Forthcoming events
We would be grateful if you would contact us about forthcoming events (not present in this list), which could be of interest to the broad Lithuanian scientific community. It would be nice if you would share links to the related documents and websites. To contact us please fill in this form. Or, if you have any comments about this section of website, you could email emilis@lms.lt.

2017

February

 • February 24 - 25

  įvyks tarptautinė konferencija „Periodontologijos aktualijos“.

   

 • February 24

  įvyks nacionalinė konferencija “Senyvo amžiaus žmonių kaulų lūžiai”.

 • February 28 - March 2

  Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre įvyks XII tarptautinė gyvybės mokslų konferencija „The Coins 2017“.

   

 • February 28

  17 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks Lietuvos mokslų akademijos nario prof. Zigmunto Kiaupos akademiniai skaitymai „Anekdotas istoriko darbe“.

   

March

May

April

June

 • June 1 - 2

  Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius) įvyks Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių terminologijos forumo II tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“.

 • June 1 - 3

  įvyks Šiaurės – Baltijos šalių kardiologų kongresas 2017.

 • June 2 - 3

  įvyks XXII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija – mokykla.

   

 • June 7 - 10

  įvyks XIV Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas.

   

 • June 8 - 10

  įvyks tarptautinis odontologijos studijų programas vykdančių universitetų asociacijos kongresas.

   

 • June 15 - 17

  įvyks tarptautinė konferencija „Tiriame žaidimą – iššūkiai ir galimybės“ (Researching Play – Challenges and Opportunities).

 • June 16 - 18

  įvyks XV nacionalinė Lietuvos neurologų vasaros mokykla.

   

 • June 16 - 17

  įvyks ERS (European Respiratory Society) Lietuvos narių asociacijos XI metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2017”.

   

 • June 19 - 21

  Latvijos universitete, Rygoje, įvyks Baltijos studijų konferencija „Baltijos šalims – 99: praeitis, dabartis ir ateitis“ (2017 Baltic Studies Conference: the Baltic states at 99: Past, Present and Future).

 • June 20 - 23

  Vilniaus universiteto Centriniuose rūmuose (Universiteto g. 3) įvyks XXIV tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija (24th International Conference on Noise and Fluctuations, ICNF 2017).

   

 • June 20 - 24

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks V tarptautinė konferencija „Žemės ūkis ir maistas“ (Agriculture & Food).

 • June 20 - 23

  įvyks XXIV tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija (24th International Conference on Noise and Fluctuations).

   

 • June 21

  įvyks mokslinė-praktinė konferencija „Žemdirbio vasara 2017: inovatyvios ūkininkavimo technologijos, užtikrinančios agroekosistemų tvarumą“.

 • June 23 - 27

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks XXVI tarptautinė konferencija „Ekologija ir sauga“ (Ecology & Safety).

 • June 26 - 30

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks XIX tarptautinė konferencija „Medžiagos, metodai ir technologijos“ (Materials, Methods & Technologies).

 • June 26 - 30

  Kaune įvyks XIII pasaulinis semiotikos kongresas.

 • June 27 - July 5

  įvyks XIV Europos teisės vasaros mokykla „Ar Europą dar galima išgelbėti? Laisvės, saugumo ir teisingumo buveinės ateitis“ (Peut-on sauver l’Europe? Le futur de l’espace de sécurité, de liberté et de justice / Ist Europa noch zu retten? Die Zukunft des Raumes der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts).

   

 • June 28 - 29

  įvyks tarptautinė konferencija „Totoriai XXI amžiuje. Istorija, kalba, kultūra. Nuo praeities į ateitį“.

   

 • June 28 - 30

  Poznanėje, Lenkijoje, įvyks XX tarptautinė verslo informacijos sistemų konferencija (20th International Conference on Business Information Systems, BIS 2017).

   

 • June 28 - 30

  Akademijoje, Kėdainių r., įvyks žemės ūkio ir technologijų paroda ,,Agrovizija“.

July

August

 • August 14 - 18

  įvyks vasaros mokykla Šiaurės ir Baltijos šalių doktorantams „Vartotojo įtrauktis ir etika socialinio darbo tyrimuose“ (User Involvement and Ethics in Social Work Research).

   

 • August 19 - 25

  Vroclave, Lenkijoje, įvyks Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) Pasaulinis bibliotekininkystės ir informacijos kongresas (IFLA World Library and Information Congress) bei 83 generalinė konferencija.

   

 • August 21 - 25

  įvyks tarptautinė konferencija „Pastarieji 60 matematinės skysčių mechanikos metų: ilgalaikiai uždaviniai ir naujos perspektyvos“ (The Last 60 Years of Mathematical Fluid Mechanics: Longstanding Problems and New Perspectives”.

 • August 23 - 26

  įvyks Europos burnos sveikatos asociacijos kongresas.

   

September

October

November

December

 • December 1

  įvyks nacionalinė konferencija „XXI a. technologijų vystymosi kryptys ir technologinio ugdymo(si) aktualijos“.

   

 • December 1

  įvyks nacionalinė konferencija „Lietuvos diplomatija ir diplomatai XV–XXI a.“ (III).

   

 • December 1 - 2

  įvyks tarptautinė konferencija „Karo atspindys literatūroje, kultūroje ir mene“ (A Reflection of War in Literature, Culture and Art).

 • December 2

  įvyks tarptautinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai. Bibliotekos – pajėgiausia šalies informacinė infrastruktūra: šiandien ir rytoj“.

   

 • December 8

  įvyks IX tarptautinė Lietuvos neuromokslų asociacijos mokslinė konferencija.

   

 • December 8

  įvyks nacionalinė konferencija „Dekoratyvinių augalų komponavimas ir pritaikymas želdynuose“.