Romualdo Malinausko svetainė

Prof. Romualdas  Malinauskas
Mokslo sritis
Socialiniai mokslai, edukologija
Trumpai apie save
Lietuvos kūno kultūros akademijos Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros profesorius socialinių mokslų daktaras.

1984 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos, 1994 m. – Filosofijos fakultetą. Nuo 1994 m. dirbo LKKA Pedagogikos ir psichologijos katedros vyr. dėstytoju, docentu (nuo 2000 m.). Nuo 2003 m. dirba profesoriumi. Nuo 1997 m. – Sporto pedagogikos ir psichologijos katedros, nuo 2008 m. – Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėjas.

1999 m. LKKA apgynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro disertaciją Pedagogų socialinio rengimo ypatumai. 2006 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos sporto psichologijos asociacijos narys, žurnalų Sporto mokslas ir Mokslas ir edukaciniai procesai redaktorių kolegijų narys.

Mokslinių tyrimų sritis – socialinio ugdymo ir psichologijos rengimo technologijos.

Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių ir metodinių straipsnių, iš kurių daugiau nei 10 – recenzuojamuose tarptautiniuose žurnaluose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą. Svarbiausi leidiniai: Sporto psichologijos pagrindai (2003), Moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas (2004), Taikomoji sporto psichologija (2010), monografija Sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo ypatumai (2006), monografija Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai (2011).

Publikacijos
ISI publikacijos
1. Malinauskas, Romualdas, Šniras, Šarūnas; Moral skills of schoolchildren / Sarunas Sniras, Romualdas Malinauskas // Social Behavior and Personality. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. 2005, vol. 33, no. 4, p. 383-389. [ISI Web of Science; MEDLINE; ProQuest.; PsycINFO; Academic Search Premier / EBSCO; 0,500].
2. Malinauskas, Romualdas. Мотивация студентов разных периодов обучения / Р.К. Малинаускас // Социологические исследования. Москва : Наука. ISSN 0132-1625. 2005, No. 2, p. 134-138. [ISI Web of Science; 1,000].
3. Malinauskas, Romualdas. Динамика ценностных ориентаций Литовских студентов // Социологические исследования. Москва : Наука. ISSN 0132-1625. 2006, № 11, p. 146-150. [ISI Web of Science; 1,000].
4. Malinauskas, Romualdas; Gudonis, Vytautas; Šniras, Šarūnas. Динамика социально-психологической компетентности студентов педагогических вузов // Психологический журнал. Москва : Наука. ISSN 0205-9592. 2007, Т. 28, № 4, p. 45-51. [ISI Web of Science; 0,333].
5. Malinauskas, Romualdas. College athletes' perceptions of social support provided by their coach before injury and after it // The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. 2008, vol. 48, no.1, p. 107-112. [ISI Web of Science; 1,000].
6. Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Состояние психического здоровья юных спортсменов и юношей, не занимающихся спортом // Здравоохранение. Минск : Издательство "Белоруский дом печати". ISSN 1027-7218. 2008, № 1, p. 15-17. [ISI Master Journal List; 0,500].
7. Malinauskienė, Vilija; Leišytė, Palmira; Malinauskas, Romualdas. Psychosocial job characteristics, social support, and sense of coherence as determinants of mental health among nurses // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, T. 45, Nr. 11, p. 910-917. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); DOAJ; IndexCopernicus; MEDLINE; 0,333].
8. Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Dumčienė, Audronė. Burnout and perceived stress among university coaches in Lithuania // Journal of Occupational Health. Topkyo : Japan Society for Occupational Health. ISSN 1341-9145. 2010, vol. 52, no. 5, p. 302-307. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); 0,333].
9. Malinauskas, Romualdas. The association between perceived social support, stress and life-satisfaction among injured college athletes // Social Behavior and Personality. : An International Journal. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. 2010, vol. 38, no. 6, p. 741-752. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); 1,000].
Monografijos
1. Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai. Monografija. Kaunas, 2011. 242 p.
2. Sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo ypatumai. Monografija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2006. 186 p.
Kitos publikacijos
1. Malinauskas, Romualdas; Černiauskas, Eivinas. Lietuvos studentų krepšinio lygos krepšininkų ir krepšininkių emocinės būsenos prieš pasunkintas pratybas ir po jų // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. 2010, t. 20, Nr.3 (69), p. 3135-3138. [IndexCopernicus; 0,500].
2. Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Skirtingos lyties 14-16 metų mokinių psichikos sveikatos ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. 2010, t. 20, Nr.3 (69), p. 3157-3159. [IndexCopernicus; 0,500].
3. Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Skirtingos lyties 14-16 metų mokinių suvokto streso ir depresyvumo ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. 2010, t. 20, Nr.3 (69), p. 3151-3153. [IndexCopernicus; 0,500].
4. Malinauskas, Romualdas; Bukauskas, G.. Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 2(77), p. 49-54. [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IndexCopernicus; SportDiscus with Full Text (EBSCO); 0,500].
5. Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Особенности психической надежности баскетболистов различной квалификации // Физическое воспитание студентов. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 2075-5279. 2010, № 1, p. 80-82. [IndexCopernicus; 0,500].
6. Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Психическое здороье студентов педагогических вузов // Физическое воспитание студентов. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 2075-5279. 2010, № 3, p. 45-47. [IndexCopernicus; 0,500].
7. Malinauskas, Romualdas. Социально-психологическая адаптация учащихся среднего школьного возраста на уроках физической культуры // Молода спортивна наука Украïни=Young Sport Science of Ukraine : Збiрник наукових праць. Львiв : Львiвський державний унверситет фiзичноï культури. ISSN 1996-1448. 2010, no. 2, p. 147-150. [IndexCopernicus; 1,000].
[Indėlis grupėje: 30,148]
8. Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Bendrojo lavinimo ir jaunimo mokyklų mokinių socialinių įgūdžių raiška // Mokslas ir edukaciniai procesai=Science and Processes of Education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2009, Nr. 1(7), p. 94-102. [IndexCopernicus; 0,500].
9. Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Būsimųjų sporto pedagogų dorovinių bruožų vertinimas socialinio rengimo kontekste // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2009, Nr. 13(2), p. 82-92. [IndexCopernicus; 0,500].
10. Malinauskas, Romualdas; Černiauskas, Eivinas; Šniras, Šarūnas. Lietuvos studentų krepšinio lygos krepšininkų ir krepšininkių emocinių būsenų raiška // Mokslas ir edukaciniai procesai=Science and Processes of Education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2009, Nr. 3(9), p. 99-106. [IndexCopernicus; 0,333].
11. Malinauskas, Romualdas. Lietuvos studentų krepšinio lygos krepšininkų pasitikėjimas savimi ir jo šaltiniai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2009, Nr. 4(58), p. 69-73. [IndexCopernicus; SPOLIT; 1,000].
12. Dumčienė, Audronė; Sipavičienė, Saulė; Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Ramanauskienė, Irina. Paauglių agresyvaus elgesio sąsajos su fiziniu aktyvumu // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr.6 (66), p. 2718-2721. [IndexCopernicus; 0,200].
13. Dumčienė, Audronė; Sipavičienė, Saulė; Malinauskas, Romualdas; Ramanauskienė, Irina. Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių psichoemocinės savijautos aspektai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr.1 (61), p. 2722-2725. [IndexCopernicus; 0,250].
14. Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas. Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija per kūno kultūros pamokas // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2009, Nr. 1(22), p. 114-117. [Index Copernicus; CEEOL; 0,500].
15. Klizas, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija lyties aspektu // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr.1 (61), 2158-2161 p. [Index Copernicus; 0,333].
16. Klizas, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Ramanauskienė, Irina. Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinės adaptacijos ir nerimo sąsajos su lytimi // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2009, nr. 4(47), p. 115-121. [IndexCopernicus; 0,250].
17. Malinauskas, Romualdas. Особенности формирования психологических навыков в студенческой ко- mанде по баскетболу // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 1993-4335. 2009, № 2, p. 73- 81. [Index Copernicus; 1,000].
18. Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų sporto pedagogų empatija: empirino tyrimo rezultatai // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2008, Nr. 11(2), p. 46-56. [IndexCopernicus; 1,000].
19. Malinauskas, Romualdas. Krepšinį žaidžiančių studentų sportinės veiklos motyvacija // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 4(71), p. 57-62. [Index Copernicus; SPORTDiscus (EBSCO); 1,000].
20. Malinauskas, Romualdas; Stočkus, Andrius. Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių profesinis perdegimas // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr.4(54), p. 17-21. [Index Copernicus; SPOLIT.; 0,500].
21. Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Psichologinio rengimo programos poveikis didelio meistriškumo krepšininkų psichologiniams įgūdžiams // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 2(52), p. 6-11. [Index Copernicus; SPOLIT.; 0,500].
22. Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Dumčienė, Audronė; Šniras, Šarūnas. Rizikos grupės vaikų esminiai socialiniai įgūdžiai ir vidinė darna // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.5 (59), p. 1935-1938. [Index Copernicus; 0,250].
23. Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Šniras, Šarūnas; Vyšniauskytė Rimkienė, Jorūnė; Malinauskienė, Vilija. Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai ir vidinė darna // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.3 (57), p. 1658-1661. [Index Copernicus; 0,200].
24. Malinauskas, Romualdas. Sportuojančių Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų vertybės // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 3(53), p. 31-35. [Index Copernicus; SPOLIT.; 1,000].
25. Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Vaikų globos namų ugdytinių psichikos sveikatos ir savijautos ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.3 (57), p. 1701-1703. [Index Copernicus; 0,500].
26. Malinauskienė, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Vaikų globos namų ugdytinių vidinė darna ir psichikos sveikata // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.5 (59), p. 1917-1920. [Index Copernicus; 0,500].
27. Dumčienė, Audronė; Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Šniras, Šarūnas. Vaikų socializacijos centrų ugdytinių socialinių įgūdžių raiška // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.5 (59), p. 1948-1950. [Index Copernicus; 0,250].
28. Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Šniras, Šarūnas. Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 2(69), p. 52-56. [Index Copernicus; SPORTDiscus; 0,333].
29. Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов педагогических вузов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 1993-4335. 2008, № 4, p. 97-104. [Index Copernicus; 1,000].
30. Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų perdegimo ypatumai // Ugdymo psichologija. Vilnius : VPU. ISSN 1392-639X. 2008, Nr. 19, p. 68-73. [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); MLA; Education Research Complete (EBSCO); TOC Premier; 1,000].
31. Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Sportuojančių jaunuolių psichikos sveikata ir vidinė darna // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3 (50), p. 936-938. [Index Copernicus; 0,500].
32. Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Dumčienė, Audronė; Dumbliauskas, Almantas; Šeščilienė, Ina-Marija; Šniras, Šarūnas. Sportuojančių moksleivių psichikos sveikatos ugdymo, taikant psichologinio poveikio priemones, ypatumai // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2007, nr. 1(36), p. 40-45. [Index Copernicus; 0,167].
33. Dumčienė, Audronė; Malinauskas, Romualdas; Sipavičienė, Saulė; Klizas, Šarūnas. Sportuojančių paauglių psichoemocinės savijautos ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3 (50), p. 987-990. [Index Copernicus; 0,250].
34. Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams socialiniams įgūdžiams // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2006, T. 17, p. 111-121. [MLA International Bibliography; CEEOL; Current Abstracts (EBSCO); Education Research Complete (EBSCO); Education Research Index (EBSCO); Toc Premier (EBSCO); 0,500].
35. Gulbinskienė, Vaida; Malinauskas, Romualdas; Skarbalius, Antanas. Šaulių psichinio parengtumo įvertinimas // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 2(48), p. 27-30. [Index Copernicus; SPOLIT.; 0,333].
36. Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų sporto pedagogų antropocentrinių ir egzistencinių vertybių dinamika // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2007, Nr. 8, p. 91-101. [Index Copernicus; 1,000].
37. Malinauskas, Romualdas. Jaunių (17–18 metų) krepšininkų ir futbolininkų bendrasis ir fizinis savaveiksmingumas: empirinio tyrimo rezultatai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 2(48), p. 55-61. [Index Copernicus; SPOLIT.; 1,000].
38. Dumčienė, Audronė; Malinauskas, Romualdas; Sipavičienė, Saulė; Klizas, Šarūnas. Moksleivių sveikatinimo per kūno kultūros pamokas aspektai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3 (50), p. 939-941. [Index Copernicus; 0,250].
39. Batutis, Olegas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. 14-16 metų moksleivių fizinės saviugdos ir psichikos sveikatos sąsaja // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3 (50), p. 924-927. [Index Copernicus; 0,333].
40. Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Jaunųjų krepšininkų varžybinių psichologinių įgūdžių lygio kaita dėl ugdymo programos poveikio // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2006, Nr. 2(44), p. 31-36. [Index Copernicus; 0,500].
41. Malinauskas, Romualdas; Dumbliauskas, Almantas. Krepšininkų (jaunučių) valios savybės // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2006, Nr. 4(63), p. 69-75. [Index Copernicus; SPORTDiscus; 0,500].
42. Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių raiška // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2006, Nr. 4(63), p. 111-117. [Index Copernicus; SPORTDiscus; 0,500].
43. Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Jaščaninas, Jonas; Sipavičienė, Saulė. Peculiarities of mental health of adolescents involved in sports // Antropomotoryka. Krakow : Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. ISSN 0860 - 9853. 2006, vol. 16, no. 35, p. 27-32. [Index Copernicus; 0,250].
44. Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų parengtis socialinių vaidmenų atlikimui // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2005, Nr. 4, p. 64-70. [Index Copernicus; 1,000].
45. Malinauskas, Romualdas; Bukauskas, Gintaras; Ivaškienė, Vida. Trenerio bendravimo su sportininkais ypatumai (15-18 metų krepšininkų ir imtynininkų akimis) // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2006, Nr. 1(43), p. 19-23. [Index Copernicus; 0,333].
Dalyvavimas konferencijose
1. Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Морально-этические навыки юных баскетболистов // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте=Sports in Physical training, recreation and sports : материалы IV Международной научно-практической конференции, Смоленск, Россия, 24-28 декабря 2005 г. Смоленск : Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 2006. p. 208-210. [0,500].
2. Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Социальная готовность студентов к педагогической деятельности // Актуальные проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи Сибирского региона : материалы мждународной научно-практической конференции, Иркутск, 18-23 июня 2006 г. Иркутск : Иркутский государственный университет, 2006. ISBN 5861491291. p. 49-50. [0,500].
3. Batutis, Olegas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. 14-16 metų moksleivių fizinės saviugdos ir psichikos sveikatos sąsaja // Physical Culture and Sport in Universities : International Conference, Palanga, Lithuania, 26 May 2007. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252559. p. 32-35. [0,333].
4. Malinauskas, Romualdas; Dumbliauskas, Almantas; Klizas, Šarūnas; Motiejūnas, Florijonas. Sportuojančių LKKA studentų savikontrolė ir vidinė darna // Physical Culture and Sport in Universities : International Conference, Palanga, Lithuania, 26 May 2007. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252559. p. 234-237. [0,250].
5. Malinauskas, Romualdas; Ivaškienė, Vida; Šeščilienė, Ina-Marija; Tilindienė, Ilona. Sportuojančių LKKA studentų vertybės // Physical Culture and Sport in Universities : International Conference, Palanga, Lithuania, 26 May 2007. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252559. p. 239-243. [0,250].
6. Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы Х Всероссийской научно-практической конференции,Томск, Россия, 29-30 марта 2007 г. Томск : Издательство ТГПУ, 2007. p. 69-72. [1,000].
7. Malinauskas, Romualdas. Sportuojančių ir nesportuojančių studentų požiūris į agresiją ir jų agresijos lygis // Kūno kultūra ir sportas universitete-2008=Physical Culture and Sport in Universities 2008 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955255093. p. 163-165. [1,000].
8. Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Šniras, Šarūnas. Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu // Kūno kultūra ir sportas universitete-2008=Physical Culture and Sport in Universities 2008 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955255093. p. 166-168. [0,333].
9. Malinauskas, Romualdas. Доминирующие мотивы к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Современные технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в системе образования : материалы VII международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию факультета физической культуры и спорта, Калининград, Россия, 23-25 октября 2008 г. / Рoссийский государственный университет им. И. Канта. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. ISBN 9785888749203. p. 87-90. [1,000].
10. Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и теории спорта (научно-педагогическая школа А.А. Гужаловского) : материалы Международной научно-методической конференции, Минск, Республика Беларусь, 10-11 апреля 2008 г. Минск : БГУФК, 2008. p. 88-90. [1,000].
11. Malinauskas, Romualdas; Liaugminas, Adolfas; Zuoza, Aurelijus- Kazys. Особенности социально-психологической компетенции баскетболистов и легкоатлетов // Инновационные подходы в организации и содержании образовательного процесса в спортивной и оздоровительной деятельности : материалы Российской научно-методической конференции, Уфа, Россия, 7-8 февраля 2008 г. Уфа : Уфимский государственный авиационный университет, 2008. ISBN 9785869117502. p. 198-200. [0,333].
