Apie save
Gimiau 1968 metais Šiauliuose. Nuo 2003 metų nuolat gyvenu Vilniuje su žmona Lina ir vaikais Andriumi, Martynu ir Dovile
Išsilavinimas ir karjera
1986
baigiau Šiaulių 9 vidurinę mokyklą (dabar Ragainės pagrindinė)
1987-1989
Tarnyba kariuomenėje
1994
Fizikos magistras, Maskvos fizikos ir technikos institutas
1997
Fizikos daktaras, Maskvos fizikos ir technikos institutas
1997-1999
Vilniaus Universitetas, Mokslo darbuotojas
1999-2000
Podaktarinė stažuotė Salerno Universitete, Italijoje
2000-2003
Podaktarinė stažuotė Naujojo Pietų Velso Universitete, Australijoje
2003 - lig šiol
Vilniaus Universitetas, Taikomųjų mokslų instituto mokslo darbuotojas. Fizikos fakulteto, Puslaidininkių fizikos katedros dėstytojas.
Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose
2005-2007
Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas "Jonizuojančiai radiacijai jautrių ir atsparių medžiagų tyrimas ir modifikavimas"
2005-2006
Lietuvos kompiuterinių tinklų projektas "Lietuvos GRID- lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklas"
2007-2009
"Aukštųjų energijų spinduliuotės detektavimo ir radiacinių defektų inžinerijos technologijų vystymas"
2008 – lig šiol
Puslaidininkinių prietaisų modeliavimas CERN Centrines Europos Konsorciumui