Artėjantys renginiai
Būtume dėkingi, jei parašytumėte mums apie Jums žinomus renginius (jei apie juos dar nepaskelbta mūsų skyrelyje), galinčius sudominti ne tik Jūsų, bet ir kitų mokslo įstaigų mokslininkus. Būtų gerai, jei pateiktumėte nuorodas į Jums žinomus dokumentus bei interneto svetaines. Prašytume užpildyti trumpą formą. Jei turite pastabų dėl skyrelio tvarkymo, parašykite adresu emilis@lms.lt.

2017

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

 • Birželio 1 - 2 d.

  Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius) įvyks Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių terminologijos forumo II tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“.

 • Birželio 1 - 3 d.

  įvyks Šiaurės – Baltijos šalių kardiologų kongresas 2017.

 • Birželio 2 - 3 d.

  įvyks XXII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija – mokykla.

   

 • Birželio 7 - 10 d.

  įvyks XIV Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas.

   

 • Birželio 8 - 10 d.

  įvyks tarptautinis odontologijos studijų programas vykdančių universitetų asociacijos kongresas.

   

 • Birželio 15 - 17 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Tiriame žaidimą – iššūkiai ir galimybės“ (Researching Play – Challenges and Opportunities).

 • Birželio 16 - 18 d.

  įvyks XV nacionalinė Lietuvos neurologų vasaros mokykla.

   

 • Birželio 16 - 17 d.

  įvyks ERS (European Respiratory Society) Lietuvos narių asociacijos XI metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2017”.

   

 • Birželio 19 - 21 d.

  Latvijos universitete, Rygoje, įvyks Baltijos studijų konferencija „Baltijos šalims – 99: praeitis, dabartis ir ateitis“ (2017 Baltic Studies Conference: the Baltic states at 99: Past, Present and Future).

 • Birželio 20 - 23 d.

  Vilniaus universiteto Centriniuose rūmuose (Universiteto g. 3) įvyks XXIV tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija (24th International Conference on Noise and Fluctuations, ICNF 2017).

   

 • Birželio 20 - 24 d.

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks V tarptautinė konferencija „Žemės ūkis ir maistas“ (Agriculture & Food).

 • Birželio 20 - 23 d.

  įvyks XXIV tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija (24th International Conference on Noise and Fluctuations).

   

 • Birželio 20 - 24 d.

  viešbutyje „Karališkoji pilis“, Elenite (Bulgarija), Juodosios jūros pakrantėje, įvyks V tarptautinė konferencija „Žemės ūkis ir maistas“ (Agriculture & Food).

   

 • Birželio 21 d.

  įvyks mokslinė-praktinė konferencija „Žemdirbio vasara 2017: inovatyvios ūkininkavimo technologijos, užtikrinančios agroekosistemų tvarumą“.

 • Birželio 21 - 22 d.

  Klaipėdoje įvyks nacionalinė konferencija „Kultūra ir turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“. Konferenciją organizuoja Klaipėdos valstybinė kolegija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

 • Birželio 23 - 27 d.

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks XXVI tarptautinė konferencija „Ekologija ir sauga“ (Ecology & Safety).

 • Birželio 23 - 27 d.

  viešbutyje „Karališkoji pilis“, Elenite (Bulgarija), Juodosios jūros pakrantėje, įvyks XXVI tarptautinė konferencija „Ekologija ir saugumas“ (Ecology & Safety).

   

 • Birželio 26 - 30 d.

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks XIX tarptautinė konferencija „Medžiagos, metodai ir technologijos“ (Materials, Methods & Technologies).

 • Birželio 26 - 30 d.

  Kaune įvyks XIII pasaulinis semiotikos kongresas.

 • Birželio 26 - 30 d.

  viešbutyje „Karališkoji pilis“, Elenite (Bulgarija), Juodosios jūros pakrantėje, įvyks XIX tarptautinė konferencija „Medžiagos, metodai ir technologijos“ (Materials, Methods & Technologies).

   

 • Birželio 27 - liepos 5 d.

  įvyks XIV Europos teisės vasaros mokykla „Ar Europą dar galima išgelbėti? Laisvės, saugumo ir teisingumo buveinės ateitis“ (Peut-on sauver l’Europe? Le futur de l’espace de sécurité, de liberté et de justice / Ist Europa noch zu retten? Die Zukunft des Raumes der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts).

   

 • Birželio 28 - 29 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Totoriai XXI amžiuje. Istorija, kalba, kultūra. Nuo praeities į ateitį“.

   

 • Birželio 28 - 30 d.

  Poznanėje, Lenkijoje, įvyks XX tarptautinė verslo informacijos sistemų konferencija (20th International Conference on Business Information Systems, BIS 2017).

