Paremkite LMS

Lietuvos mokslininkų sąjungos, kuriančios geresnes galimybes dirbti mokslinį darbą Lietuvoje, rėmėju gali tapti kiekvienas. Rėmimo būdai taip pat gali būti patys įvairiausi. Vienas iš jų – atlikti bankinį pavedimą į LMS sąskaitą. Gavėjas – Lietuvos mokslininkų sąjunga; sąskaitos Nr.: LT707300010002449695. Mokėjimo paskirtis – Parama. Jei mokate nario mokestį (3 eurai), mokėjimo paskirtis – Nario mokestis.

 

Kitas būdas – paskirti 2 procentus savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Kodėl naudinga ir prasminga tai daryti?

Jūs paskirtumėte savo jau sumokėtų pajamų mokesčių dalį organizacijai, kuri siekia sudaryti geresnes kūrybines sąlygas mokslininkams mūsų šalyje. Ji pirmoji kelia reikalavimus valstybinėms institucijoms užtikrinti tinkamą mokslininkų darbo užmokesčio finansavimą. Jei dirbate mokslinį darbą, tačiau dar nepriklausote LMS, kviečiame Jus užpildyti LMS nario anketą. Pristatę ar nusiuntę atspausdintą ir pasirašytą anketą į LMS būstinę arba failą (.doc, .pdf, .odt…) su savo parašu nusiuntę mums el. paštu , tapsite LMS nariu.
Prašymą paskirti iki 2 % savo sumokėto GPM iki gegužės 1 d. galite pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) nustatyta tvarka pagal šias taisykles (pateiktą prašymą galima tikslinti iki rugpjūčio 20 dienos). Taip Jūs taptumėte mūsų rėmėju, patys nieko neprarasdami. Tai galite padaryti, jei esate:

– dirbę pagal darbo sutartis,

– gavę pajamų iš verslo, kūrybos (autorinių sutarčių, honorarų), sporto ar atlikėjų veiklos, o taip pat individualios veiklos,

– gavę turto pajamų (iš patalpų, automobilių nuomos, dividendų ir kt.).

Tai galite atlikti dviem būdais:

1. Pateikdami tiesiogiai, kaip aprašyta čia, arba nusiųsdami į VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, ranka užpildytą ir pasirašytą (popierinį) prašymą. Jei teikiate ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją, abu dokumentus pateikite kartu.

2. Pateikdami prašymą elektroniniu būdu. Jei su kuriuo nors banku esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pateikti prašymą, pasinaudodami elektronine deklaravimo sistema (EDS).

Toliau pateikiame išsamų aprašymą, kaip pateikti prašymą vienu ir kitu būdu. Iš pirmo žvilgsnio elektroninė procedūra atrodo ilgesnė, tačiau ją sudaro įprasti veiksmai. Kai kuriuos tereiks atlikti tik vieną kartą (jeigu jau esate EDS vartotojas, visai nereiks). Jei naudojatės elektroninėmis banko paslaugomis, tikrai verta pasinaudoti EDS. Jei el. bankininkyste nesinaudojate, galite sudaryti raštišką deklaracijų teikimo el. būdu sutartį VMI aptarnavimo skyriuje.

Atkreipiame dėmesį, jog tam, kad Jūsų prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį būtų įvykdytas, iki gegužės 1 d. Jūs turite pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (jei privalote ją pateikti). Pajamų mokesčio deklaracijos formas galite rasti čia, laukelyje „Mokestis“ pasirinkę „Gyventojų pajamų mokestis“ . Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą galite rasti čia.

Popierinio prašymo teikimas

Atsispausdinkite ir užpildykite PDF pavidalo formą. Pildyti reikia DIDŽIOSIOMIS raidėmis, juodu arba tamsiai mėlynu rašalu, kiekvieną raidę/skaitmenį įrašant jam skirtame langelyje. Skyrybos ženklus, jei jų būtų, irgi reikia rašyti atskiruose langeliuose.

1 laukelyje įrašykite savo asmens kodą; 2 laukelyje – laidinio ar mobiliojo telefono kodą ir numerį. Jei telefono numeris registruotas užsienio valstybėje, prieš skaitmenis įrašykite ženklą „+“; 3V laukelyje – vardą (vardus). Jei visi vardai netelpa, įrašykite pirmąjį; 3P laukelyje įrašykite pavardę. Jei visos pavardės netelpa, įrašykite pirmąją; jei nesate VMI elektroninio deklaravimo sistemos vartotojas, užpildykite 4 laukelį, jame įrašydami adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimus), kuriuo pageidaujate gauti korespondenciją; 5 laukelyje įrašykite mokestinį laikotarpį (2016); 6S laukelyje įrašykite ženklą „X“; jei remsite dar ir politines partijas, ženklą „X“ įrašykite ir 7S laukelyje.

Dabar užpildykite pirmąją gavėjų sąrašo eilutę. E1 laukelyje įrašykite skaičių „2“; E2 laukelyje įrašykite LMS kodą 111959769; E3 laukelį palikite tuščią; E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais. Jei kitų vienetų, turinčių teisę gauti paramą, remti neketinate, šiame laukelyje įrašykite skaičių „2,00“, o tolesnes eilutes palikite tuščias; jei ketinate LMS remti ilgiau nei vienerius metus, E5 laukelyje įrašykite laikotarpio pabaigos metus (įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje). Taip pasielgus, kitais metais prašymo teikti nebereikės.

