Artėjantys renginiai
Būtume dėkingi, jei parašytumėte mums apie Jums žinomus renginius (jei apie juos dar nepaskelbta mūsų skyrelyje), galinčius sudominti ne tik Jūsų, bet ir kitų mokslo įstaigų mokslininkus. Būtų gerai, jei pateiktumėte nuorodas į Jums žinomus dokumentus bei interneto svetaines. Prašytume užpildyti trumpą formą. Jei turite pastabų dėl skyrelio tvarkymo, parašykite adresu emilis@pfi.lt.

2016

Rugsėjis

 • Rugsėjo 1 - 5 d.

  Bulgarijoje, Juodosios jūros pakrantėje, įvyks XV tarptautinė konferencija „Ekonomika ir verslas“ (Economy & Business).

 • Rugsėjo 4 - 8 d.

  Bulgarijoje, Juodosios jūros pakrantėje, įvyks VII tarptautinė konferencija „Ugdymas, tyrimai ir plėtra“ (Education, Research & Development).

   

 • Rugsėjo 7 - 11 d.

  Bulgarijoje, Juodosios jūros pakrantėje, įvyks X tarptautinė konferencija „Kalba, asmuo ir visuomenė“ (Language, Individual & Society).

 • Rugsėjo 8 d.

  Mykolo Romerio universitete įvyks III mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“, skiriama Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui paminėti.

 • Rugsėjo 22 - 23 d.

  įvyks konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“.

   

 • Rugsėjo 22 - 24 d.

  Kaune įvyks I konferencija „Praktikos fenomenologija praktikoje. Tarptautinė tarpdalykinė fenomenologinių tyrimų humanitariniuose moksluose konferencija“ (Phenomenology of Practice in Practice. International Interdisciplinary Conference of Phenomenological Research in Human Sciences).

 • Rugsėjo 23 - 24 d.

  įvyks konferencija „Tiltai literatūroje ir kultūroje“.

   

 • Rugsėjo 23 - 24 d.

  Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įvyks XXIII tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“.

   

Spalis

Lapkritis

 • Lapkričio 3 d.

  įvyks mokslinė praktinė konferencija „Sveikatos ugdymas mokykloje“.

   

 • Lapkričio 17 d.

  įvyks konferencija „Mokinių kalbinis ir literatūrinis/kultūrinis raštingumas: kontekstas, problemos, veiksmingi sprendimai“.

   

 • Lapkričio 17 d.

  įvyks XVI Jurgio Lebedžio skaitymai „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“. Konferenciją rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius.

   

 • Lapkričio 19 d.

  įvyks V nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“.

   

 • Lapkričio 24 d.

  įvyks konferencija “Socialinė įtrauktis ir švietimo įstaigų veikla: sumaniosios edukacijos link”.

   

 • Lapkričio 24 - 25 d.

  Kaune įvyks XX tarptautinė konferencija “Biomedicininė inžinerija” (Biomedical Engineering).

 • Lapkričio 25 d.

  įvyks tarptautinė doktorantų konferencija „Lituanistikos tyrinėjimų laukas ir

  problemos“.

   

 • Lapkričio 25 d.

  įvyks mokslinė konferencija „Orientaciniai žaidimai kintančiuose literatūros lai(u)kuose: lietuvių literatūros kritikos dabartis, istorija ir teorija“. Konferenciją, skirtą Vytauto Kubiliaus ir Rimvydo Šilbajorio 90-osioms gimimo metinėms, rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius.

 • Lapkričio 30 d.

  Druskininkuose įvyks VII tarptautinis doktorantų konsorciumas
  „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai“ (7th doctoral consortium on informatics engineering education research).

Gruodis

 • Gruodžio 1 - 3 d.

  Druskininkuose įvyks VIII tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (Data Analysis Methods for Software Systems).

   

 • Gruodžio 2 d.

  įvyks konferencija „Lietuvos diplomatija ir diplomatai XV–XIX a. (II)“.

   

 • Gruodžio 8 - 9 d.

  įvyks mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“. Konferenciją, skirtą su Šlapelių šeimos veikla susijusioms sukaktims paminėti, rengia Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvių kalbos institutas.

 • Gruodžio 9 d.

  įvyks konferencija „Knygų skaitymo kultūra: interpretacinės bendruomenės pokyčiai“.