dr. Sauliaus Šukio asmeninė svetainė

Socialinių mokslų daktaras(edukologija, S 274), docentas
Lietuvos kūno kultūros akademijos Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros vedėjas
Kontaktai
Lietuvos kūno kultūros akademija
Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra
Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas, Lietuva
Tel. 8(37)302657
el. paštas: s.sukys()lkka.lt
Moksliniai interesai
Socialiniai, etiniai sporto aspektai.
Vaikų dorovinis ugdymas sportinėje veikloje.
Socialinių mokslų tyrimų metodologija.