Mokslininkų bei tyrėjų duomenų bazė
Jūs neprisijungęs kaip MTDB vartotojas
Vartotojo nuotrauka

Asmeninė informacija

Vardas: Karolis Rimtautas
Pavardė: Kašponis
Karolis Rimtautas Kašponis
Gimimo data: 1933-07-24
Elektroninis paštas:

Išsilavinimas

 • 1993 m.Lietuvos mokslo taryba - Mokslo daktaras. Nostrifikuotas mokslo laipsnis.
 • 1981 m.Lietuvos muzikos ir teatro akademija (buv. Lietuvos TSR valstybinė konservatorija) - Mokslo daktaras (Menotyra). Suteikta už menotyros mokslų kandidato disertaciją.
 • 1962 m.Lietuvos muzikos ir teatro akademija (buv. Lietuvos TSR valstybinė konservatorija) - Kitas (Menotyra). Diplomas su pagyrimu, pripažinta choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo, chorinio dainavimo dėstytojo ir muzikinio auklėjimo metodisto kvalifikacija.
 • 1956 m.Vilniaus universitetas (buv. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas) - Kitas (Ekonomika). Aukštojo mokslo diplomas, pripažinta ekonimisto kvalifikacija.
 • 1956 m.Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konseratorija (buv. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykla) - Kitas (Menotyra). Baigtas visas šios mokyklos kompozicijos specialybės kursas, pripažinta vaikų muzikos mokyklos muzikinių teoretinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis

1965 - 1996 m.Lietuvos muzikos ir teatro akademija Choro dirigavimo katedra (Gedimino pr. 42, Vilnius) - profesorius, atsistatydinęs nuo 1996 m.

Mokslinė informacija

Mokslinių tyrimų interesai:
 • tarpdisciplininė muzikologija
 • muzikos semiotika
 • intelektualiųjų ir estetinių ženklų genezė A. J. Greimo biografijoje
Publikacijų sąrašas: Parsisiųsti

Dalyvavimas mokslinių organizacijų veikloje

Lietuvos mokslininkų sąjungos narys(-ė).
Užsienio ir tarptautinės mokslininkų organizacijos:
 • ICMS (International Congress on Musical Signification) projekto narys (1994)
 • LMS Tarpdisciplininės muzikologijos grupės pirmininkas (2011)

Kiti pasiekimai

 • Parodos
 • Algirdo Juliaus Greimo gyvenimo periodo Lietuvoje studijas pradėjau 2001 metais Tarptautinio semiotikos studijų instituto Imatroje, Suomijoje vadovo – Greimo mokinio – E. Tarasčio(Tarasti) prašymu. Nutarėme pirmiausia parengti dukumentinę ekspoziciją-stendinį pranešimą "Algirdo Greimo vaikystė". Šią ekspoziciją demonstravome tarptautiniuose kongresuose, vietose, susijusiose su mokslininko gyvenimu ir veikla, įamžinant jo vardą. Parodų metu vyko nedidelės konferencijos, pašnekesiai, popietės, skirtos Greimui. Buvo parengti informaciniai leidinėliai lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Ekspozicijos - stendinio pranešimo parengimui ir parodų organizavimui buvo išleistos nemažos lėšos, kurias teikė LR Kultūros ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija, Tarptautinė semiotikos studijų asociacija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. Jos nariai prof. dr. Darius Kučinskas ir doc. Romaldas Misiukevičius - ekspozicijos kuratoriai - atliko didelį organizacinį darbą.

Gyvenimo aprašymas