geografinėse vietose tam, kad būtų kokybiškai ir greitai atlikti labai didelės apimties skaičiavimai;
 • kurioje yra duomenų apdorojimo kompiuteriai — galingi kompiuteriai, kuriuos naudoja organizacijos ypatingai didėlės apimties duomenų, tokių kaip gyventojų surašymas, pramonės ir darbuotojų statistika, įmonių resursų planavimas, tarptautiniai finansiniai pervedimai ir panašiai, apdorojimui;
 • kurioje yra Peer-to-peer “Lygus su lygiu” sistema – sukuriama paskirstytų kompiuterinių resursų sistema nereikalaujanti centrinio koordinavimo ir šios sistemos dalyviai tuo pačiu metu yra ir paslaugų teikėjai, ir paslaugų naudotojai.
GRID Lietuvoje
Lietuva yra EGI.eu narė. Nacionalinis šios veiklos atstovas yra Vilniaus universitetas.
Šiuo metu yra sukurtas, sėkmingai funkcionuoja ir toliau yra vystomas ir diegiamas Lietuvos lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e.paslaugų tinklas (NGI.LT), kuris turi virš 100 naudotojų, jungia apie 490 procesorių, suteikia naudotojams skaičiavimų ir e.paslaugų galimybes.
NGI.LT funkcionavimas apima:
 • Grid infrastruktūros ir e.paslaugų grid infrastruktūroje diegimą, palaikymą ir atnaujinimą;
 • Cloud computing (Debesijos) technologijų analizę, projektavimą, eksperimentinį diegimą;
 • Mokslo tyrimų ir mokslo plėtros darbų, reikalaujančių intensyvių skaičiavimų, mokymo uždavinių ir/arba e.paslaugų, naudojant grid technologijas, vystymą, aptarnavimą, naujų naudotojų paiešką, jų mokymą;
 • CA sukūrimą, įdiegimą ir jo palaikymą;
 • NGI.LT veiklos ir galimybių pateikimą visuomenei, potencialiems naudotojams, viešojo sektoriaus ir verslo struktūroms, potencialių naujų grid projektų analizę;
 • Bendradarbiavimą su slėniais, branduoliais, viešuoju sektoriumi.
Resursai
1. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (VU MIF) – 3 telkiniai.
I – Suse Linux, 64 Intel Itanium (ia64 architekturos) branduolių;
II – Scientific Linux, 144 AMD (i686) branduolių;
III – Scientific Linux, 32 Intel Xeon branduolių)
Telkinys - MIF Grid.

2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – 1 telkinys,
Linux, 12 procesorių
Telkinys - VGTU.

3. Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas (KTU ITPI) – 2 telkiniai.
I - 12 Intel procesorių tarnybinėms stotims;
II – Linux, 50 Intel procesorių.
Telkinys - ELEN Grid.

4. Kauno medicinos universiteto psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas (KMU PRI) – 1 telkinys.
Linux, 6 procesoriai
Telkinys - KMU PRI Cluster.

5. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas – 1 telkinys.
4 Itanium2 procesoriai, IA-64 architektūra, Linux
Telkinys -VU TFAI.

6. Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetas (VDU IF) – 1 telkinys.
10 procesorių, Linux
Telkinys - VDU IF.

7. Vilniaus universiteto Matematikos informatikos institutas (MII) – 1 telkinys.
6 procesoriai
Telkinys - Matematikos ir informatikos institutas.

8. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimo ir planavimo institutas (KU CORPI) – 1 telkinys.
4 Itanium2 procesoriai, IA-64 architektūra, Linux
Telkinys - BGM-CORPI KU.
Paslaugos verslui:
Suteikiami serveriai, pavyzdžiui e.parduotuvei, įmonės tinklalapiams, įmonės e.duomenų saugyklai ir panašiai;
Atliekami skaičiavimai ir rezultatų analizė pagal užsakovo poreikius;
Suteikiama galimybė naudotis kompiuterių programomis: Matlab, Matematika ir kitomis;
Teikiamos konsultacijos įvairiais klausimais susijusiais su programų ir grido naudojimu.
NGI.LT ateities uždaviniai:
 • Kurti, palaikyti ir vystyti e.infrastruktūrą: grid, Cloud computing (Debesijos), HPC, virtualius repozitoriumus, kitus duomenų rinkinius;
 • Teikti paslaugas akademinei visuomenei, viešajam ir verslo sektoriams, užsienio partneriams;
 • Teikti skaičiavimų resursus, modeliavimo paslaugas, virtualius repozitoriumus ir duomenų rinkinių saugojimą bei naudojimą;
 • Vienyti ir sinchronizuoti Lietuvos ir Europos institucijų turimos kompiuterinės įrangos administravimo, funkcionalumo ir kt. veiklas;
 • Įsisavinti ir naudoti technologijų naujoves ar naujas technologijas, dalyvaujant projektuose tokiuose kaip PRACE, EGI ir kt.;
 • Skatinti Lietuvos mokslininkų ir specialistų bendradarbiavimą su Europos mokslo centrais.
Kontaktai
doc. dr. Algimantas Juozapavičius
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto
prodekanas informacinėms technologijoms
Naugarduko g. 24, Vilnius LT-03225
E.paštas: algimantas.juozapavicius()mif.vu.lt
Tel.: 8 5 2687000, 8 5 2687010, 8 5 2687001
Faksas: 8 5 2687014