Jei ketinate remti daugiau gavėjų, užpildykite jiems skirtas eilutes. Jei remiate politinę partiją, E1 laukelyje įrašykite skaičių „1“, o jei vienetą, turintį teisę gauti paramą – skaičių „2“. Politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi viršyti 1 procento, o vienetams, turintiems teisę gauti paramą, skiriama pajamų mokesčio dalis neturi viršyti 2 procentų, taigi iš viso galite skirti pajamų mokesčio 3 procentų dalį. Jei visi gavėjai viename lape netilpo, užpildykite vieną ar daugiau papildomų lapų, o pagrindinio lapo 8 laukelyje įrašykite papildomų lapų skaičių.

Pagrindinio lapo apačioje, laukelyje „Asmuo, pateikęs prašymą“, pasirašykite bei įrašykite savo vardą ir pavardę. VMI patvirtinta pildymo instrukcija yra čia. Teisingai užpildytos anketos pavyzdį galite rasti čia.

Užpildytą ir pasirašytą prašymą pateikite VMI aptarnavimo skyriui kaip jau nurodyta.

 

Prašymo teikimas elektroniniu būdu

Patogiausia prašymą sudaryti ir pateikti tiesiog VMI svetainėje, nenaudojant jokios papildomos programos. Apsilankykite VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) prisijungimo puslapyje ir pasirinkite prisijungimo būdą, pvz., per savo banką ir pasirinkite VMI deklaracijos. Jei sistema siūlytų, patvirtinkite atnaujintą (ar sudarykite naują, jei jungiatės pirmąsyk) elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Baigę uždarykite sutarties langą. Jei sistema siūlytų atnaujinti kontaktinius duomenis bei nustatymus, padarykite tai. Tuomet lango dešinėje paspauskite „Paramos skyrimas“. Jei paramos prašymą jau esate teikęs anksčiau, atsivėrusio lango apačioje, lentelėje „Pateikti prašymai“ rasite anksčiau pateiktus prašymus. Pasirinkite paskutinįjį, jo eilutėje paspausdami gaublį stulpelyje „Pildyti dokumentą šio pagrindu“. Jei E2 laukelyje yra LMS kodas 111959769, o E5 laukelyje esate nurodę laikotarpio pabaigą, ne ankstesnę kaip 2016 m., tai naujo prašymo galite ir neteikti – nurodyto dydžio parama bus apskaičiuota ir pervesta ir nuo 2016 m. sumokėto GPM. Tačiau jei pagal ankstesnį prašymą parama LMS šiais metais nebūtų pervedama, tikimės, jog pateiksite naują prašymą. Pele spustelkite 5 laukelį, kad atsirastų metai (2016). Įsitikinę, kad 6S laukelis pažymėtas, E1 laukelyje įrašykite „2″, o į E2 laukelį įkelkite LMS kodą 111959769. Jei remiate ir kitus paramos gavėjus ar partijas, užpildykite ir jiems skirtus laukelius kaip jau nurodyta skyrelyje „Popierinio prašymo teikimas“. Formos įrankių juostoje viršuje paspauskite raudoną šauktuką ir įsitikinkite, kad neliko neužpildytų laukelių ar kitų akivaizdžių klaidų. Jei būtų rasta klaidų, pele paspaudę lango apačioje atsiradusį klaidos aprašymą, būsite nukreipti į neužpildytą ar neteisingai užpildytą laukelį. Galiausiai įrankių juostoje, dešiniau, paspauskite „Pateikti“. Jei iki rugpjūčio 20 d. nutartumėte prašymą pakeisti, jį galite tuo pačiu būdu pataisyti ir vėl pateikti.

Jei paramos prašymo dar nesate teikę, lentelę „Pateikti prašymai“ rasite tuščią. Tuomet aukščiau, lentelėje „Forma pildymui“ raskite formą FR0512 v.3 ir toje eilutėje, stulpelyje „Forma elektroniniam pildymui“ paspauskite gaublį. Atsivėrusią formą papildę trūkstamais Jūsų asmens duomenimis, užpildykite ją kaip pasakyta apie prašymo pildymą jau pateikto pagrindu, patikrinkite ir pateikite.

Galimas ir kitas el. prašymo pateikimo būdas – paspaudus ženklelį, esantį atitinkamoje eilutėje dešiniau už gaublį, atsisiųsti formą .mxfd kartu su duomenų byla .ffdata, kur bus įrašytas Jūsų vardas ir pavardė. Duomenų bylą reiktų baigti pildyti naudojantis nemokama programa „ABBYY eFormFiller“ ir galiausiai EDS puslapio kairėje viršuje paspaudus „Persiųsti failą“ pateikti. Tačiau tai būtų kur kas ilgesnis kelias.

Jei kiltų klausimų, parašykite mums.
Paramos gavėjus, kuriems galima skirti savo pajamų mokesčio dalį, galite rasti šiame VMI svetainės puslapyje.

Ačiū Jums!