Curriculum Vitae
ULOZAS RIČARDAS VIKTORAS (g.1943 04 10, Kaune), dr. (technologijos m.), ŠU Mechanikos inžinerijos katedros profesorius, Tėvynės sąjungos narys. Žmona Gailutė (g.1950), dr., KTU Fizikinės chemijos k-dros doc.
Vaikai: Ričardas (g.1971), Dovilė (g.1981), Paulius (g.1987), Gailutė (g.1990).
Mokymasis: 1957–1961 - Medžio apdirbimo technikume (stalystės ir baldų gamybos techniko technologo spec.), 1961–1969 studijavo KPI (inž. mechaniko spec.).
Darbinė veikla: 1961–1963 - Pravieniškių pataisos darbų kolonijos baldų kombinato meistras, 1963 - Kauno šlifavimo staklių g-klos "Neris" mechaninio cecho tekintojas, 1963–1965 - KPI Mašinų gamybos fak. Mašinų gamybos technologijos k-dros vyr. labor., 1966 - Kauno kultūrinių prekių g-klos "Aidas" inž. technologas, 1966–1968 - Kauno automatizacijos priemonių eksperimentinės g-klos surinkimo cecho inž. technologas, 1968–1970 - Kauno laivų mechanizmų g-klos "Pergalė" 2-ojo cecho vyr. inž., 1970–1974 - KPI moksl. tyrimų sektoriaus "Vibrotechnikos" l-jos (moksl.tyrimų centro"Vibrotechnika") vyr. inž., 1974–1982 - vyresn. mokslo darb., 1982–1983 - KPI Šiaulių vakariniame fak. e. doc. p., 1983–1989 - Mechaninės technologijos k-dros ved., 1983–1998 - doc., 1998–2002 - ŠU Mechaninės technologijos (Mechanikos inžinerijos) k-dros doc., nuo 2002 - profesorius.
Apgynė technikos m. dr. disert. "Aukštojo dažnio vibracijų rolamaito mechanizmų kūrimas ir tyrimas" (1979).
Suteikti: Vyresniojo mokslinio bendradarbio pagal specialybę „Mašinų mechanizmų ir automatinių linijų teorija“(1982), doc. (1986), prof. (2004) vardai.
Moksl. tyrimų sritys: robototechnika, vibrotechnika, originalių rolamaitinių mechanizmų kūrimas.
Monografijų "Rolamaito tipo mechanizmai su vibroelementais" (rusų k., 1980, deponuota LIMTI), "Rolamaito tipo mechanizmų struktūros įtaka kinematiniam tikslumui (rusų k., 1986, deponuota LIMTI), "Rolamaito tipo mechanizmai" (rusų k., 1990); mokomųjų knygų ir "Tarybų Lietuvos enciklopedijos" (IX t.) bendraaut., 82 išradimų aut. ar bendraaut.
Apdovanotas Sąjunginės išradėjų ir racionalizatorių d-jos LTSR paskatinamąja premija (1978), šios d-jos Kauno t-bos prezidiumo garbės raštu (1981), TSRS LŪPP bronzos medaliu (1984), LR ŠMM padėkos raštu (2003).
Dalyvavo kuriant Lietuvos mokslininkų sąjungą ir buvo išrinktas pirmosios tarybos nariu. Buvo "Žinijos" d-jos, KTU Šiaulių politechnikos fak., ŠU Technologijos fak. moksl. t-bos nariu. Dalyvavo Sąjūdžio veikloje.