12. Malinauskas, Romualdas. Социальная готовность студентов к педагогической деятельности // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М.Е.Кобринского) : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, Республика Беларусь, 14 мая 2008 г. Минск : БГУФК, 2008, Часть 1. ISBN 9789856827887. p. 251-253. [1,000].
13. Malinauskas, Romualdas. Социально-психологическая адаптация баскетболистов и легкоатлетов // Международная научно-практическая конференция <<Рудиковские чтения>> : труды участников, Ростов-на-Дону, Россия, 3-5 июня 2008 г. Ростов-на-Дону : ИПО ПИ ЮФУ, 2008. p. 37-40. [1,000].
14. Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Šniras, Šarūnas. Социально-психологическая адаптация учащихся средних классов на уроках физической культуры // Современные технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в системе образования : материалы VII международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию факультета физической культуры и спорта, Калининград, Россия, 23-25 октября 2008 г. / Рoссийский государственный университет им. И. Канта. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. ISBN 9785888749203. p. 90-93. [0,333].
15. Malinauskas, Romualdas. Ценностные ориентации более и менее одаренных студентов - будущих специалистов по физической культуре // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Томск, 27-28 марта 2008 г. Томск : Издательство ТГПУ, 2008. p. 32-34. [1,000].
16. Malinauskas, Romualdas; Gricienė, Vida; Motiejūnas, Florijonas; Šniras, Šarūnas. Rizikos grupės vaikų vidinė darna // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos programa ir medžiaga (mokslinių straipsnių rinktinė), Klaipėda, 2009 m. kovo 20 d. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955184089. p. 97-98. [0,250].
17. Malinauskas, Romualdas. Анализ доминирующих мотивов представителей вузовского танцевального спорта // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, Беларусь, 8-10 апреля 2009 г. Т. 3. Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоровления нации. Часть 1. Минск : БГУФК, 2009. ISBN 9789856902461. p. 218-221. [1,000].
18. Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов педагогических вузов // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : V международная электронная научная конференция, Харьков-Белгород-Красноярск, Россия, 21 апреля 2009 г. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств, 2009. p. 110-112. [1,000].
19. Malinauskas, Romualdas. Особенности мотивации к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: XII Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию образования факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета. Т. 1. Томск, 28-29 апреля 2009 г. Томск : Издательство ТГПУ, 2009. ISBN 978-5-89428-327-2. p. 219-221. [1,000].
20. Malinauskas, Romualdas. Особенности формирования психологических навыков в студенческой команде по баскетболу // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : V международная научная конференция : сборник статей, Харьков-Белгород, Украина, 3 февраля 2009 года. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств, 2009. p. 107-109. [1,000].
21. Malinauskas, Romualdas. Психическое здоровье студентов-спортсменов и студентов, не занимающихся спортом // Актуальные проблемы здоровьесберегающих технологий в области физической культуры и спорта среди молодежи : Всероссийская научно-методическая конференция : материалы, Иркутск, 20 мая 2009 г. Иркутск : Издательство Иркутского государственного университета, 2009. ISBN 978-5-9624-0347-2. p. 59-61. [1,000].
22. Malinauskas, Romualdas; Bukauskas, G.. Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos // Kūno kultūra ir sportas universitete-2010=Physical Culture and Sport in Universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-4840. 2010, p. 246-248. [0,500].
23. Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Особенности психической надежности баскетболистов различной квалификации // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : VI международная научная конференция : сборник статей, Белгород-Харьков-Красноярск, Украина, 2 февраля 2010 года. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств, 2010. p. 63-65. [0,500].
24. Malinauskas, Romualdas. Психическое здоровье студентов в контексте занятий спортом // Современные педагогические и информационные технологии в физической культуре и спорте : Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 25-26 марта 2010 г. Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета. 2009, Часть 1, p. 152-155. [1,000].
25. Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Психоэмоциональное состояние студентов педагогических вузов // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : VI международная научная конференция, Белгород-Красноярск-Харьков, Россия, 20-21 апреля 2010 г. Белгород : Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, 2010. ISBN 9789668106552. p. 90-93. [0,500].