   

 • Birželio 28 - 30 d.

  Akademijoje, Kėdainių r., įvyks žemės ūkio ir technologijų paroda ,,Agrovizija“.

Liepa

Rugpjūtis

 • Rugpjūčio 14 - 18 d.

  įvyks vasaros mokykla Šiaurės ir Baltijos šalių doktorantams „Vartotojo įtrauktis ir etika socialinio darbo tyrimuose“ (User Involvement and Ethics in Social Work Research).

   

 • Rugpjūčio 19 - 25 d.

  Vroclave, Lenkijoje, įvyks Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) Pasaulinis bibliotekininkystės ir informacijos kongresas (IFLA World Library and Information Congress) bei 83 generalinė konferencija.

   

 • Rugpjūčio 21 - 25 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Pastarieji 60 matematinės skysčių mechanikos metų: ilgalaikiai uždaviniai ir naujos perspektyvos“ (The Last 60 Years of Mathematical Fluid Mechanics: Longstanding Problems and New Perspectives”.

 • Rugpjūčio 23 - 26 d.

  įvyks Europos burnos sveikatos asociacijos kongresas.

   

Rugsėjis

 • Rugsėjo 1 - 5 d.

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks XVI tarptautinė konferencija „Ekonomika ir verslas“ (Economy & Business).

 • Rugsėjo 1 - 5 d.

  viešbutyje „Karališkoji pilis“, Elenite (Bulgarija), Juodosios jūros pakrantėje, įvyks XVI tarptautinė konferencija „Ekonomika ir verslas“ (Economy & Business).

   

 • Rugsėjo 4 - 8 d.

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks VIII tarptautinė konferencija „Ugdymas, tyrimai, plėtra“ (Education, Research & Development).

 • Rugsėjo 4 - 8 d.

  viešbutyje „Karališkoji pilis“, Elenite (Bulgarija), Juodosios jūros pakrantėje, įvyks VIII tarptautinė konferencija „Ugdymas, tyrimai ir vystymasis“ (Education, Research & Development).

   

 • Rugsėjo 7 - 11 d.

  Elenite, Bulgarijoje, įvyks XI tarptautinė konferencija „Kalba, asmuo ir visuomenė“ (Language, Individual & Society).

 • Rugsėjo 7 - 9 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Neuropsichoanalizė kasdieninėje psichoterapijos praktikoje“.

   

 • Rugsėjo 7 - 11 d.

  viešbutyje „Karališkoji pilis“, Elenite (Bulgarija), Juodosios jūros pakrantėje, įvyks XI tarptautinė konferencija „Kalba, asmuo ir visuomenė“ (Language, Individual & Society).

   

 • Rugsėjo 9 d.

  bus minima Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena.

   

 • Rugsėjo 14 - 16 d.

  įvyks XIII tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“.

   

 • Rugsėjo 21 - 23 d.

  įvyks XVIII nacionalinė kompiuterininkų konferencija.

   

 • Rugsėjo 21 - 23 d.

  įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Mobilioji technika 2017“.

   

 • Rugsėjo 22 d.

  įvyks IX Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“.

   

 • Rugsėjo 22 d.

  įvyks nacionalinė konferencija „Atėjusios literatūron“.

   

 • Rugsėjo 28 - 30 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Lytis Azijos kine“.

   

 • Rugsėjo 28 - 29 d.

  įvyks mokslinė konferencija-ekspedicija „Priešpaskutinio apledėjimo aukštumų dirvožemių dangos ypatumai“.

   

 • Rugsėjo 29 - 30 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Erdvė ir laikas: tarpdalykinis požiūris“ (Space and Time: An Interdisciplinary Approach).

   

Spalis

Lapkritis

Gruodis

 • Gruodžio 1 d.

  įvyks nacionalinė konferencija „XXI a. technologijų vystymosi kryptys ir technologinio ugdymo(si) aktualijos“.

   

 • Gruodžio 1 d.

  įvyks nacionalinė konferencija „Lietuvos diplomatija ir diplomatai XV–XXI a.“ (III).

   

 • Gruodžio 1 - 2 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Karo atspindys literatūroje, kultūroje ir mene“ (A Reflection of War in Literature, Culture and Art).

 • Gruodžio 2 d.

  įvyks tarptautinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai. Bibliotekos – pajėgiausia šalies informacinė infrastruktūra: šiandien ir rytoj“.

   

 • Gruodžio 8 d.

  įvyks IX tarptautinė Lietuvos neuromokslų asociacijos mokslinė konferencija.

   

 • Gruodžio 8 d.

  įvyks nacionalinė konferencija „Dekoratyvinių augalų komponavimas ir pritaikymas želdynuose“.